MakerLab Ljubljana, Arduino delavnica
15.12.2014, FE (AppLab, 1. nadstropje)
Wireless application protocol (WAP)

Brezžični aplikacijski protokol je namenjen dostopu do interneta ali intraneta z digitalnimi celičnimi telefoni in z drugimi brezžičnimi terminali. Brskalnik WAP uporablja brezžični jezik za označevanje WML, ki je združljiv s standardnim razširjenim jezikom za označevanje XML in ga lahko uporabljajo mobilne aplikacije nizkih in visokih hitrosti.

Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
Srečno 2015!
29. december 2014
  Natisni   Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Diplomske in magistrske naloge

Diplomsko in magistrsko delo predstavlja zaključno študijsko obveznost študentov. V njem študent samostojno obdela strokovni problem in s tem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela.


Natančen opis, navodila, postopki prijave, oddaje in zagovora diplomskega in magistrskega dela ter vsi potrebni obrazci se nahajajo na fakultetnih straneh.


Teme razpisanih diplomskih in magistrskih nalog:


Multipath TCP (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite osnovne značilnosti uporabe Multipath TCP (MPTCP)  za povečanje zmogljivosti in redundance Transmission Control Protocol (TCP). Raziščite možnosti in primere uporabe na različnih operacijskih sistemih (OS) s poudarkom na  Android OS. Za praktični del izvedite primer uporabe MPTCP na Linux ali Android  operacijskem sistemu.


Poraba energije mobilnih terminalov pri uporabi brezžičnih tehnologij 2G, 3G, 4G, WLAN in WPAN (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: mobilna omrežja, brezžična omrežja, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, BLE
 • Opis: Eden izmed najpomembnejših razlogov za kompleksnost sodobnih brezžičnih tehnologij so načini za znižanje porabe energije mobilnih terminalov. V okviru diplomske naloge analizirajte delovanje tehnologij 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 2.0 in Bluetooth 4.0 s poudarkom na porabi energije mobilnih terminalov. Za praktični primer definirajte merilne postopke in izmerite porabo mobilnih terminalov pri uporabi naštetih brezžičnih tehnologij v praksi.


Nadzor in upravljanje omrežij Wi-Fi in preizkus delovanja platforme OpenWISP (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: brezžična omrežja, nadzor in upravljanje, Wi-Fi
 • Opis: Poslovna in Metro Wi-Fi omrežja zaradi velikega števila dostopovnih točk zahtevajo uporabo t.i. Wi-Fi nadzornih sistemov (ang. Wireless LAN Controller – WLC). V okviru diplomske naloge analizirajte standardne in komercialne rešitve za nadzor in upravljanje omrežij Wi-Fi. Za praktični primer povežite dostopovne točke Wi-Fi v platformo OpenWISP in preizkusite delovanje različnih parametrov sistema.


Zasnova vremenske lokacijske storitve (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail (UNI), mag. Andrej Štern e-mail (VSŠ)
 • Področje: Lokacijske pametne storitve
 • Opis: Gotovo ste že poskušali iz radarske padavinske slike in animacije ugotoviti, ali se nevihta približuje ali oddaljuje od vas, koliko minut imate še na voljo, preden vas dež ujame med tekom, na kolesu, med izletom v naravi. Ko ste čakali, da neha deževati, vas je verjetno zanimalo, kdaj predvidoma bo nehalo, mogoče celo ocena, koliko časa ne bo deževalo. Izdelajte aplikacijo, ki vam bo za vašo ali izbrano lokacijo povedala, koliko minut imate še na voljo, preden vas dež ujame oz. kdaj bo nehalo deževati.


Arhitekture omrežij 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite arhitekture sistemov 5G z vidika različnih pristopov k fiksno-mobilni konvergenci in upoštevaje tudi storitve tipa multicast in broadcast. Predstavite konvergentno kontrolno raven v takšnih sistemih, ki podpira različne uporabniške (dostopovne) ravni in upravljanje naprav. Predstavite tudi nabor temeljnih storitev takšnega omrežja, za npr. naslavljanje, mobilnost, kvaliteta storitev, varnost in zasebnost.


Virtualizacija in SDN v sistemih 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Predstavite možnosti virtualizacije omrežni funkcij (NFV) in programsko definiranega omrežja (SDN) pri kontroli in upravljanju omrežij 5G. Preučite možne programske vmesnike (API) za izvajanje aplikacij v 5G.


