Ni zapisov
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
Srečno 2017!
13. januar 2017
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Diplomske in magistrske naloge

Diplomsko in magistrsko delo predstavlja zaključno študijsko obveznost študentov. V njem študent samostojno obdela strokovni problem in s tem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela.

 

Natančen opis, navodila, postopki prijave, oddaje in zagovora diplomskega in magistrskega dela ter vsi potrebni obrazci se nahajajo na fakultetnih straneh.

 

Teme razpisanih diplomskih in magistrskih nalog:

 

Izdelava očal za sledenje pogleda (VSŠ, UNI, MM)

 • Mentor: dr. Jože Guna e-mail, dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava in test preprostega in cenovno ugodnega sistema za sledenje pogleda uporabnikov s pomočjo USB kamere. Predvideva se uporaba dostopnih komponent za domačo uporabo. Princip delovanja temelji na prepoznavanju gibanja očesne zenice s pomočjo IR kamere, ter procesiranju slike na osebnem računalniku. Sistem je zgrajen v obliki očal in omogoča tako upravljanje kot tudi funkcijo spremljanja pogleda uporabnika v prostoru.

Viri: http://www.eyetracking.com/About-Us/What-Is-Eye-Tracking, http://eyewriter.org/diy/

 

Uporabniška izkušnja v sistemih navidezne resničnosti (VSŠ, UNI, MM)

 • Mentor: dr. Jože Guna e-mail, dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Sistemi navidezne resničnosti (virtual reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za navidezno resničnost (ang. virtual reality). Raziskava načinov merjenja uporabniške izkušnje (npr. vprašalniki, opazovanje uporabniškega odziva, merjenje bio-fiziološkega odziva) in potopljenosti v okoljih navidezne resničnosti. Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje na primeru sistema Oculus Rift ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).

Viri: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality, https://www.oculus.com/

 

Interakcija v sistemih navidezne resničnosti (VSŠ, UNI, MM)

 • Mentor: dr. Jože Guna e-mail, dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Sistemi navidezne resničnosti (virtual reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za navidezno resničnost (ang. virtual reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih navidezne resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Oculus Rift ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).

Viri: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality, https://www.oculus.com/, http://blog.leapmotion.com/, https://www.myo.com/, https://www.emotiv.com/

 

Interakcija v sistemih obogatene resničnosti (VSŠ, UNI, MM)

 • Mentor: dr. Jože Guna e-mail, dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Sistemi obogatene resničnosti (augmented reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost (ang. augmented reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih obogatene resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Google Cardboard/Google Daydream/Samsung Gear ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).

Viri: https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality, https://www.oculus.com/, http://blog.leapmotion.com/, https://www.myo.com/, https://www.emotiv.com/, https://vr.google.com/cardboard/ , https://vr.google.com/daydream/, http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/

 

Interakcija v sistemih mešane resničnosti in otipljivih vmesnikov (VSŠ, UNI, MM)

 • Mentor: dr. Jože Guna e-mail, dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Sistemi mešane resničnosti in otipljivi vmesniko (mixed reality, tangible user interaface)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost (ang. mixed reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih mešane resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Raziskava načinov interakcije na primeru otipljivih vmesnikov (ang. tangible interafce). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Google Cardboard/Google Daydream/Samsung Gear ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).

Viri: https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality, https://en.wikipedia.org/wiki/Tangible_user_interfacehttps://www.oculus.com/, http://blog.leapmotion.com/, https://www.myo.com/, https://www.emotiv.com/, https://vr.google.com/cardboard/ , https://vr.google.com/daydream/, http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/

 

Rešitve za zagotavljanje dostopnosti vsebin za slepe ali gluhe uporabnike

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail, dr. Jože Guna  e-mail
 • Področje: Interaktivne aplikacije nadgrajene z rešitvami tehnologij za zagotavljanje dostopnosti (accessibility)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in tehnologij za zagotavljanje dostopnosti s poudarkom na rešitev za slepe (slabovidne) in gluhe (naglušne) uporabnike na različnih napravah (mobilne naprave, TV sprejemniki). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za slepe uporabnike (npr. sinhronizacija in predvajanje dodatnih avdio vsebin). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za gluhe uporabnike (npr. branje podnapisov, predvajanje dodatnih video vsebin s znakovnim jezikom na različnih napravah).

