Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Določitev in ocena vplivov izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje lokacije

Cilj projekta je ugotoviti in oceniti vpliv povečanih Sončevih aktivnosti v času maksimuma 24. Sončevega cikla na odstopanje in razpoložljivost širokega spektra storitev GNSS.

Cilji raziskave so podali oceno razpoložljivosti lociranja GNSS v primeru izrednih Sončevih aktivnosti.

Izvedena je bila analiza dogodkov v zadnjih Sončevih ciklih in določeni so bili vzroki spreminjanja lastnosti ionosfere ob geomagnetnih nevihtah. S pomočjo sistematičnega pristopa k vrsti in obdelavi meritev so bile izvedene korelacije, ki določajo vzročno povezanost Sončevih aktivnosti z odstopanjem natančnosti sklopa GNSS. Za zaznane dogodke različnih magnitud je bila izdelana klasifikacija zanesljivosti meritev položaja v smislu vpliva na neko storitev, inštrumente ali sisteme.

S tem je mogoče predvideti degradacijo določenih področij ter oceniti verjetnost obsega posledic s stališča ogrožanja varnosti, ekonomskih izgub in pogostosti ter trajanja pojavov. Ugotavljamo oziroma predvidevamo, da močnejši dogodki vplivajo tudi na komercialne, zasebne, vojaške, elektronske in biološke sisteme, ne le na meritve z GPS.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; Geodetski inštitut Slovenije; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Trajanje: maj 2010 - april 2013
Projekt sofinancira: ARRS