Večdomensko povezovanje 5G sistemov (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mailali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite vidike večdomenskega povezovanja 5G sistemov. Pri tem upoštevajte izzive povezovanja omrežij različnih operaterjev ter povezovanja heterogenih tehnologij. Predstavite vidike arhitekture upravljalskih ravni, zmogljivosti, razširljivosti in robustnosti ter varnosti v večdomenskem načinu delovanja.


Upravljanje kognitivnega omrežja v sistemih 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Predstavite koncepte upravljanja omrežja v sistemih 5G, ki omogočajo samo-upravljanje (self-management) omrežja. Preučite možne vplive takšnega načina upravljanja omrežja na stroške delovanja omrežja, kvaliteto storitev in uporabniško izkušnjo, ter varnost.


Upravljanje storitev za zagotavljanje uporabniške izkušnje v 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite relacije med kvaliteto storitve (QoS) in uporabniško izkušnjo (QoE) v sistemih 5G. Predstavite metrike in možne pristope k podajanju stanja v omrežni infrastrukturi in zmogljivosti uporabniški terminalov, kot podlaga za preučevanje uporabniške izkušnje. Analizirajte značilnosti omrežji 5G z vidika QoE pri različnih tipih uporabniškega prometa.


Povezava prosto dostopnih senzorjev življenskih funkcij v platformo OpenEHR  (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje:  e-zdravje in well-being
 • Opis: OpenEHR je standardiziran sistem digitalizacije zdravstvenih kartotek z namenom centralizacije zdravstvenih podatkov. V okviru diplomske naloge analizirajte standard OpenEHR in platformo Think!EHR. Za praktični primer povežite prosto dostopni senzor aktivnosti, telesne teže ali naprimer krvnega tlaka v platformo Think!EHR in definirajte podatkovne tipe v skladu s standardom OpenEHR.


Digitalizacija elektronskih zdravstvenih kartotek s pomočjo OpenEHR (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje:  e-zdravje
 • Opis: Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije, je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.
  Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.


IoT FI-Ware infrastruktura (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Fi-Ware je ena izmed pomembnejših platform bodočega interneta (Future internet). Analizirajte FI-Ware infrastrukturo in gradnike (eneric enablers ter specific enablers). Vzpostavite FI-Ware testno okolje ter na osnovi enablerjev realizirajte preprosto aplikacijo.

Fi-ware je ena izmed pomembnejših platform bodočega interneta (future internet). Analizirajte FI-Ware infrastrukturo in gradnike (generic enablers ter specific enablers). Vzpostavite FI-ware testno okolje ter na osnovi enablerjev realizirajte preprosto aplikacijo.


Nove usmerjevalne arhitekture ali biološko navdahnjeno usmerjanje (Biologically inspired routing) (UNI/MAG)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Glede na predvidevanja, bo leta 2020 več kot 30 milijard naprav povezanih v internet (internet stvari, internet prihodnosti). Usmerjanje, ki je eden izmed ključnih gradnikov interneta, ni prilagojeno novim zahtevam. Vse več je nenamenskih naprav, ki so in bodo v bodoče sposobne usmerjati promet. V ta namen bodo potrebne prilagoditve usmerjevalne arhitekture, protokoli bodo bolj avtonomni pri upravljanju/usmerjanju prometnih tokov.


Analiza značilnosti M2M prometa v pametnih omrežjih (SmartGrid) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite literaturo na temo M2M komunikacij, protokolov in analiz prometa s tega področja. Poudarek naj bo na Smart GRID komunikaciji.  Z empiričnimi meritvami analizirajte podatkovni promet na nekaj znanih napravah s tega segmenta (npr. Green Energy Reality, Cside, VSN, Energy Conductors) in drugih implementacijah (npr. RaspberryPi), ko te prenašajo senzorske podatke. Posebno pozornost namenite identifikaciji tipa porazdelitve prometa, zakasnitev, potresavanje zakasnitv in porazdelitve dolžin paketov. Po potrebi izdelajte programski vmesnik (splet) za priklop na te naprave (npr. JSON, RPC).


