Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

E-kompetentni državljan Slovenije

Projekt naslavlja problematiko konceptov in mehanizmov pridobivanja e-veščin in e-znanj za ciljno skupino starejših oseb v Sloveniji.

V prvi fazi projekta je bilo analizirano stanje na področju e-kompetenc (e-znanj in e-veščin) v Sloveniji in primerjalno v EU, kjer je pregled stanja podan za ključne ciljne skupine, analizirana je vloga posameznih ponudnikov, hkrati pa je predlagano izhodišče za aktivnosti pri spodbujanju širšega in hitrejšega razvoja e-kompetenc, potrebnih za učinkovito participacijo v demokratični informacijski družbi. Vsebinsko smo izvajalci projekta želeli doseči premik od binarne delitve digitalnega razkoraka glede na dostop do IKT do poudarka na učinkoviti rabi IKT (oz. e-kompetenosti in pridobivanju e-veščin).

V nadaljevanju projekta so bili identificirani in analizirani osnovni dejavniki, ki vplivajo na vključenost starejših v sodobne tokove informacijske družbe. Hkrati s tem je bila izvedena tudi primerjalna analiza primerov dobre prakse iz Slovenije, kot tudi iz različnih evropskih držav. Izvajalci projekta smo se povezali s ključnimi akterji in institucijami, ki pokrivajo področje izobraževanja starejših oseb ter na osnovi njihovih izkušenj in primerov dobrih praks podali predlog uvedbe neformalnega ekosistema za pridobivanje e-veščin za starejše, ki povezuje tako ključne akterje, kot tudi najbolj primerne didaktične pristope, obstoječe iniciative in vsebine.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LTFE; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Trajanje: oktober 2010 - september 2012
Projekt sofinancira: ARRS