Viri: https://www.w3.org/WAI/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85619&lang=slv, https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility

 
Aplikacije interneta stvari namenjene slepim in slabovidnim (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI/VSŠ), Luka Mali e-mail (UNI/VSŠ)
 • Področje:e-zdravje, IoT
 • Opis: Internet stvari (IoT) predstavlja naslednjo tehnološko revolucijo in prinaša veliko prednosti za ljudi in za okolje v katerem živimo. Področje, ki ga bodo naprave interneta stvari zelo zaznamovale je tudi medicina in predvsem telemedicina. Poleg splošnega izboljšanja zdravja opažamo tudi trend, ko lahko povezane naprave v internet zelo izboljšajo življenja ljudem z določenimi omejitvami, kot so slepi in slabovidni. Le-teh je skupaj preko 285 milijonov, kar predstavlja znaten delež svetovne populacije. V okviru diplomske naloge preučite obstoječe informacijsko-komunikacijske tehnologije in aplikacije interneta stvari namenjene slepim in slabovidnim. Preučite namenske mobilne aplikacije in trende s poudarkom na uporabniški izkušnji v mobilnih operacijskih sistemih. Predlagajte morebitne načine uporabe obstoječih naprav interneta stvari s prilagojenim uporabniškim vmesnikomi za slepe in slabovidne osebe.

 

Analiza protokolov in standardov Interneta Stvari (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI/VSŠ), Luka Mali e-mail (UNI/VSŠ)
 • Področje:IoT, M2M
 • Opis: Število povezanih naprav z dneva v dan eksponentno narašča, obeta se nam nekaj 10 milijard novih naprav povezanih v Internet do leta 2020. Kot so dogovorjena pravila temelj vseh komunikacij so standardizirani protokoli temelj telekomunikacij in brez njih telekomunikacije ne morejo obstajati. Povezava najrazličnejših naprav v skupno omrežje zahteva standardiziran način za sporazumevanje in interoperabilnost naprav. V okviru diplomske naloge analizirajte obstoječe protokole in standarde, ki že obstajajo in standarde, ki se šele pripravljajo za povezovanje naprav Interneta Stvari v Internet. Preučite prednosti in slabosti posameznih določil ter jih smiselno ovrednotite in opredelite v skladu z modelom ISO/OSI.

 

Industrija 4.0: Pregled storitev, aplikacij in standardov M2M/IoT za industrijska okolja (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI/VSŠ), Luka Mali e-mail (UNI/VSŠ)
 • Področje:IoT, M2M
 • Opis: Internet Stvari (IoT) ne predstavlja le revolucije v telekomunikacijah pač pa v vseh gospodarskih segmentih. Če je vpeljava parnega stroja v proizvodni proces predstavljala prvo industrijsko revolucijo, vpeljava elektrike drugo ter elektronike in avtomatizacije procesov tretjo revolucijo, smo danes z vpeljavo koncepta Interneta Stvari na pragu četrte industrijske revolucije. V okviru diplomske naloge preučite storitve, aplikacije in protokolne standarde M2M za industrijska okolja in pametne tovarne. Preučite M2M rešitve s področja industrijske varnosti procesov, zaposlenih in okolja. Preučite trende in orodja za obdelavo velikih količin podatkov v pametnih tovarnah, sobivanje M2M sistemov in industrijskih SCADA sistemov.

 

Analiza in primerjava IoT middleware storitvenih platform (UNI/VSŠ)

 • Mentor: ddr. Iztok Humar e-mail (UNI/VSŠ)
 • Področje: M2MSoftware-defined networking (IoT)
 • Opis: Podrobno obravnavati aktualne IoT storitvene platforme ter jih primerjati z vidika funkcionalnosti, zmogljivosti in cene.

