Domain Name System (DNS)

Sistem domenskih imen je nabor internetnih formatov, postopkov, storitev in pravil za dodeljevanje imen posameznim lokacijam v omrežju in za prevajanje teh imen v omrežne naslove. Naslove prevajajo imenski strežniki (name server). DNS je porazdeljena storitev za podatkovno poizvedovanje (data query). Osnovna naloga je iskanje naslovov IP gostiteljskih računalnikov na osnovi njihovih domenskih imen. Domensko ime računalnika je tisti del računalnika, ki je zapisan med izrazom http:// in prvo naslednjo poševnico. DNS obravnavata RFC1034 in RFC1035.

Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
  Natisni   Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Delavnice in tekmovanje TK

Za vse srednješolce, ki jih zanimajo telekomunikacije, organizirata LTFE in Zavod aktivnega izobraževanja delavnice s področja omrežnih tehnologij.

 

Delavnice potekajo na srednjih šolah po Sloveniji, zaključijo pa se z državnim srednješolskim tekmovanjem. Oboje organiziramo z namenom popularizacije telekomunikacij med mladimi, saj ta hitro razvijajoča se panoga potrebuje vedno nove in vedno boljše strokovnjake.

Delavnice, ki jih izvajamo, so del izobraževalnega programa največjega svetovnega podjetja na pordočju omrežnih tehnologij, Cisco Systems. LTFE je pooblaščeni slovenski predstavnik omrežne akademije Cisco.Vsebina delavnice

 

S srednješolci obravnavamo prvo izmed štirih stopenj programa akademije Cisco. Ta vključuje naslednje vsebine:

  • zgradba računalnika, računalniški operacijski sistemi, strojna in programska oprema za povezovanje v omrežja,
  • povezovanje perifernih naprav,
  • načrtovanje in izvedba manjšega (domačega) omrežja in povezovanje v medmrežje,
  • iskanje napak v domačem omrežju in medmrežju,
  • skupna raba virov (datoteke, tiskalniki) med povezanimi računalniki,
  • varnostne ranljivosti domačega omrežja in varnostni mehanizmi, ki so na voljo za njihovo odpravo,
  • načrtovanje in integracija brezžične dostopovne točke v domačem omrežju.

 

 

Potek delavnice

 

Delavnice obsegajo 36 ur in jih izvajamo enkrat tedensko po tri šolske ure, v skupinah od 10 do 20 učencev. Sestavljene so iz teoretičnega in praktičnega dela, ki ju vodi inštruktor, ter samostojnega dela, v katerem učenci s testi v elektronski obliki utrjujejo svoje znanje. Dijaki z opravljenim tečajem dobijo tudi svetovno priznani certifikat Cisco, ki potrjuje pridobljeno znanje.

 

 

Tekmovanje

 

Udeleženci delavnic se lahko udeležijo tudi srednješolskega tekmovanja iz telekomunikacij, ki poteka vsako leto v mesecu aprilu ali maju.

 

 

Dodatne informacije


Veseli bomo vaših vprašanj na elektronskem naslovu: info@ltfe.org