Simple Mail Transport Protocol (SMTP)

Preprosti protokol za prenos pošte je aplikacijski protokol po arhitekturi TCP/IP. Je standard RFC821 za izmenjavo e-pošte v internetu in sicer za pošiljanje in usmerjanje pisnih sporočil naslovnim uporabnikom. SMTP strežnik sporočilo, namenjeno oddaji, postavi v čakalno vrsto in ga skuša čim prej poslati naprej. Če mu v določenem času to ne uspe, ga vrne pošiljatelju z obvestilom o neuspehu.

Srečno 2015!
29. december 2014
Simple Mail Transport Protocol (SMTP)

Preprosti protokol za prenos pošte je aplikacijski protokol po arhitekturi TCP/IP. Je standard RFC821 za izmenjavo e-pošte v internetu in sicer za pošiljanje in usmerjanje pisnih sporočil naslovnim uporabnikom. SMTP strežnik sporočilo, namenjeno oddaji, postavi v čakalno vrsto in ga skuša čim prej poslati naprej. Če mu v določenem času to ne uspe, ga vrne pošiljatelju z obvestilom o neuspehu.

Predavanja s področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij
V tej rubriki objavljamo stokovne članke, prispevke in ostala predavanja povezana z IKT. Mnogi od njih izvirajo iz preteklih simpozijev in konferenc, njihovi avtorji pa so priznani strokovnjaki s področij, ki jih obravnavajo. Ne omejujemo se le na tehnologije, temveč izbiramo članke, ki obravnavajo tudi storitve, rešitve in vsebine.


Tudi Vi lahko objavite svoj prispevek na LTFE.org. Če bo zanimiv za širši krog obiskovalcev, ga bomo z veseljem objavili.

Sistemi za zaznavanje vdorov v IP omrežjih

Objavil: LTFE | 18. jan 2008

Vsak sodoben komunikacijsko informacijski sistem v IP omrežjih zahteva določen nivo varnosti. Varnost namreč sama po sebi v takšnih omrežjih ni zagotovljena. Obstajajo mnogi klasični varnostni sistemi (požarne pregrade, antivirusni sistemi, sistemi avtentikacije,…), ki na takšen ali drugačen način definirajo in ustvarjajo določen nivo varnosti. Na drugi strani pa zahteve po postajajo vedno višje in težje in v določenih primerih uporaba klasičnih varnostnih sistemov ni več dovolj. To kar manjka zagotavljajo sistemi za zaznavanje vdorov.

LMDS – izkušnje pilotskega projekta in možnosti v Sloveniji

Objavil: LTFE | 20. dec 2007

Zagotavljanje kakovosti storitev v dostopovnih omrežjih

Objavil: LTFE | 17. dec 2007

Ne glede na to, kakšen način dostopa v omrežja danes uporabljamo, je na omrežnem sloju uporabljen internetni protokol IP (Internet Protocol). Tako dejansko lahko razpravo o kakovosti storitev zaokrožimo na omrežja IP. Tudi ko se ozremo v jedro omrežja, v hrbtenico, je ne glede na prenosno tehnologijo na omrežnem sloju spet protokol IP. In če nadaljujemo, prevladujoča tehnologija v bodočih omrežjih, ki se danes nezadržno širi, bo MPLS – MultiProtocol Label Switching. MPLS omogoča združevanje omrežij, osnovanih na protokolu IP, z omrežji ATM. Še več, to združevanje omogoča, če se osredotočimo le na kakovost storitev, preslikavo parametrov kakovosti iz ene tehnologije v drugo.

Prenos podatkovnih in govornih paketov med paketnim in sinhronim omrežjem

Objavil: LTFE | 11. dec 2007

V zadnjem času je veliko govora o zlivanju obstoječih telekomunikacijskih omrežij v skupno konvergenčno omrežje, za kar je potrebna visoka tehnologija, ki skrbi za medsebojno povezovanje različnih omrežij. Ta visoka tehnologija in tehnološka znanja so združena v elektronska vezja, imenovana prehodi (gateways), ki pretvarjajo formate podatkov, signalizacijo ter protokole.