Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo

Glavni namen projekta je razvoj intuitivne in za uporabnika prijazne mobilne aplikacije DriveGreen, ki pomaga zmanjševati emisije CO2, in sicer s spremljanjem voznih navad in spodbujanjem eko-vožnje. Pozitivni rezultati takšnega načina vožnje niso povezani le z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, temveč vplivajo tudi na manjšo porabo goriva, bolj ekonomično izrabo vozil in varno vožnjo. Eko-vožnja pomeni tako optimalno rešitev tako za posameznike (manjši stroški, večja varnost) kot tudi za družbo (zmanjšane emisije CO2).

Aplikacija nastaja na podlagi etnografske raziskave, s katero ugotavljamo, kateri pristopi za spodbujanje eko-vožnje so najbolj primerni v štirih urbanih središčih: Ljubljani, Beogradu, Budimpešti in Istanbulu. Etnografsko raziskavo dopolnjujemo s kvantitativnimi meritvami načinov vožnje. S pomočjo telematskih rešitev zbiramo podatke o voznih navadah v štirih mestih, merimo porabo goriva in izračunavamo izpuste CO2 ter sledimo ključnim elementom načina vožnje (pospeševanje, zaviranje, vožnja v prostem teku itd.) Tako dobimo celovit pregled nad voznimi navadami na izbranih lokacijah in z analizo rezultatov postavljamo temelje za nadaljnje interdisciplinarne raziskave prometa.


Raziskava pomeni izhodišče za razvojne postopke. Izsledki namreč pokažejo, katere elemente aplikacije DriveGreen je treba prilagoditi različnim slogom vožnje in kako naj bo zasnovan uporabniški vmesnik. Tako razvijamo aplikacijo, katere glavna prednost v primerjavi z drugimi podobnimi tehnologijami je, da uporabniku pomaga izbrati optimalen motivacijski pristop za spodbujanje eko-vožnje, ki temelji na voznih navadah, prometni infrastrukturi, številu vozil na cesti in drugih družbeno-kulturnih in tehnoloških dejavnikih.


Spletna stran: http://drivegreen.demo.siel.si/


Trajanje: julij 2014 - junij 2017