Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Sodobni didaktični koncepti, razvoj standardizacije in upravljanje znanja v e-izobraževanju Slovenske vojske

Rezultati projekta so učni moduli v obliki e-izobraževanja, ki temeljijo na sodobnih didaktičnih konceptih, en izbirni študijski predmet v obliki e-izobraževanja v obsegu 20 kreditnih točk ter vzpostavljena celovita tehnološka infrastruktura za učenje na daljavo.

Projekt je bil izbran v okviru CRP Znanje za varnost in mir 2006 – 2010, obravnaval pa je naslednje raziskovalne probleme v e-izobraževanju Slovenske vojske:

  • analiziranje, izdelava in evalviranje didaktičnih pristopov in konceptov e-izobraževanja s ciljem izboljšanja kvalitete vojaških elektronskih izobraževalnih vsebin;
  • razvoj obstoječih standardov v smislu podpore didaktičnim konceptom in interoperabilnosti;
  • nadgradnja koncepta razvoja vsebin, kot obstaja v Slovenski vojski;
  • razvoj koncepta upravljanja znanja, pilotna implementacija sistema in evalvacija;
  • razvoj in integracija obstoječih tehnologij v Slovenski vojski ter analiza uporabe odprtokodnih rešitev v celovito tehnološko infrastrukturo;
  • razvoj izbranega predmeta PDRIU v obliko e-izobraževanja v angl. in slov. jeziku, ter uskladitev z ECTS kreditnim sistemom;


Rezultati projekta so bili naslednji: 50 učnih modulov v obliki e-izobraževanja, ki temeljijo na sodobnih didaktičnih konceptih, kar je 500 učnih ur ali 5000 učnih objektov; izdelan izbrani predmet enote PDRIU, v obliki e-izobraževanja v obsegu 20 ECTS kreditnih točk; postavljena tehnološka infrastruktura; izdelan smiseln osnutek sistema upravljanja znanja; specifikacije nadgrajenih standardov; študije, ki podpirajo zapisane raziskave.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LTFE; Inštitut Jožef Stefan; Univerza na Primorskem, Fakulteta za Management

Trajanje: junij 2006 - november 2007
Projekt sofinancira: ARRS