Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

TV-WEB – Zmanjševanje digitalne ločnice v jugovzhodni Evropi z uporabo omrežij digitalne prizemne TV

V okviru projekta TV-WEB tečejo aktivnosti za izboljševanje dostopnosti in razpoložljivosti avdio-video in multimedijskih storitev (angl. audio-video and media services – AVMS). Poudarek je na storitvah na zahtevo in drugih storitvah, ki vključujejo uporabo interneta s strani končnih uporabnikov, za katere obstaja tveganje izključenosti iz informacijske družbe (starejši, invalidi, ekonomsko šibki, prebivalci odročnih področij z omejenim dostopom do internetnih storitev ter računalniško in internetno nepismeni).

logotip projekta TV-WEB

Uporaba tehnologij in storitev IKT ima pomemben vpliv na trajnostni razvoj v družbi. Projekt se bo osredotočal na pilotne implementacije in vključevanje različnih deležnikov, s čimer bo zagotovljen širok vpliv na družbeni in gosopodarski razvoj v širši regiji. Dolgoročno gledano bo projekt predstavljal zelo pomemben prispevek k reševanju težav povezanih z digitalno ločnico in e-vključenostjo ter s tem pripomogel k razvoju “regije enakih možnosti”.

Projekt TV-WEB temelji na inovativnem pristopu, ki predvideva agregacijo internetnih vsebin v t.i. vrtiljaku za potisne storitve in njihovo distribucijo preko omrežja digitalne prizemne televizije (DTT/DVB-T). S tem bo uporabnikom omogočena interaktivna izkušnja, primerljiva z internetno povezavo preko podatkovnega omrežja z dvosmerno komunikacijo.

V okviru projekta TV-WEB bodo potekale aktivnosti v regiji jugovzhodne Evrope. Predvideni učinki projekta so naslednji:

  • porast dostopnosti storitev z uporabo prostih kapacitet v omrežjih DTT,
  • porast razpoložljivosti storitev z uporabo potisnih internetnih storitev, kot so e-uprava, e-zdravje, e-izobraževanje, e-zabava, e-mediji idr.; do storitev bo možno dostopati s standardnimi TV-sprejemniki, komunikatorji TV ali sprejemniki USB; navigacija po vsebinah bo potekala s pomočjo enostavnih daljinskih upravljalnikov;
  • spodbuda novim obetavnim poslovnim modelom s spremembami regulacijskih okvirov,
  • porast ozaveščenosti preko promocije rešitev in pilotnih implementacij,
  • zagotavljanje vzdržnosti rešitev s pripravo smernic, študij, orodij in konkretnih poslovnih modelov ter predstavitvijo le-teh deležnikom na nacionalni, regionalni in evropski ravni.


Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Elektrotehniko (Slovenija), Openlab (Slovenija), INTK Murska Sobota (Slovenija), Madžarska zveza za IKT (Madžarska), Fundacija Theodore Puskás (Madžarska), Inštitut za mikrovalove in fotoniko, Tehnična univerza v Gradcu (Avstrija), IITR Institute for Innovation and Trend Research (Avstrija), Hrvaška zveza za informatiko (Hrvaška), Agencija za regulacijo komunikacij (Bosna in Hercegovina), Agencija za elektronske medije (Črna Gora), Inštitut Mihajlo Pupin (Srbija) in Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Črni Gori (Črna Gora)

Spletna stran: www.see-tvweb.eu

Trajanje: oktober 2012 - september 2014