MakerLab Ljubljana, Arduino delavnica
15.12.2014, FE (AppLab, 1. nadstropje)
Prijave na projekte Demola Slovenia odprte!
30.10.2014 Rok za prijavo na DEMOLA projekt
Link

Povezava je izraz, ki se uporablja v različnih primerih. Pri hipertekstu gre za povezavo med dokumenti, ki omogoča hiter prehod med njimi, ne glede na njihovo fizično lokacijo. Dokumenti so lahko tekstovne datoteke, grafike, zvočni ali video zapisi. Povezava je lahko podčrtan del besedila ali označen del strani. V telekomunikacijskem omrežju pa gre za povezavo med dvema postajama ali dvema deloma telekomunikacijskega sistema.

Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
DEMOLA No-slide pitch
16. december 2014
  Natisni   Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Diplomske in magistrske naloge

Diplomsko in magistrsko delo predstavlja zaključno študijsko obveznost študentov. V njem študent samostojno obdela strokovni problem in s tem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela.


Natančen opis, navodila, postopki prijave, oddaje in zagovora diplomskega in magistrskega dela ter vsi potrebni obrazci se nahajajo na fakultetnih straneh.


Teme razpisanih diplomskih in magistrskih nalog:


Poraba energije mobilnih terminalov pri uporabi brezžičnih tehnologij 2G, 3G, 4G, WLAN in WPAN (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: mobilna omrežja, brezžična omrežja, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, BLE
 • Opis: Eden izmed najpomembnejših razlogov za kompleksnost sodobnih brezžičnih tehnologij so načini za znižanje porabe energije mobilnih terminalov. V okviru diplomske naloge analizirajte delovanje tehnologij 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 2.0 in Bluetooth 4.0 s poudarkom na porabi energije mobilnih terminalov. Za praktični primer definirajte merilne postopke in izmerite porabo mobilnih terminalov pri uporabi naštetih brezžičnih tehnologij v praksi.


Nadzor in upravljanje omrežij Wi-Fi in preizkus delovanja platforme OpenWISP (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: brezžična omrežja, nadzor in upravljanje, Wi-Fi
 • Opis: Poslovna in Metro Wi-Fi omrežja zaradi velikega števila dostopovnih točk zahtevajo uporabo t.i. Wi-Fi nadzornih sistemov (ang. Wireless LAN Controller – WLC). V okviru diplomske naloge analizirajte standardne in komercialne rešitve za nadzor in upravljanje omrežij Wi-Fi. Za praktični primer povežite dostopovne točke Wi-Fi v platformo OpenWISP in preizkusite delovanje različnih parametrov sistema.


Zasnova vremenske lokacijske storitve (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail (UNI), mag. Andrej Štern e-mail (VSŠ)
 • Področje: Lokacijske pametne storitve
 • Opis: Gotovo ste že poskušali iz radarske padavinske slike in animacije ugotoviti, ali se nevihta približuje ali oddaljuje od vas, koliko minut imate še na voljo, preden vas dež ujame med tekom, na kolesu, med izletom v naravi. Ko ste čakali, da neha deževati, vas je verjetno zanimalo, kdaj predvidoma bo nehalo, mogoče celo ocena, koliko časa ne bo deževalo. Izdelajte aplikacijo, ki vam bo za vašo ali izbrano lokacijo povedala, koliko minut imate še na voljo, preden vas dež ujame oz. kdaj bo nehalo deževati.


Arhitekture omrežij 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite arhitekture sistemov 5G z vidika različnih pristopov k fiksno-mobilni konvergenci in upoštevaje tudi storitve tipa multicast in broadcast. Predstavite konvergentno kontrolno raven v takšnih sistemih, ki podpira različne uporabniške (dostopovne) ravni in upravljanje naprav. Predstavite tudi nabor temeljnih storitev takšnega omrežja, za npr. naslavljanje, mobilnost, kvaliteta storitev, varnost in zasebnost.


Virtualizacija in SDN v sistemih 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Predstavite možnosti virtualizacije omrežni funkcij (NFV) in programsko definiranega omrežja (SDN) pri kontroli in upravljanju omrežij 5G. Preučite možne programske vmesnike (API) za izvajanje aplikacij v 5G.