 

Primerjava različnih verzij protokola OpenFlow (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Software-defined networking (SDN)

 

Primerjava SDN kontrolerjev OpenDayLight, RYU, POX, NOX… (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Software-defined networking (SDN)

 

Integracija SDN kontrolerja ter sistema OpenStack (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Software-defined networking (SDN)

 

Spletna aplikacija (uporaba REST API) za krmiljenje L3 prometnih tokov preko protokola OpenFlow (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Software-defined networking (SDN)

 

Spletna aplikacija (uporaba REST API) za vzpostavitev navideznega zasebnega omrežja (VPN) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Software-defined networking (SDN)

 

Pregled in primerjava standardov M2M (ETSI, 3GPP, One M2M …) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Software-defined networking (SDN)

 

Interakcija otrok-računalnik: Interaktivne tehnologije, ki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail ali dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Področje interakcija otrok-računalnik pokriva načrtovanje, ocenjevanje in implementacijo interaktivnih računalniških sistemov za otroke, ter obravnava kako tehnologija vpliva na otroke in družbo na sploh. Z odraščanjem otroci v vedno večji meri uporabljajo intaraktivne računalniške naprave. S tem se spreminja njihov način učenja, igre in interakcije z ostalimi. Ali so takšne spremembe pozitivne ali ne, je predvsem odvisno od tega, kako so oblikovane interakcije z računalniškimi napravami ter kako se te naprave uporabljajo. V okviru naloge je potrebno raziskati kako oblikovati interaktivne tehnologije za otroke, ki bodo pozitivno vplivale na otrokov razvoj.

 

Google QUIC – analiza transportnega protokola QUIC preko protokola UDP (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: QUIC je opensource in je integriran v Crome in Opera. Glavni namen protokola je zmanjšanje zakasnitve pri dostopu do Web spletnih strain in Web aplikacij. Novosti protokola QUCI so: bistveno zmanjšanje časa, ki je potreben za vzpostavitev seje; izboljšani mehanizmi kontrole zamašitve; izboljšan FEC. V okviru naloge naredite primerjavo med protokoloma TCP in QUIC preko UDP.
 • Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/QUIC, https://www.chromium.org/quic

 

Analiza delovanja tehnologije Wi-Fi znotraj stavb in sobivanje z ostalimi tehnologijami v nelicenčnem frekvenčnem področju ISM (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Brezžična omrežja, Wi-Fi
 • Opis: Wi-Fi je danes najbolj pogosta brezžična tehnologija uporabljena v sodobnih mobilnih terminalih in napravah IoT. V okviru diplomske naloge analizirajte delovanje tehnologije Wi-Fi s poudarkom na propagaciji radijskega signala v stavbah ter interferencah med ostalimi tehnologijami v nelicenčnem področju ISM. Analizirajte postopke za sodostop do radijskega kanala in sobivanje tehnologij v istem frekvenčnem področju. Za praktični primer definirajte merilne postopke in izmerite delovanje omrežja Wi-Fi v različnih stavbah.

 

Multipath TCP (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite osnovne značilnosti uporabe Multipath TCP (MPTCP) za povečanje zmogljivosti in redundance Transmission Control Protocol (TCP). Raziščite možnosti in primere uporabe na različnih operacijskih sistemih (OS) s poudarkom na Android OS. Za praktični del izvedite primer uporabe MPTCP na Linux ali Android operacijskem sistemu.
 • Priporočen vir: http://www.cs.unb.ca/~wsong/publications/journals/NET_MPTCP_Dizhi.pdf

 

Arhitekture omrežij 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite arhitekture sistemov 5G z vidika različnih pristopov k fiksno-mobilni konvergenci in upoštevaje tudi storitve tipa multicast in broadcast. Predstavite konvergentno kontrolno raven v takšnih sistemih, ki podpira različne uporabniške (dostopovne) ravni in upravljanje naprav. Predstavite tudi nabor temeljnih storitev takšnega omrežja, za npr. naslavljanje, mobilnost, kvaliteta storitev, varnost in zasebnost.

 

Nove usmerjevalne arhitekture ali biološko navdahnjeno usmerjanje (Biologically inspired routing) (UNI/MAG)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Glede na predvidevanja, bo leta 2020 več kot 30 milijard naprav povezanih v internet (internet stvari, internet prihodnosti). Usmerjanje, ki je eden izmed ključnih gradnikov interneta, ni prilagojeno novim zahtevam. Vse več je nenamenskih naprav, ki so in bodo v bodoče sposobne usmerjati promet. V ta namen bodo potrebne prilagoditve usmerjevalne arhitekture, protokoli bodo bolj avtonomni pri upravljanju/usmerjanju prometnih tokov.

