Ni zapisov
Ni zapisov

Andrej Kos Android aplikacije Apple akademija Cisco cisco akademija E-CHO e-izobraževanje e-zdravje ekskurzija Future Internet go6 H2020 ICT-academy IEEE IKT akademija IMS Internet of things Internet stvari IoT iphone ipv6 Janez Bešter konferenca konvergenca linux LTE MPLS multimedija multimedijske komunikacije NetRiders NGN OpenLab Projekti QoS sejem SmartGrid talenti tekmovanje telekomunikacije Varnost XBMC širokopasovna omrežja študenti študij

Predavanja s področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij
V tej rubriki objavljamo stokovne članke, prispevke in ostala predavanja povezana z IKT. Mnogi od njih izvirajo iz preteklih simpozijev in konferenc, njihovi avtorji pa so priznani strokovnjaki s področij, ki jih obravnavajo. Ne omejujemo se le na tehnologije, temveč izbiramo članke, ki obravnavajo tudi storitve, rešitve in vsebine.


Tudi Vi lahko objavite svoj prispevek na LTFE.org. Če bo zanimiv za širši krog obiskovalcev, ga bomo z veseljem objavili.

Vabljeno predavanje – Prenosljivost telefonskih številk v komunikacijskih omrežjih in sobivanje PSTN, NGN in IMS omrežij

Objavil: LTFE | 03. Jan 2013

V sredo, 16.1.2013, bo v okviru predmeta Telekomunikacijski inženiring vabljeno predavanje: Prenosljivost telefonskih številk v komunikacijskih omrežjih in sobivanje PSTN, NGN in IMS omrežij. Predaval bo Andrej Fišer (Telekom Slovenije, d.d.).

Predavanje bo potekalo od 8:30 do 11. ure v predavalnici P14a. Vabljeni!

Analiza postavljanja storitev RCS na aplikacijskem sloju IMS

Objavil: LTFE | 09. Okt 2012

In the paper we have analysed the service placement of RCS services on IMS application layer. Using real test bed we have analysed five services which we have placed on three application servers. We have analysed characteristics of services, corresponding messages, possibilities for placement and side of services. General parameters of users which we used for traffic analysis of busy hour were defined. On one configuration where all the services were on each application server we simulated four scenarios. The results show that the traffic on the S-CSCF for voice services is in range from 10 % to 59 % of all the traffic for these scenarios.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku 21. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012.

Analiza vpliva proženja v IMS storitvenem sloju

Objavil: LTFE | 23. Dec 2010

The world of traditional telco services based on a call is moving to the world which is dominated with IP and services based on it. Beside this the traditional vertical networks are moving to horizontal structured networks in which the question how to structure the application layer is an important issue.

This paper presents analysis of triggering mechanism impact in IMS application layer. Specifics of IMS application layer and triggering mechanism impact are present, with analysis of trigerring mechanism impact on real test-bed case. Through this analysis it is shown that proper planning of application layer has great impact on quality of service.

Za ogled celotne vsebine, si prenesite PDF datoteko:

Digitalna televizija v multimedijskem podsistemu internetnega protokola

Objavil: LTFE | 22. Okt 2010

Prispevek obravnava izvedbo integracije digitalne televizije v multimedijski podsistem internetnega protokola IMS (IP Multimedia Subsystem). Predstavljene so prednosti integracije in njena arhitektura. Realiziran je bil pilotski sistem za nudenje digitalne televizije v omrežju IMS, ki prikaže nekatere prednosti takšne združitve.

DIGITALNA TELEVIZIJA V MULTIMEDIJSKEM PODSISTEMU INTERNETNEGA PROTOKOLA

Za ogled celotne vsebine, si prenesite PDF datoteko:


IMS – Ogrodje za zagotavljanje konvergenčnih storitev

Objavil: LTFE | 12. Jan 2010

IMS je 3GPP standard, ki definira vzpostavitev enotnega jedrnega omrežja za kontrolo seje in omogoča konvergenco storitev. Mehanizmi znotraj IMS omogočajo implementacijo uporabniško-naravnanih storitev, ki jih zagotavljamo prek standardnih aplikacijskih strežnikov in storitvenih »enablerjev«. Močan trend na področju IMS storitev je tudi konvergenca in povezljivost s t.i. Web 2.0 storitvami.

Delavnica "Next Generation Mobile Services"

Objavil: LTFE | 06. Apr 2009

V organizaciji LTFE in Združenja študentov elektrotehnike in računalništva – EESTEC poteka v tem tednu mednarodna strokovna delavnica “Next Generation Mobile Services”. V sklopu delavnice je bil prejšnji teden organiziran tudi brezplačni tečaj Jave za začetnike za študente FE in FRI.

ICIN 2008 – Services, Enablers and Architectures

Objavil: Zebo | 23. Okt 2008

icin2008 V Bordeauxu je med 20. in 23. oktobrom potekala dvanajsta konferenca ICIN. Tematika konference so bile nove storitve v fiksnem, mobilnem in internetnem svetu. Na konferenci, katere se že 3 leto udeležujemo tudi sodelavci LTFE, telekomunikacijski operaterji in ponudniki opreme predstavljajo dosežke na področju storitev. Glavnina predavateljev prihaja iz razvojnih laboratorijev podjetij, kar daje predavanjem še posebno kredibilnost.

Presence

Objavil: LTFE | 28. Feb 2008

Storitev prisotnosti pomeni »izražanje pripravljenosti na komunikacijo«. Uporabnikom ponuja informacije o stanju, lokaciji in volji po komunikaciji drugih uporabnikov, kar lahko znatno olajša delo in izboljša produktivnost ter dosegljivost. V vsakdanjem okolju nas obkroža množica naprav, ki so lahko potencialen vir prisotnosti.

Pilotska Presence postavitev

IMS – omrežje nove generacije za ponudbo celovitega storitvenega okolja

Objavil: LTFE | 31. Jan 2008

Korenito preoblikovanje temeljnih konceptov v domeni telekomunikacij se odraža v vedno širši uveljavljenosti raznovrstnih različic omrežij nove generacije, katerih skupni cilj je na zmogljivih obstoječih in novih tehnologijah ustvariti uporabniško orientirano storitveno okolje.

NGN, VoIP ali Skype?

Objavil: LTFE | 30. Jan 2008

Prispevek podaja širši vpogled v dogajanja na področju telekomunikacij, ki že dalj časa vstopajo v ospredje in so predmet izrazitih sprememb, ki zadevajo tako operaterje kot tudi končne uporabnike. Omrežja in storitve nove generacije so temeljito prevetrile način pojmovanja komunikacije, kakršen je bil v veljavi do danes, odprla nova obzorja tako s tehnološkega kot tudi s storitvenega in socialno psihološkega stališča, s tem pa vzbudila marsikateri dvom in opozorila na potencialne problematike, ki so danes predmet vročih debat in poglobljenih študij.