Večdomensko povezovanje 5G sistemov (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mailali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite vidike večdomenskega povezovanja 5G sistemov. Pri tem upoštevajte izzive povezovanja omrežij različnih operaterjev ter povezovanja heterogenih tehnologij. Predstavite vidike arhitekture upravljalskih ravni, zmogljivosti, razširljivosti in robustnosti ter varnosti v večdomenskem načinu delovanja.


Upravljanje kognitivnega omrežja v sistemih 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Predstavite koncepte upravljanja omrežja v sistemih 5G, ki omogočajo samo-upravljanje (self-management) omrežja. Preučite možne vplive takšnega načina upravljanja omrežja na stroške delovanja omrežja, kvaliteto storitev in uporabniško izkušnjo, ter varnost.


Upravljanje storitev za zagotavljanje uporabniške izkušnje v 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite relacije med kvaliteto storitve (QoS) in uporabniško izkušnjo (QoE) v sistemih 5G. Predstavite metrike in možne pristope k podajanju stanja v omrežni infrastrukturi in zmogljivosti uporabniški terminalov, kot podlaga za preučevanje uporabniške izkušnje. Analizirajte značilnosti omrežji 5G z vidika QoE pri različnih tipih uporabniškega prometa.


Povezava prosto dostopnih senzorjev življenskih funkcij v platformo OpenEHR  (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje:  e-zdravje in well-being
 • Opis: OpenEHR je standardiziran sistem digitalizacije zdravstvenih kartotek z namenom centralizacije zdravstvenih podatkov. V okviru diplomske naloge analizirajte standard OpenEHR in platformo Think!EHR. Za praktični primer povežite prosto dostopni senzor aktivnosti, telesne teže ali naprimer krvnega tlaka v platformo Think!EHR in definirajte podatkovne tipe v skladu s standardom OpenEHR.


Digitalizacija elektronskih zdravstvenih kartotek s pomočjo OpenEHR (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje:  e-zdravje
 • Opis: Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije, je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.
  Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.


IoT FI-Ware infrastruktura (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Fi-Ware je ena izmed pomembnejših platform bodočega interneta (Future internet). Analizirajte FI-Ware infrastrukturo in gradnike (eneric enablers ter specific enablers). Vzpostavite FI-Ware testno okolje ter na osnovi enablerjev realizirajte preprosto aplikacijo.

Fi-ware je ena izmed pomembnejših platform bodočega interneta (future internet). Analizirajte FI-Ware infrastrukturo in gradnike (generic enablers ter specific enablers). Vzpostavite FI-ware testno okolje ter na osnovi enablerjev realizirajte preprosto aplikacijo.


Nove usmerjevalne arhitekture ali biološko navdahnjeno usmerjanje (Biologically inspired routing) (UNI/MAG)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Glede na predvidevanja, bo leta 2020 več kot 30 milijard naprav povezanih v internet (internet stvari, internet prihodnosti). Usmerjanje, ki je eden izmed ključnih gradnikov interneta, ni prilagojeno novim zahtevam. Vse več je nenamenskih naprav, ki so in bodo v bodoče sposobne usmerjati promet. V ta namen bodo potrebne prilagoditve usmerjevalne arhitekture, protokoli bodo bolj avtonomni pri upravljanju/usmerjanju prometnih tokov.


Analiza značilnosti M2M prometa v pametnih omrežjih (SmartGrid) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite literaturo na temo M2M komunikacij, protokolov in analiz prometa s tega področja. Poudarek naj bo na Smart GRID komunikaciji.  Z empiričnimi meritvami analizirajte podatkovni promet na nekaj znanih napravah s tega segmenta (npr. Green Energy Reality, Cside, VSN, Energy Conductors) in drugih implementacijah (npr. RaspberryPi), ko te prenašajo senzorske podatke. Posebno pozornost namenite identifikaciji tipa porazdelitve prometa, zakasnitev, potresavanje zakasnitv in porazdelitve dolžin paketov. Po potrebi izdelajte programski vmesnik (splet) za priklop na te naprave (npr. JSON, RPC).


Ponovno odkritje USSD tehnologije za namene varnega Mobilnega plačevanja (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Analiza varnosti USSD tehnologije za namene Mobilnega plačevanja  (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona)
  Izdelava praktičnega predloga POC/DEMO uporabe USSD tehnologije za varno Mobilno plačevanje (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona).


Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije s prenosom vrednosti/tokna iz enega terminala (telefon oz. na splošno terminal povezan na sistem mobilnega plačevanja) na drugi terminal (telefon oz. na splošno terminal, NFC reader/NFC POS povezan na sistem Mobilnega plačevanja) brez možnosti vdora v sistem.
  Analiza varnosti NFC tehnologije za namene Mobilnega plačevanja  (plačevanje med dvema terminaloma z NFC tehnologijo (modul ali NFC tag), za namene javnega prevoza, plačevanje parkirnih listkov, plačevanje na avtomatih, plačevanje blaga in storitev pri trgovcih preko npr. NFC readerjev/NFC POS terminalov…)
  Izdelava praktičnega predloga POC:  uspešno naložena vrednost/token na terminal in uspešno prenesena vrednost/token med dvema terminaloma preko tehnologije NFC.


Mapiranje širokopasovne infrastrukture (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Analiza širokopasovnih sistemov in metod za mapiranje infrastruktur (npr. mapiranje fizične infrastrukture, storitev, širokopasovnih povezav). Možnosti za izkoriščanje sinergij med širokopasovnimi omrežji in drugimi infrastrukturami, vključno s prometom, energijo, vodo in kanalizacijo, ki lahko prispevajo k zmanjšanju visokih stroškov uvajanja.

 

Zasnova brezžične razvojne platforme za Android (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Aplikacije Android
 • Opis: Zasnujte brezžično platformo za mobilni OS Android, ki bo preko povezave Bluetooth prenašala podatke in palete vhodnih enot v programsko opremo telefona oz. tablice. Naloga zahteva postavitev strojne in programske platforme in pregled možnosti razpoložljivih senzorjev.

 

Varnostni vidki spletnih storitev (angl. Web services) (VSŠ)

 • Dodatne informacije: dr. Matevž Pustišek  e-mail
 • Področje: Internetne komunikacije, Spletne storitve, Varnost
 • Opis: Pregled rešitev in pristopov k zagotavljanju avtentikacije in varnosti komunikacije pri rabi spletnih storitev  – Web Services. Analiza načinov zagotavljanja varnosti pri API-jih večjih ponudnikov spletnih aplikacij.

 

Dostopnost WWW (angl. Web accessibility) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pustišek  e-mail
 • Področje: Dostopnost WWW
 • Opis: Primerjajte pristope k implementacij dostopnosti v sistemih WWW. Dostopni CMS-ji vs. lastne rešitve za zagotavljanje dostopnosti.

 

Izdelava interaktivne aplikacije, ki vsebuje upravljanje z gestami, glasom ali na dotik (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Analiza različnih modalnosti interakcije (upravljanje z glasom, gestami, zasloni na dotik) v interaktivnih sistemih ter zasnova sistema za upravljanje interaktivnih aplikacij (Windows, Android, po dogovoru lahko tudi na kateri od drugih platform). Izdelava pilotne postavitve.

 

Izdelava modula za MS Power Point za snemanje multimedijskih vsebin  (VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava  dodatka (add-in) za MS PowerPoint, ki s pritiskom na gumb prične s snemanjem videa na lokalni disk preko  USB kamere. Kodiranje posnetka naj bo nastavljivo  v izbranem format u (ovojnica in kodek), mesto shranjevanja in ime datoteke nastavljivo preko vmesnika vtičnika.. Vtičnik naj bo izdelan v  Visual Studio C#.


Izdelava modula za sledenje govorca  z uporabo USB kamere  (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava preprostega algoritma sledenja USB kamere z možnostjo upravljanja (pan,tilt, zoom) premikajoče se osebe. Sistem naj sledi uporabniku z omejeno hitrostjo gibanja (ni hitrega gibanja znotraj zornega kota). Sledenje je lahko izvedeno  preko zaznavanja objektne ravnine slikovnega kodiranja in/ali s pomočjo dodatnega mini RF oddajnika za pomoč sistemu pri geolokaciji osebe.
Komentarji:
1 x komentirano
Tomaž
13.2.2013

Atraktivne teme.

Tvoj komentar:
Ime (obvezno)
E-naslov (ne bo objavljen) (obvezen)
URL