Ponovno odkritje USSD tehnologije za namene varnega Mobilnega plačevanja (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Analiza varnosti USSD tehnologije za namene Mobilnega plačevanja  (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona)
  Izdelava praktičnega predloga POC/DEMO uporabe USSD tehnologije za varno Mobilno plačevanje (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona).


Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije s prenosom vrednosti/tokna iz enega terminala (telefon oz. na splošno terminal povezan na sistem mobilnega plačevanja) na drugi terminal (telefon oz. na splošno terminal, NFC reader/NFC POS povezan na sistem Mobilnega plačevanja) brez možnosti vdora v sistem.
  Analiza varnosti NFC tehnologije za namene Mobilnega plačevanja  (plačevanje med dvema terminaloma z NFC tehnologijo (modul ali NFC tag), za namene javnega prevoza, plačevanje parkirnih listkov, plačevanje na avtomatih, plačevanje blaga in storitev pri trgovcih preko npr. NFC readerjev/NFC POS terminalov…)
  Izdelava praktičnega predloga POC:  uspešno naložena vrednost/token na terminal in uspešno prenesena vrednost/token med dvema terminaloma preko tehnologije NFC.


Mapiranje širokopasovne infrastrukture (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Analiza širokopasovnih sistemov in metod za mapiranje infrastruktur (npr. mapiranje fizične infrastrukture, storitev, širokopasovnih povezav). Možnosti za izkoriščanje sinergij med širokopasovnimi omrežji in drugimi infrastrukturami, vključno s prometom, energijo, vodo in kanalizacijo, ki lahko prispevajo k zmanjšanju visokih stroškov uvajanja.

 

Zasnova brezžične razvojne platforme za Android (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Aplikacije Android
 • Opis: Zasnujte brezžično platformo za mobilni OS Android, ki bo preko povezave Bluetooth prenašala podatke in palete vhodnih enot v programsko opremo telefona oz. tablice. Naloga zahteva postavitev strojne in programske platforme in pregled možnosti razpoložljivih senzorjev.

 

Varnostni vidki spletnih storitev (angl. Web services) (VSŠ)

 • Dodatne informacije: dr. Matevž Pustišek  e-mail
 • Področje: Internetne komunikacije, Spletne storitve, Varnost
 • Opis: Pregled rešitev in pristopov k zagotavljanju avtentikacije in varnosti komunikacije pri rabi spletnih storitev  – Web Services. Analiza načinov zagotavljanja varnosti pri API-jih večjih ponudnikov spletnih aplikacij.

 

Dostopnost WWW (angl. Web accessibility) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pustišek  e-mail
 • Področje: Dostopnost WWW
 • Opis: Primerjajte pristope k implementacij dostopnosti v sistemih WWW. Dostopni CMS-ji vs. lastne rešitve za zagotavljanje dostopnosti.

 

Izdelava interaktivne aplikacije, ki vsebuje upravljanje z gestami, glasom ali na dotik (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Analiza različnih modalnosti interakcije (upravljanje z glasom, gestami, zasloni na dotik) v interaktivnih sistemih ter zasnova sistema za upravljanje interaktivnih aplikacij (Windows, Android, po dogovoru lahko tudi na kateri od drugih platform). Izdelava pilotne postavitve.

 

Izdelava modula za MS Power Point za snemanje multimedijskih vsebin  (VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava  dodatka (add-in) za MS PowerPoint, ki s pritiskom na gumb prične s snemanjem videa na lokalni disk preko  USB kamere. Kodiranje posnetka naj bo nastavljivo  v izbranem format u (ovojnica in kodek), mesto shranjevanja in ime datoteke nastavljivo preko vmesnika vtičnika.. Vtičnik naj bo izdelan v  Visual Studio C#.


Izdelava modula za sledenje govorca  z uporabo USB kamere  (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava preprostega algoritma sledenja USB kamere z možnostjo upravljanja (pan,tilt, zoom) premikajoče se osebe. Sistem naj sledi uporabniku z omejeno hitrostjo gibanja (ni hitrega gibanja znotraj zornega kota). Sledenje je lahko izvedeno  preko zaznavanja objektne ravnine slikovnega kodiranja in/ali s pomočjo dodatnega mini RF oddajnika za pomoč sistemu pri geolokaciji osebe.
Komentarji:
2 x komentirano
Tomaž
13.2.2013

Atraktivne teme.

ziskSpasp
25.12.2014

cheap Hollister Outlet 32 gb micro sd card

That’s Mizuno JPX 825 Pro Irons the lowest price we could find for this 11 track, michael kors bag DRM free rock album, released in May 2011. (iTunes charges $9.99.) Amazon MP3 Downloader is required.las vegas package dealsbr Today only, the Amazon MP3 Store offers Titleist AP2 714 Irons downloads of Jessie J’s Who You the north face sale Are MP3 Album bundled with a digital booklet for $3.99 . That’s the best price we could find for this 13 track, DRM free popalbum, released in April.

