Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Raziskovalna oprema: Testni protokolni simulacijski sistem

Objavil: admin | 10. Jun 2016
Naziv: Testni protokolni simulacijski sistem
Opis:

Spirent Test Center omogoča izvajanje širokega nabora skladnostnih (angl. conformance), zmogljivostnih (angl. performance), funkcionalnih (angl. functional) in primerjalnih (angl. benchmark) testov ter emulacijo protokolov, strežnikov in odjemalcev. Vključuje 12 GE optičnih in električnih vmesnikov in omogoča izvajanje meritev in testov za protokole, ki bazirajo na Ethernet, IPv4 in IPv6. Oprema je skalabilna in podpira širok spekter telekomunikacijskih protokolov in zmogljivosti (OSI ravnine 2 do 7).

Dostop in cena:

Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Cena je 100 EUR na uro (brez eksperta za podporo) in 300 EUR na uro (z vključenim expertom za podporo).

Kontaktna oseba: Luka Koršič (luka.korsic@fe.uni-lj.si)

Erudite

Objavil: admin | 10. Maj 2016

Partnerji, zbrani v okviru projekta ERUDITE so v preteklosti sodelovali pri razvoju in izgradnji širokopasovne infrastrukture na ruralnih področjih, z namenom vključevanja čim večjega števila različnih deležnikov in prebivalcev v tokove sodobne informacijske družbe. Da bi v celoti izkoristili potencial, ki ga vzpostavljena omrežja omogočajo je potrebno načrtovati in implementirati nove in inovativne storitve, ki bodo ustregle javnim in poslovnim interesom lokalnih skupnosti ter na ta način upravičile predhodna vlaganja v infrastrukturo. Projekt ERUDITE bo preko procesov odprtih inovacij ter upoštevanjem družbeno ekonomskih koristi in z vključevanjem najširšega kroga deležnikov, vzpodbujal potrebe lokalnih skupnosti in različne ideje vezane na nove digitalne storitve. Z neposredno udeležbo politik odločanja na nacionalni, regionalni ravni, kot tudi v lokalnih skupnostih, bodo predlogi novih digitalnih storitev vključeni v različna priporočila, konkretne akcijske načrte ter bodoče razvojne programe. Velik del aktivnosti projekta ERUDITE bo namenjen izmenjavi dobrih praks ter izkušenj, delavnicam, kjer bodo predstavljene uspešne digitalne storitve in koncepti iz držav partneric, hkrati pa bodo možne digitalne storitve prihodnosti za podeželje podkrepljene tudi z ekonomskimi in drugimi potrebnimi aspekti, ki bodo olajšali njihovo realizacijo v prihodnje.

Piko bazna postaja četrte generacije

Objavil: Damir Kervina | 19. Avg 2013

Namen projekta je bila industrijska raziskava arhitekture, algoritmov, mehanizmov in sodobnih povezovalnih pristopov za potrebe zasnove in razvoja piko bazne postaje za urbana in ruralna področja z ustrezno podporo za tehnologiji LTE in WiMAX.

Orodje za načrtovanje in optimizacijo omrežij – BANeT

Objavil: Damir Kervina | 19. Avg 2013

Pri iskanju prave kombinacije dostopovnih tehnologij za povečanje širokopasovne penetracije na območjih širokopasovnih vrzeli so orodja za načrtovanje in optimizacijo omrežij postala zelo pomembna. Optimizacijsko orodje BANeT analizira različne kombinacije xDSL, FTTx in brezžičnih signalov glede na različne scenarije uporabniških potreb po pasovni širini.

Razbremenitev podatkovnega mobilnega omrežja 3G

Objavil: Damir Kervina | 19. Avg 2013

Cilj projekta je razviti rešitev, ki mobilnim operaterjem ter ponudnikom mobilnih storitev na enostaven način nudi možnost razbremenitve radijskega dela mobilnega omrežja na WiFi in na drugi strani končnim uporabnikom omogoča večjo pasovno širino.

Avtomatski sistem za meritve QoE za Telekom Slovenije

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

Projekt obsega zasnovo in realizacijo sistema za spremljanje kakovosti uporabniške izkušnje. Sistem je zgrajen iz porazdeljenih avtonomnih sond, ki naložijo konfiguracijo z dispečerskega strežnika, izvedejo specificirane meritve ter rezultate posredujejo na analitski strežnik, kjer so shranjeni in obdelani.

Radio modem ARQ

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

Cilj projekta je bil razvoj radijskega modema za potrebe Slovenske vojske, kompatibilnim z radijskimi postajami Tadiran, ki znatno pohitri podatkovno prepustnost obstoječih vojaških telekomunikacijskih prenosnih radijskih sistemov.

Inteligentni storitveni dostop ISA

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta je bila zasnovana in realizirana rešitev ISA (Intelligent Service Access), ki premika inteligenco iz jedra omrežja v Iskratelovo dostopovno vozlišče SI3000 Lumia in MSAN.

Prilagoditve klicnega strežnika za povezovanje s SCP ElephantTalk

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta so bile analizirane in realizirane rešitve za prilagoditev klicnega strežnika podjetja Iskratel za povezovanje z inteligentno storitveno platformo nizozemskega podjetja ElephantTalk.

Razvoj protokola RADIUS za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta je bila izvedena analiza, zasnova arhitekture, specifikacija, načrtovanje, realizacija, priprava dokumentacije in testiranje odjemalca RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), ki služi za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje storitev, kot je dostop do omrežja.