 

Večdomensko povezovanje 5G sistemov (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mailali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite vidike večdomenskega povezovanja 5G sistemov. Pri tem upoštevajte izzive povezovanja omrežij različnih operaterjev ter povezovanja heterogenih tehnologij. Predstavite vidike arhitekture upravljalskih ravni, zmogljivosti, razširljivosti in robustnosti ter varnosti v večdomenskem načinu delovanja.

 

Upravljanje kognitivnega omrežja v sistemih 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Predstavite koncepte upravljanja omrežja v sistemih 5G, ki omogočajo samo-upravljanje (self-management) omrežja. Preučite možne vplive takšnega načina upravljanja omrežja na stroške delovanja omrežja, kvaliteto storitev in uporabniško izkušnjo, ter varnost.

 

Upravljanje storitev za zagotavljanje uporabniške izkušnje v 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite relacije med kvaliteto storitve (QoS) in uporabniško izkušnjo (QoE) v sistemih 5G. Predstavite metrike in možne pristope k podajanju stanja v omrežni infrastrukturi in zmogljivosti uporabniški terminalov, kot podlaga za preučevanje uporabniške izkušnje. Analizirajte značilnosti omrežji 5G z vidika QoE pri različnih tipih uporabniškega prometa.

 

Digitalizacija elektronskih zdravstvenih kartotek s pomočjo OpenEHR (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: e-zdravje
 • Opis: Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije, je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.
  Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.

 

Ponovno odkritje USSD tehnologije za namene varnega Mobilnega plačevanja (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Analiza varnosti USSD tehnologije za namene Mobilnega plačevanja (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona)Izdelava praktičnega predloga POC/DEMO uporabe USSD tehnologije za varno Mobilno plačevanje (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona).

 

Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije s prenosom vrednosti/tokna iz enega terminala (telefon oz. na splošno terminal povezan na sistem mobilnega plačevanja) na drugi terminal (telefon oz. na splošno terminal, NFC reader/NFC POS povezan na sistem Mobilnega plačevanja) brez možnosti vdora v sistem.Analiza varnosti NFC tehnologije za namene Mobilnega plačevanja (plačevanje med dvema terminaloma z NFC tehnologijo (modul ali NFC tag), za namene javnega prevoza, plačevanje parkirnih listkov, plačevanje na avtomatih, plačevanje blaga in storitev pri trgovcih preko npr. NFC readerjev/NFC POS terminalov…)Izdelava praktičnega predloga POC: uspešno naložena vrednost/token na terminal in uspešno prenesena vrednost/token med dvema terminaloma preko tehnologije NFC.

 

Izdelava interaktivne aplikacije, ki vsebuje upravljanje z gestami, glasom ali na dotik (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Analiza različnih modalnosti interakcije (upravljanje z glasom, gestami, zasloni na dotik) v interaktivnih sistemih ter zasnova sistema za upravljanje interaktivnih aplikacij (Windows, Android, po dogovoru lahko tudi na kateri od drugih platform). Izdelava pilotne postavitve.

Izdelava modula za MS Power Point za snemanje multimedijskih vsebin (VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava dodatka (add-in) za MS PowerPoint, ki s pritiskom na gumb prične s snemanjem videa na lokalni disk preko USB kamere. Kodiranje posnetka naj bo nastavljivo v izbranem format u (ovojnica in kodek), mesto shranjevanja in ime datoteke nastavljivo preko vmesnika vtičnika.. Vtičnik naj bo izdelan v Visual Studio C#.

 

Izdelava modula za sledenje govorca z uporabo USB kamere (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava preprostega algoritma sledenja USB kamere z možnostjo upravljanja (pan,tilt, zoom) premikajoče se osebe. Sistem naj sledi uporabniku z omejeno hitrostjo gibanja (ni hitrega gibanja znotraj zornega kota). Sledenje je lahko izvedeno preko zaznavanja objektne ravnine slikovnega kodiranja in/ali s pomočjo dodatnega mini RF oddajnika za pomoč sistemu pri geolokaciji osebe.