Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Mehanizmi za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami

V okviru projekta smo vzpostavili okolje za testiranja mehanizmov za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami.

Testno okolje predstavlja zahtevno topologijo in je sestavljeno iz zasebnega in javnega omrežja z vmesnimi napravami NAT. Sestavljajo ga štiri vozlišča z operacijskim sistemom Linux – UBUNTU, dva omrežna stikala ter dva omrežna usmerjevalnika, ki so realizirani v virtualnem okolju VmWare. Elementi so povezani v skupno omrežje in imajo nastavljene naslove IP, kot je prikazano na spodnji sliki. Dva računalnika sta uporabljena za končni točki SCTP in uporabljata implementacijo protokola SCTP imenovano LKSCTP, ki je del standardnega jedra Linux. V testnem okolju uporabljamo izvorno kodo jedra Linux verzije linux-source-2.6.24. Odjemalec SCTP je večdomni terminal z dvema vmesnikoma Ethernet in postavljen v zasebno omrežje za dvema napravama NAT. Z vmesnikom Ethernet A je povezan na napravo NAT A, medtem ko je z vmesnikom Ethernet B povezan na napravo NAT B. Za napravi NAT sta uporabljena druga dva računalnika, ki sta prav tako večdomna z dvema vmesnikoma Ethernet.


Za mehanizem NAT in požarno pregrado je uporabljena jedrna implementacija IPTABLES, ki sicer ne podpira prečkanja protokola SCTP, vendar je za namene našega testiranja povsem zadostna, saj eno napravo NAT prečkajo paketi IP iz enega samega izvornega naslova IP. Za splošnejšo uporabo bi morali uporabiti za protokol SCTP specifičen mehanizem NAT, kot je definiran v, ki pa trenutno še ni na voljo kot odprtokodna implemetacija. Strežnik SCTP je prav tako večdomen terminal z dvema vmesnikoma Ethernet in je postavljen v javno omrežje. Oba usmerjevalnika in stikala medsebojno povezujejo strežnik SCTP in naprave NAT, kot je prikazano na spodnji sliki. Naprava NAT A ima nastavljeno privzeto usmerjevalno pot proti usmerjevalniku A, naprava NAT B pa proti usmerjevalniku B. Usmerjevalnika se med seboj usklajujeta z dinamičnim usmerjevalnim protokolom OSPF.


Arhitektura testnega okolja za testiranje mehanizmov za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami


Vsi računalniki imajo za podporo signalizaciji NATFW NSLP nameščeno odprtokodno implementacijo NSIS-ka verzije 0.96.1 in predstavljajo posamezne entitete NATFW NSLP. Odjemalec SCTP je iniciator signalizacije NI, strežnik SCTP je sprejemnik signalizacije NR, obe napravi NAT pa sta posredovalni entiteti signalizacije NF. Odjemalec in strežnik SCTP imata nameščeno izvorno usmerjanje usmerjevalna pravila, ki določajo, da je paket IP posredovan skozi tisti omrežni vmesnik, katerega del je njegov izvorni naslov IP. To izvorno usmerjanje ne vpliva na proces izbora izvornega naslova IP v protokolu SCTP, saj se tam poizvedba vedno dela na osnovi ponornega naslova IP. Izvorno usmerjanje je zlahka razširljivo, saj je v vsakem primeru potrebno le toliko vnosov pravil, kolikor ima končna točka omrežnih vmesnikov.


S pilotno implementacijo smo preverili uporabnost naših mehanizmov za zagotavljanje zanesljive in učinkovite večdomne asociacije SCTP, ki smo jih predstavili v doktorski disertaciji z naslovom »Mehanizmi za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami«. Arhitekturo povezovanja protokolov SCTP in NATFW NSLP predstavlja spodnja slika.


Arhitektura povezovanja protokolov SCTP in NATFW NSLP


Izvodna koda projekta je na voljo tukaj.Ključne besede: SCTP, večdomnost