Domain Name System (DNS)

Sistem domenskih imen je nabor internetnih formatov, postopkov, storitev in pravil za dodeljevanje imen posameznim lokacijam v omrežju in za prevajanje teh imen v omrežne naslove. Naslove prevajajo imenski strežniki (name server). DNS je porazdeljena storitev za podatkovno poizvedovanje (data query). Osnovna naloga je iskanje naslovov IP gostiteljskih računalnikov na osnovi njihovih domenskih imen. Domensko ime računalnika je tisti del računalnika, ki je zapisan med izrazom http:// in prvo naslednjo poševnico. DNS obravnavata RFC1034 in RFC1035.

Domain Name System (DNS)

Sistem domenskih imen je nabor internetnih formatov, postopkov, storitev in pravil za dodeljevanje imen posameznim lokacijam v omrežju in za prevajanje teh imen v omrežne naslove. Naslove prevajajo imenski strežniki (name server). DNS je porazdeljena storitev za podatkovno poizvedovanje (data query). Osnovna naloga je iskanje naslovov IP gostiteljskih računalnikov na osnovi njihovih domenskih imen. Domensko ime računalnika je tisti del računalnika, ki je zapisan med izrazom http:// in prvo naslednjo poševnico. DNS obravnavata RFC1034 in RFC1035.

Predavanja s področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij
V tej rubriki objavljamo stokovne članke, prispevke in ostala predavanja povezana z IKT. Mnogi od njih izvirajo iz preteklih simpozijev in konferenc, njihovi avtorji pa so priznani strokovnjaki s področij, ki jih obravnavajo. Ne omejujemo se le na tehnologije, temveč izbiramo članke, ki obravnavajo tudi storitve, rešitve in vsebine.


Tudi Vi lahko objavite svoj prispevek na LTFE.org. Če bo zanimiv za širši krog obiskovalcev, ga bomo z veseljem objavili.

Razvoj storitev v 21CN na osnovi XML

Objavil: LTFE | 29. jan 2008

Ena poglavitnih prednosti, ki jo prinašajo omrežja naslednje generacije, so nove konvergenčne storitve, ki bodo predstavljale pomemben dejavnik tudi pri penetraciji VoIP. Ključni za množičen razvoj storitev so odprti aplikacijski vmesniki, ki omogočajo selitev inteligence iz omrežnih elementov v aplikacijske strežnike. Omrežja naslednje generacije bodo preko odprtih vmesnikov ponudila dostop do zmogljivosti telekomunikacijskih omrežnih elementov.

Pasti pri digitalnem podpisovanju dokumentov XML

Objavil: LTFE | 10. jan 2008

Osnovna oblika interakcije v medposlovni komunikaciji (angl. B2B, business-to-business) je izmenjava sporočil med udeleženci v poslovnem procesu. XML se uveljavlja kot dejanski sintaktični standard pri različnih načinih prenosa podatkov v medposlovnem povezovanju. Podatki XML običajno predstavljajo vsebino poslovnih dokumentov in njihovo predstavitev, namenjeno končnim uporabnikom (npr. pogodba, račun). V obliki XML je lahko tudi vsebina, namenjena nastavitvam programov (npr. inicializacijske datoteke, stanje objektov ipd.). XML pa je tudi temeljna oblika izmenjave sporočil pri spletnih storitvah (npr. sporočila XML v ovojnici SOAP). Neokrnjenost podatkov (angl. data integrity) in nezmožnost zanikanja (angl. non-repudiation), ki ju zagotavlja digitalni podpis, sta pri medposlovni izmenjavi podatkov v XML bistvenega pomena.

Transformacijski spletni jeziki

Objavil: LTFE | 02. jan 2008

Jezika XSLT in XPath (oba trenutno na nivoju priporočila) sta jezika za opisovanje transformacij med dokumenti. Oba skupaj omogočata implementacijo drevesno orientiranih jezikov, ki preslikujejo primerke jezika XML iz enega slovarja v poljuben drug slovar. Jezik XSLT, ki pri tem uporablja jezik XPath, specificira, kako procesor (programska oprema) XSLT kreira zaželeni rezultat preslikave na osnovi vhodnih podatkov.

Prilagajanje prikaza podatkov s pomočjo informacijskih portalov

Objavil: LTFE | 27. dec 2007

V zadnjem času vedno večji problem predstavlja preobremenitev s količino podatkov, katerih le manjši del je resnično uporaben za reševanje določenega problema. Vedno pomembnejše je, da so podatki, ki so namenjeni končnemu uporabniku predstavljeni v ustrezni obliki in prilagojeni zahtevam uporabnika. Za prilagajanje lahko uporabimo kar specializirana orodja – informacijske portale. V prispevku so predstavljene različne vrste prilagajanja podatkov, ki jih omogočajo informacijski portali.