Canada Goose Kensington Parka
Canada Goose Sale
North Face Outlet
Abercrombie UK
Louis Vuitton Outlet UK
Cheap Michael Kors Bags
Michael Kors Bags UK Sale
Michael Kors Outlet
polo ralph lauren pas cher
ralph lauren pas cher
hollister pas cher
Michael Kors Outlet UK
New Balance 574
new balance pas cher
new balance 574 pas cher
North Face Outlet
polo ralph lauren pas cher
North Face Outlet
north face jackets
Michael Kors outlet uk
Cheap Michael Kors
http://www.vsinteractive.co.uk/
Hollister London
Abercrombie Outlet
Burberry Outlet
Burberry Outlet UK
Burberry Scarf
north face sale uk
Hollister Outlet UK
ugg pas cher
North Face Outlet UK
North Face jackets UK
north face canada
Abercrombie And Fitch outlet uk
Michael Kors Outlet UK
new balance canada
new balance
Isabel Marant sneakers
Isabel Marant Shoes
New Balance 574 Pas Cher
New Balance Pas Cher
http://www.link-paintball.fr/
http://www.profdesportmarseille.fr/
http://www.gay-coperet.fr/
Cheap Ugg Boots UK
Ugg Boots UK Sale
http://www.ivybridgefishguard.co.uk/
cheap dvd box sets
Christian Louboutin Outlet UK
Louboutin pas cher
Louis Vuitton Outlet
cheap beats by dre
cheap beats by dre uk
Hollister UK Outlet
Hollister outlet uk
Abercrombie outlet uk
Hollister Outlet Sale
Hollister Pas Cher France
Abercrombie Paris Pas Cher
Hollister France Pas Cher
Burberry Outlet UK
Isabel Marant Sneakers
Isabel Marant sneakers, isabel marant etoile, isabel marant chaussures,boots isabel marant
Bottes UGG Pas Cher Femme, Homme & Enfant, UGGs Soldes en ligne
http://www.creativecontrol.ca/
Canada Goose Jackets Cheap
Canada Goose Jacket
Canda Goose Outlet
Canada Goose Outlet Online
Canada Goose Jackets
Canada Goose Sale UK
Canada Goose Outlet UK
Canda Goose Outlet
Ralph Lauren Outlet UK
Polo Ralph Lauren Outlet UK
Ralph Lauren Outlet UK
Cheap Polo Ralph Lauren
http://www.banklink.co.uk/
Ralph Lauren Outlet UK
Hollister Boxing Day
Polo Ralph Lauren Pas Cher
hollister outlet uk
Hollister France
Abercrombie pas cher
Hollister pas cher
Hollister Pas Cher
Hollister Pas Cher France
Hollister France
Abercrombie And Fitch Outlet UK
Louis Vuitton Outlet France, Sacs Louis Vuitton Pas Cher Soldes
Michael Kors Outlet
Michael Kors Bags
Cheap Michael Kors Bags
UK Cheap Michael Kors Handbags
North Face Outlet
Cheap North face Jackets
North Face Canada
http://www.europacker.co.uk/
http://www.aquasanawater.co.uk/
http://www.mobilenext.co.uk/
http://www.reliantmarkingtools.co.uk/
http://www.dynamite-baits.co.uk/
http://www.talix.co.uk/
http://www.younify.co.uk/
http://www.bodyhealthdebate.co.uk/
Isabel Marant Sneakers Pas Cher
http://www.coffret-infini.fr/
UGG Pas Cher
Hollister France Pas Cher
New Balance Pas Cher
http://www.biojardinier.fr/
Cheap Michael Kors Bags
Cheap Michael Kors Bags
dvds cheap uk
Australia DVD Box Set
Breaking Bad DVD
Louboutin Outlet UK
Louboutin Outlet UK
Cheap Louis Vuitton Bags
Louis Vuitton Outlet Uk
Hollister Outlet UK
Michael Kors outlet uk
Isabel Marant Pas Cher
Hollister UK
