Bločne verige in bitcoin
5. september 2017, 8.30-15.30, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Vstopite v svet interneta stvari!
17. oktober 2017, 16.15-20.15, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

doc. ddr. Iztok Humar

doc. ddr. Iztok Humar, univ.dipl.inž.el., docent

iztokhumar

Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko,
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:+386 1 476 8806
Telefax: +386 1 476 8732
E-pošta: iztok[pika]humar[pri]fe[pika]uni-lj[pika]si


Govorilne ure: v času poletnih počitnic: dogovor po elektronski pošti

Teme za diplomske naloge

Bibliografija

Biografija:
Iztok Humar je diplomiral, magistriral in doktoriral s področja telekomunikacij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v letih 2000, 2003 in 2007. Leta 2009 je doktoriral tudi na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani s področja Informacijsko-upravljalskih ved. Zaposlen je kot docent na Fakulteti za Elektrotehniko, kjer poučuje in vodi vaje iz predmetov Osnov Elektrotehnike, Načrtovanja vodenja in modeliranja telekomunikacijskih omrežij in Telekomunikacijskega inženiringa. Je mentor več študentom dodiplomskega in podiplomskega študija. V okviru znanstveno raziskovalnega dela se ukvarja z načrtovanjem razvojem in upravljanjem telekomunikacijskih omrežij in storitev, merjenjem in modeliranjem telekomunikacijskega prometa in obremenitev ter uporabo in razvojem modernih telekomunikacijskih in informacijskih tehnologij za spletne aplikacije in izobraževanje. Sodeluje pri bolonjski prenovi študija in snovanju novih programov. Vodi in sodeluje v različnih raziskovalnih projektih in razvojnih projektih za industrijo, tako nacionalnih, kot projektih sofinanciranih s strani Evropske unije (okvirnega programa in strukturnih skladov). Dr. Humar je avtor oziroma soavtor več člankov objavljenih v mednarodnih in domačih revijah in zbornikih konferenc ter večkratni vodja organizacijskega odbora delavnice Vitel s področja telekomunikacij. Kot član zagonske projektne skupine je sodeloval pri vzpostavitvi Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI). Je član IEEE Communication Society, kjer vodi slovenski odsek ter Elektrotehniške zveze Slovenija.

* Da bi zmanjšali možnosti, da avtomatski iskalci uvrstijo email naslove zaposlenih na spam liste, so naslovi popačeni. Pred pošiljanjem pošte zamenjajte [pri] z afno (@) in [pika] s piko (.).