Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

ARCADIA – Nov koncept razvoja visoko porazdeljenih aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo

Predvidljivost aplikacij, ki delujejo nad izrazito heterogenimi infrastrukturami je znaten izziv, ki je še dodatno poudarjen v povezavi z uporabo programirljivih infrastruktur in omrežij. V tem kontekstu je potreben razvoj nove programske paradigme, ki bo omogočala razvoj rekonfigurabinih aplikacij, ki podpirajo visoko prilagodljivost, skalabilnost, performančno učinkovitost in vzdržljivost.

Cilj projekta ARCADIA je zasnovati in validirati nov koncept razvoja visoko porazdeljeieh aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo, ki bodo delovale nad programabilnimi infrastrukturami. Predlagano okolje bo razvijalcem nudilo nabor orodij in bo podpiralo razvoj razširljivega kontekstualnega modela, ki je namenjen uporabi v sklopu razvoja aplikacij direktno na nivoju izvorne kode za potrebe validacije izvedljive kode, ki jo je možno implementirati na pametni krmilnik, ta pa poskrbi za translacijo konteksta v optimalno konfiguracijo programabilnih virov infrastrukture. Okolje je testirano in validirano na primeru treh uporabniških scenarijev, ki za svoje delovanje uporabljajo heterogene programabilne infrastrukture.

UL je v projektu zadolžena za integracijo in validacijo razvite tehnologije v uporabniškem scenariju na področju rešitev za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Info: H2020-ICT-2014-1, RIA, Grant nr. 645372

Kontakt: Janez STERLE, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije

Spletna stran: http://www.arcadia-framework.eu/wp/


arcadia1Sporočilo za javnost, junij 2015


LTFE je partner v projektu ARCADIA, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa H2020 (Sporazum št. 645.372) in poteka v obdobju od januarja 2015 do decembra 2017.

Cilj projekta ARCADIA je zasnovati nov koncept razvoja visoko porazdeljenih aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo, ki bodo delovale nad programabilnimi infrastrukturami. Glavni cilj je omogočiti razvijalcem aplikacij, da razvijajo programsko opremo, ki je sposobna izkoristiti prednosti razpoložljive infrastrukture, medtem ko hkrati uporablja dinamično konfiguracijo aplikacij na optimalen in avtonomen način.

Na podlagi poročila “Toward a Strategic Agenda for Software Technologies in Europe” , ki ga je pripravila The Information Society Technologies Advisory Group, lahko trdimo, da bo programska oprema “Interneta prihodnosti” kritična infrastruktura, od katere bodo odvisne vse ostale kritične infrastrukture. Tehnološki razvoj spreminja dinamiko industrije na področju programske opreme ter predstavlja nove zahteve in možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja Evrope na področju razvoja programske opreme.

Potrebno se je zavedati, da od trenutno vodilnega pristopa razvoja programske opreme, t.i. “inteligentni dizajn”, prehajamo k t.i. “meta-dizajnu” in “self-combining” pristopu. Novi pristopi upoštevajo, da programski inženirji ne morejo predvideti vseh možnih situacij, s katerimi se soočajo sistemi, ko se povežejo v odprta fizična okolja. Zato je treba več pozornosti nameniti oblikovanju programskih komponent, ki imajo sposobnost avtonomnega in decentraliziranega delovanja. Poleg tega predstavlja vzpostavitev sistemov in optimizacijskih platform, ki temeljjijo na novih principih programabilnosti infrastrukture, pomemben potencial, ki ga je smiselno izkoristiti pri načrtovanju aplikacij, ki bodo agnostične do razpoložljivih infrastruktur.

Skladno s temi usmeritvami je cilj projekta ARCADIA oblikovati in validirati nov koncept razvoja visoko porazdeljenih aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo, ki bodo delovale nad programabilnimi infrastrukturami. Predlagano okolje bo razvijalcem nudilo nabor orodij in bo podpiralo razvoj razširljivega kontekstualnega modela, ki je namenjen uporabi v sklopu razvoja aplikacij direktno na nivoju izvorne kode za potrebe validacije izvedljive kode, ki jo je možno implementirati na pametni krmilnik, ta pa poskrbi za translacijo konteksta v optimalno konfiguracijo programabilnih virov infrastrukture.

V projektu prevladuje koncept razgradnje aplikacij na nabor mikro-storitev skupaj z definicijo ustreznih storitvenih verig, ki se uporabljajo tekom vzpostavitve in delovanja aplikacije.

Predvidena je uporaba novih paradigmah programiranja, kot tudi tehnik virtualizacije omrežnih funkcij (»Network Function Virtualization (NFV)«) in programirljivih omrežij (»Software Defined Networking (SDN)«).


Orodja, razvita v okviru ARCADIA projekta, bodo razvijalcem aplikacij olajšala načrtovanje in razvoj infrastrukturnih-agnostičnih aplikacij in prispevala k razmahu novih in inovativnih paradigem razvoja naprednih aplikacij. S tem bo povečana tudi produktivnost in konkurenčnost celotne industrije na področju programske opreme v EU.


arcadia2

Slika1: Konceptualna arhitektura ARCADIA


Poleg tega bo razvoj aplikacij, ki se izvaja preko programabilne infrastrukture, omogočil uvajanje ekološko-osveščenih sistemov, ki nudijo obilo priložnosti za inovacije v industriji programske opreme. To še posebno velja za mala in srednje velika podjetja. Napredne aplikacije in »end-to-end« storitve bodo lahko uvedene pod nižjim tveganjem (zahvaljujoč stabilnemu in varnemu omrežju), kar bo pospešilo njihovo uporabo ter hitreje izboljšalo učinkovitost.

Izpostaviti je potrebno, da bo validacija rešitev, ki bodo nastale v okviru projekta ARCADIA, izvedena na podlagi treh primerov uporabe, in sicer na področjih zagotavljanja kakovosti storitev (QoS) in energetske učinkovitosti, varnosti in zasebnosti ter Interneta stvari in komunikacije v kriznih razmerah.


Projekt ARCADIA je financiran s strani Evropske komisije v okviru programa H2020 (Sporazum št. 645.372) in poteka v obdobju od januarja 2015 do decembra 2017.


Partnerji:

  • Insight Centre for Data Analytics, National University of Ireland (NUIG), Irska
  • Stiftelsen SINTEF (SINTEF), Norveška
  • Technische Universität Berlin (TUB), Nemčija
  • Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), Italija
  • Univerza v Ljubljani (UL), Slovenija
  • GIOUMPITEK– Meleti Schediasmos Ylopoiisi kai Polisi Ergon Pliroforikis EPE (UBITECH), Grčija
  • WINGS ICT Solutions Information & Communication Technologies EPE (WINGS), Grčija
  • MAGGIOLI SPA (MAGGIOLI), Italija
  • ADITESS Advanced Integrated Technology Solutions and Services Ltd (ADITESS), Ciper[1] http://www.nessi-europe.eu/Files/Private/NESSI_Position_ISTAGreport_SoftwareTheMissingKET.pdfec-logo-st-rvb-web_en

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 653337. The provided information reflects only the views of the authors. The Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.Trajanje: januar 2015 - januar 2018

Ključne besede: H2020