Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Uvajanje modela e-izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja

V okviru projekta je bil vzpostavljen portal e-izobraževanja za URSZR in spletna stran projekta z vsemi potrebnimi informacijami. Ob portalu je bila razvita prototipna infrastruktura e-izobraževanja v URSZR z namenom testiranja in izbire najbolj primernega sistema za izvedbo e-izobraževanja.

Govorimo o sistemu Moodle, kot je vzpostavljen v okolju Slovenske vojske, vendar z nekaterimi dodatnimi prilagoditvami ter sistemu E-CHO, ki je bolj prilagojen samostojnemu učenju. Oba sistema sta na voljo na spletni strani http://eucenje.urszr.si.

Razvita in izvedena so bila tudi usposabljanja za učinkovito rabo infrastrukture e-izobraževanja kot tudi za prenos znanja o mentorski podpori ter razvoju vsebin e-izobraževanja. Udeleženci so se dvakrat srečali v živo ter delali štiri tedne na daljavo v spletnih učilnicah. Rezultat usposabljanja so bili scenariji predmetov udeležencev, postavljeni v spletni učilnici, hkrati pa so sami razvili svoje predmete z interaktivnimi elementi (preverjanje znanja, animacije ipd).

Implementirani sta bili dve multimedisjki vsebini e-izobraževanja. Vsebini pokrivata področje gasilstva in centrov za obveščanje RS. Tečaja z naslovi »Usposabljanje za določitev stopenj zaščite ob posredovanju pri nesrečah z nevarnimi snovmi« ter »Usposabljanje za delo z aplikacijo za proženje pozivnikov« vsebujeta video in avdio gradiva, besedila, slike, animacije in preverjanje znanja. Skupno trajanje učenja je 6 ur.

Izvedli smo tudi analizo obstoječih razvojnih orodij za izdelavo vsebin, pri tem pa je bil poudarek na brezplačnih orodjih, ki omogočajo enostavno implementacijo vsebin s strani izvajalcev izobraževalnega procesa v URSZR ter orodjih, ki lahko pokrijejo profesionalni razvoj vsebin v okolju URSZR, na hiter in sorazmerno enostaven način. V okviru analize smo predlagali uporabo dveh razvojnih orodij, ki so plod domačega znanja in omogočajo implementacijo celovitih multimedijskih izobraževalnih tečajev.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LTFE; IGEA

Trajanje: avgust 2007 - julij 2009
Projekt sofinancira: ARRS