Abercrombie And Fitch UK
Hollister UK
Hollister outlet
http://www.mopod.co.uk/
Cheap Michael Kors Bags
Cheap Michael Kors
Michael Kors Outlet Canada
Michael Kors Outlet Canada
ugg canada
UGG Boots Outlet Canada
ugg boots canada
new balance pas cher
New Balance Pas Cher
canada goose outlet
http://www.inspectionsgroup.ca/
canada goose outlet
New Balance Canada
http://www.horoskop-schuetze.eu/
http://www.horoskop-stier.eu/
http://www.hemelenaarde.eu/
http://www.h2oplus.co.uk/
Canada goose outlet uk
Canada goose outlet
Canada goose outlet uk
http://www.realityfactory.ca/
moncler outlet
Polo Ralph Lauren Canada
Ralph Lauren Canada
http://www.on-screen.ca/
http://www.guelphequestrian.ca/
Ralph Lauren Canada Outlet
polo Ralph Lauren Outlet Canada
Hollister outlet uk
Hollister pas cher
Hollister france
http://www.alexelena.fr/
http://www.moorlandshousing.co.uk/
http://www.masterdance.co.uk/
Oakley outlet uk
Canada Goose Outlet UK
Cheap Canada Goose
Canada Goose UK Sale
Cheap Ugg Boots UK
UGGS Boots UK Sale
Cheap Ugg Boots Sale
http://www.ib-group.ca/
Canada Goose Outlet
Canada Goose Outlet
cheap Canada Goose
http://www.fashionbuzz.fr/
http://www.jetztundweg.de/
http://www.fifaediting.de/
http://www.aegt.de/
http://www.quanteam.de/
http://www.mozapix.fr/
http://www.navereau.ca/
Michael Kors Outlet Canada
Cheap Michael Kors Canada
Michael Kors Canada
Ugg Boots Canada
UGG Canada
cheap uggs canada
UGG Canada Outlet
Hollister Outlet UK Sale, Cheap Abercrombie And Fitch Clothing Sale UK London
Hollister UK Outlet Sale
Hollister UK Outlet
Hollister Pas Cher
Burberry Scarf Sale
Canada Goose Jackets Outlet
Ralph Lauren Cheap UK
Ralph Lauren Polo Shirts UK Outlet
Hot Beats By Dre
Chaussure Louboutin Pas Cher
cheap golf clubs
wholesale golf clubs
golf clubs for sale
cheap golf clubs
discount golf clubs
wholesale golf clubs
golf clubs for sale
discount golf clubs
wholesale golf clubs
wholesale golf clubs
cheap golf clubs
wholesale golf clubs
http://www.mbresource.com/
http://www.kdtc.ca/
Cheap Ralph Lauren Polo Shirts
Ralph Lauren Polo Shirts UK Outlet
Cheap UGGS UK
cheap ugg boots
Michael Kors Outlet Store UK
Michael kors uk outlet
Michael Kors Canada Outlet
Michael kors outlet online canada
Louis Vuitton Outlet UK
Louis Vuitton sale UK
http://www.ky8.co.uk/
http://www.bayrou92.fr/
Michael kors outlet uk
Michael kors sale uk
cheap ugg boots
North face Jackets Outlet UK
North Face Outlet UK
http://www.celsiusconsulting.co.uk/
Oakley Sunglasses UK
Oakley Outlet uk
Ralph Lauren Sale UK
Sale Ralph Lauren Polo Shirts UK Outlet
Ralph Lauren Canada
Polo Ralph Lauren Canada
http://www.samashby.co.uk/
http://www.nemocrm.co.uk/
http://www.anythinggolf.co.uk/
http://www.preurope.fr/
http://www.indy-co.fr/
http://www.preurope.fr/
http://www.investmackay.com.au/
http://www.investmackay.com.au/
http://www.alsaceclean.fr/
http://www.alsaceclean.fr/
http://www.jamar-media.net/
http://www.frapav.org/

Tvoj komentar:
Ime (obvezno)
E-naslov (ne bo objavljen) (obvezen)
URL