Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Mesto znanja: Razvoj platforme za enostavno implementacijo spletnih izobraževalnih aplikacij

V okviru projekta so bili razviti standardni aplikacijski gradniki povezani v skupno platformo, ki omogoča zmanjšanje potrebnega časa, znanja in virov za razvoj interaktivnih digitalnih vsebin z namenom, da le-te lahko izdelujejo tudi napredni končni uporabniki – učitelji in učenci.

Z razširitvijo kroga uporabnikov, ki bi bili sposobni samostojno izdelati vsebine, je projekt zmanjšal stroške izdelave in povečal število vsebin ter njihovo uporabo v izobraževalnem procesu.

Izvedba projekta je bila razdeljena na tri faze. V prvi fazi so bile analizirane in specificirane zahteve glede interaktivnih digitalnih vsebin in potrebnih gradnikov platforme za enostavno implementacijo spletnih izobraževalnih aplikacij. V drugi fazi so bili razviti prototipi standardnih gradnikov platforme in pilotnih spletnih izobraževalnih aplikacij. V tretji fazi je bil dokončan razvoj standardnih gradnikov platforme, vključno z mehanizmi za nadzor dostopa do gradnikov, ter zaključena implementacija in evalvacija petih pilotnih spletnih izobraževalnih aplikacij in spletišča za iskalce in ponudnike izobraževanja v Sloveniji s poudarkom na ponudnikih e-izobraževanja.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LTFE; Najdi.si

Trajanje: julij 2009 - september 2010
Projekt sofinancira: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo