Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Testiranje WiMAX in IMS

Projekt predstavlja razvojno-raziskovalne in implementacijske aktivnosti kot del sodelovanja LTFE s partnerskim podjetjem, ki je aktivno na področju tehnologij in rešitev WiMAX.

Moderne telekomunikacijske rešitve nove generacije nudijo končnim uporabnikom dve ključni prednosti – interaktivne multimedijske storitve in mobilnost. V ta namen je potrebna prenova sodobnih telekomunikacijskih arhitektur ter uvedba novih tehnologij.

Za zagotovitev multimedijskih storitev in podporo različnim dostopovnim tehnologijam, s tem pa ponudbo zanimivih storitev končnim uporabnikom, se danes uveljavlja arhitekturni koncept IP Multimedia Subsystem (IMS). IMS je zasnovan tako, da uporabnikov ne omejuje pri izbiri načina dostopanja do storitev. Med različnimi možnostmi dostopanja so danes zanimive predvsem tiste rešitve, ki zagotavljajo brezžičnost ali mobilnost; mednje sodi tudi dostopovna brezžična tehnologija WiMAX.

Kombinacija IMS-WiMAX predstavlja zanimivo komunikacijsko rešitev, ki je v domeni telekomunikacij novost. Ker sta oba segmenta, IMS in WiMAX, razmeroma novi in nepreizkušeni rešitvi, so tovrstna okolja trenutno v testni fazi in zahtevajo nadaljnje preučevanje in preizkušanje, na podlagi česar bo rešitve možno optimizirati in nadgraditi ter jih prenesti v praktično uporabo. Projektno sodelovanje zajema vzpostavitev, testiranje in validacijo hibridnega komunikacijskega okolja IMS-WiMAX z naslednjimi poudarki:

  • vzpostavitev hibridnega komunikacijskega okolja z jedrno implementacijo IMS in dostopovno tehnologijo WiMAX,
  • testiranje in validacija delovanja rešitve za osnovne komunikacijske scenarije ter primere gostovanj,
  • razširitev testnih scenarijev za primere napredne komunikacije in nekatere osnovne storitvene tipe,
  • definicija in aplikacija testnih postopkov ter metodologije za validacijo delovanja tovrstnega okolja.


Pomembnejši učinki tega projekta bodo: praktični preizkus delovanja hibridnega okolja IMS-WiMAX, preizkus delovanja novih tehnologij IMS in WiMAX ter implementacija testnega okolja, ki vzpostavlja sodobno brezžično komunikacijsko okolje za ponudbo multimedijskih rešitev.

Trajanje: januar 2007 - december 2008