Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Avtomatski sistem za meritve QoE za Telekom Slovenije

Projekt obsega zasnovo in realizacijo sistema za spremljanje kakovosti uporabniške izkušnje. Sistem je zgrajen iz porazdeljenih avtonomnih sond, ki naložijo konfiguracijo z dispečerskega strežnika, izvedejo specificirane meritve ter rezultate posredujejo na analitski strežnik, kjer so shranjeni in obdelani.

Razvojno-raziskovalni projekt obsega zasnovo in pilotno vzpostavitev porazdeljenega sistema za merjenje in upravljanje kvalitete uporabniške izkušnje za heterogena komunikacijska omrežja s tehnologijami IP v hrbtenici in raznolikimi fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi tehnologijami v dostopovnem delu ter s ponudbo multimedijsko bogatih storitev trojček (3Play).

Sistem je arhitekturno in funkcionalno zasnovan na principih odjemalec–strežnik. Odjemalski del sistema obsega agente, implementirane na izbrani terminalni, agregacijski in omrežni opremi, ki pasivno ali na osnovi emulacije uporabniške aktivnosti zajemajo in merijo parametre kvalitete ter jih v primernih oblikah in v definiranih časovnih vzorcih posredujejo na strežniški del sistema. Strežniški del obsega funkcionalnosti za sprejem in predobdelavo prejetih podatkov, s pomočjo modulov za analizo, interpretacijo in vizualizacijo podatkov pa te naknadno obdela, obogati in vizualizira, ter s tem poda indikatorje, primerne za oceno dosežene kvalitete uporabniške izkušnje. V ta namen so bile tekom projekta definirane objektivne kvantitativne QoS in QoE metrike ter zasnovana ustrezna orodja za potrebe analize, interpretacije in vizualizacije podatkov.

Partnerji: LTFE, Telekom Slovenije

Trajanje: julij 2011 - junij 2014