Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

COLLECTIVE

V okviru projekta so bile izvedene raziskave in razvoj, ki so imeli za cilj zmanjšanje omejitev pri inovativnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Pri tem je bil poudarek na identifikaciji in razvoju konceptov, ki bi MSP omogočile sodelovalno delo s pomočjo IKT ter dostop do potrebnih znanj ter strokovnjakov s pomočjo semantičnih tehnologij.

Projektni konzorcij se je usmeril na tri področja, ki se dotikajo inovativnosti, to so:

  • razvoj novih oziroma izboljšave obstoječih produktov (angl. Design),
  • kreativni proces, oziroma idejna zasnova (angl. Creativity),
  • predvidevanja (angl. Foresight).


Poleg analize metodologij, ki jih je možno uporabiti v vseh treh področjih, ter razvoja in analize upravljanja virtualnih sodelovalnih skupnosti je v okviru projekta nastala tudi pilotna prototipna platforma iCOMMUNITY, ki predstavlja hrbtenico inovacijskega ekosistema za MSP.

Partnerji: Univerza v Vidmu (Italija); Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LTFE (Slovenija); Univerza v Manchestru (Velika Britanija); Singularlogic (Grčija); Zbornice MSP Italije, Francije, Španije in Makedonije

Trajanje: januar 2010 - december 2012
Projekt sofinancira: Evropska komisija, 7. okvirni program