Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

KC OpComm – Kompetenčni center odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev

KC OpComm je komplementarno sestavljen konzorcij partnerjev, ki skupaj zagotavljajo kritično maso znanja za razvoj tehnologij in novih izdelkov, storitev in procesov na področju naprednih uporabniških platform in vmesnikov.

OPCOMM

KC OpComm ima za cilj razviti znanja, tehnologije in procese, ki bodo ponudili rešitve za tri ključne izzive in probleme družbe:

  • prepočasno širjenje širokopasovnega dostopa in interneta in s tem posledično zaostajanje pri izkoriščanju prednosti, ki jih ponuja internet prihodnosti (Future Internet), kar je posledica predrage opreme in neekonomičnih poslovnih modelov, ki so v uporabi pri gradnji omrežij;
  • preobilica podatkov, informacij ter vsebin in nezmožnost njihove učinkovite uporabe v celovitih aplikacijah za posamezna področja življenja (pametna mesta, pametna logistika, pametno zdravstvo, pametna energija in »smart grids«, pametne zgradbe in pametni dom);
  • porast števila pametnih naprav; do leta 2020 jih bo v Internet povezanih več deset milijard in komunikacija med samimi napravami bo predstavljala preko 95% vsega prometa in pretoka informacij po sodobnih komunikacijskih omrežjih.


Partnerji: Zavod Tehnološka mreža ICT, Alpineon d.o.o., Cosylab d.d., Innova IT d.o.o., Institut Jožef Stefan, Špica International d.o.o., Globtel d.o.o., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za elektrotehniko

Domača stran: www.opcomm.eu

Trajanje: december 2011 - december 2013