Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

SUPERMEN – Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov

V okviru projekta je bila razvita testna platforma in demonstriran koncept pametnih omrežij (Smart Grid) v distribucijskem omrežju Elektro Gorenjska s standardom IEC 61850, ki zagotavlja maksimalno kompatibilnost.

Strateško raziskovalni projekt SUPERMEN »Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov«, ki ga iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancira EU, ponuja informacijsko infrastrukturo t.i. virtualne elektrarne, ki na izviren način rešuje problematiko priklopa, nadzora, regulacije in optimizacije obratovanja teh virov tako s sistemskega kot tudi tržnega vidika elektroenergetskega omrežja. V okviru projekta je bila razvita testna platforma in demonstriran koncept aktivnih omrežij (Smart Grids) v distribucijskem omrežju Elektro Gorenjske. Demonstrirana je povezava razpršenih virov: malih hidroelektrarn, fotonapetostnih elektrarn ter transformatorskih postaj, kjer vmesniki stičnih mest (VSM) zagotavljajo meritve, nadzor in upravljanje, ter so s standardom IEC 61850 preko povezovalnega programa za nadzor in upravljanje (midleware) povezani tudi v nadzorni sistem upravitelja distribucijskega omrežja.

Laboratorij za telekomunikacije je na projektu sodeloval pri analizi, specifikaciji, načrtovanju, razvoju, konfiguriranju in demonstraciji komunikacije s protokolom IEC 61850, ki zagotavlja maksimalno kompatibilnost, zanesljivost in varnost. Merilni center podjetja IskraMIS smo nadgradili s protokolom IEC 61850. Protokol poleg metod prenosa podatkov podpira tudi virtualizacijo realnih naprav in modeliranje sistemov, ter tako zagotavlja kompatibilnost v EE procesih nadzora, meritev, zaščite, kontrole in upravljanja.

Partnerji: LTFE, IskraMIS, Solvera Lynx, Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne, Elektro Inštitut Milan Vidmar

Projekt sofinancira: Evropski sklad za regionalni razvoj