Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Projekt IMAGINE

V okviru projekta bo vzpostavljena skupnost strokovnjakov, ki bo pospeševala vključitev izobraževanja podprtega z digitalnimi igrami v vse ravni izobraževalnega procesa.

IMAGINE (Increasing Mainstreaming of Games In Learning Policies) je dveletni projekt financiran s strani Evropske komisije v okviru programa vseživljenjskega izobraževanja (Lifelong Learning Programme – LLP: Leonardo da Vinci & Studies, Indicators and Dissemination).

Ključni cilji projekta so naslednji:

  • Zbiranje, vrednotenje in razširjanje rezultatov predhodnih projektov in iniciativ iz področja izobraževanja podprtega z digitalnimi igrami v šolskem, vseživljenjskem in poklicnem okolju.
  • Na osnovi rezultatov analiz in vrednotenj doseči povečanje vpliva na prihodnje politike na področju izobraževanja v smislu vključevanja digitalnih izobraževalnih iger v pilotne kot tudi redne izvedbe izobraževalnega procesa na vseh ravneh.
  • Na osnovi rezultatov analiz in vrednotenj doseči povečanje vpliva in vključevanje v procese validacije sodobnih paradigm učenja ter v procese strateške prenove učnih načrtov.

Aktivnosti projekta IMAGINE pokrivajo vse države, ki so vključene v program LLP Evropske komisije. Glavna ciljna skupina so strokovnjaki, ki definirajo politike izobraževanja: zaposleni na nacionalnih ministrstvih, zadolženih za šolstvo, poklicno in vseživljenjsko izobraževanje, kot tudi zaposleni v drugih institucijah, ki definirajo poklicne kompetence, oziroma pokrivajo formalne in neformalne izobraževalne procese na regionalni ali lokalni ravni. V okviru projekta bo vzpostavljena skupnost strokovnjakov, ki bo pospeševala vključitev izobraževanja podprtega z digitalnimi igrami v vse ravni izobraževalnega procesa.