Circuit-switched (CS) Network

Vodovno komutirano omrežje je povezavno omrežje (connection-oriented), torej omrežje, v katerem se pred prenosom informacij vzpostavlja zveza med oddajnikom in sprejemnikom. Tipično za vodovno komutacijo je, da med izvorom in ciljem obstaja zveza v celotni komunikacijski fazi klica in, da je zveza dejansko neprekinjena fizična (prostorski multipleks) ali električna pot (časovni multipleks). Na ta način je udeležencem v zvezi zajamčena potrebna prepustnost omrežja. Pot se vzpostavlja z zahtevo za graditev klica (call set-up) in se sprosti ob koncu klica. Vozlišča sodelujejo le pri vzpostavljanju in sproščanju zveze.

Tipični primer vodovno komutiranega omrežja je telefonsko omrežje in omrežje ISDN.

Circuit-switched (CS) Network

Vodovno komutirano omrežje je povezavno omrežje (connection-oriented), torej omrežje, v katerem se pred prenosom informacij vzpostavlja zveza med oddajnikom in sprejemnikom. Tipično za vodovno komutacijo je, da med izvorom in ciljem obstaja zveza v celotni komunikacijski fazi klica in, da je zveza dejansko neprekinjena fizična (prostorski multipleks) ali električna pot (časovni multipleks). Na ta način je udeležencem v zvezi zajamčena potrebna prepustnost omrežja. Pot se vzpostavlja z zahtevo za graditev klica (call set-up) in se sprosti ob koncu klica. Vozlišča sodelujejo le pri vzpostavljanju in sproščanju zveze.

Tipični primer vodovno komutiranega omrežja je telefonsko omrežje in omrežje ISDN.

Predavanja s področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij
V tej rubriki objavljamo stokovne članke, prispevke in ostala predavanja povezana z IKT. Mnogi od njih izvirajo iz preteklih simpozijev in konferenc, njihovi avtorji pa so priznani strokovnjaki s področij, ki jih obravnavajo. Ne omejujemo se le na tehnologije, temveč izbiramo članke, ki obravnavajo tudi storitve, rešitve in vsebine.


Tudi Vi lahko objavite svoj prispevek na LTFE.org. Če bo zanimiv za širši krog obiskovalcev, ga bomo z veseljem objavili.

Sistemi za zaznavanje vdorov v IP omrežjih

Objavil: LTFE | 18. jan 2008

Vsak sodoben komunikacijsko informacijski sistem v IP omrežjih zahteva določen nivo varnosti. Varnost namreč sama po sebi v takšnih omrežjih ni zagotovljena. Obstajajo mnogi klasični varnostni sistemi (požarne pregrade, antivirusni sistemi, sistemi avtentikacije,…), ki na takšen ali drugačen način definirajo in ustvarjajo določen nivo varnosti. Na drugi strani pa zahteve po postajajo vedno višje in težje in v določenih primerih uporaba klasičnih varnostnih sistemov ni več dovolj. To kar manjka zagotavljajo sistemi za zaznavanje vdorov.

LMDS – izkušnje pilotskega projekta in možnosti v Sloveniji

Objavil: LTFE | 20. dec 2007

Zagotavljanje kakovosti storitev v dostopovnih omrežjih

Objavil: LTFE | 17. dec 2007

Ne glede na to, kakšen način dostopa v omrežja danes uporabljamo, je na omrežnem sloju uporabljen internetni protokol IP (Internet Protocol). Tako dejansko lahko razpravo o kakovosti storitev zaokrožimo na omrežja IP. Tudi ko se ozremo v jedro omrežja, v hrbtenico, je ne glede na prenosno tehnologijo na omrežnem sloju spet protokol IP. In če nadaljujemo, prevladujoča tehnologija v bodočih omrežjih, ki se danes nezadržno širi, bo MPLS – MultiProtocol Label Switching. MPLS omogoča združevanje omrežij, osnovanih na protokolu IP, z omrežji ATM. Še več, to združevanje omogoča, če se osredotočimo le na kakovost storitev, preslikavo parametrov kakovosti iz ene tehnologije v drugo.

Prenos podatkovnih in govornih paketov med paketnim in sinhronim omrežjem

Objavil: LTFE | 11. dec 2007

V zadnjem času je veliko govora o zlivanju obstoječih telekomunikacijskih omrežij v skupno konvergenčno omrežje, za kar je potrebna visoka tehnologija, ki skrbi za medsebojno povezovanje različnih omrežij. Ta visoka tehnologija in tehnološka znanja so združena v elektronska vezja, imenovana prehodi (gateways), ki pretvarjajo formate podatkov, signalizacijo ter protokole.