Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
Asymmetric digital subscriber line (ADSL)

Nesimetrični digitalni naročniški vod je ime, ki se je uveljavilo za digitalni prenosni postopek na dvožičnem fizičnem bakrenem vodniku v dostopovnem omrežju. ADSL je nesimetrični postopek - navzdoljna (iz omrežja proti naročniku) hitrost je večja kot navzgornja (od naročnika v omrežje). Zato je primeren za dostop do interneta, kjer se tipično pretaka mnogo več podatkov od strežnika do uporabnika kot v obratni smeri.

10. slovensko IPv6-srečanje
9.-10.6.2015, TP Ljubljana
Living bits and things 2015
8.-9.6.2015, Bled

Projekti - Širokopasovna omrežja

SIVA – Izboljševanje dostopnosti širokopasovnih storitev v jugovzhodni Evropi


Cilj projekta SIVA je prispevati k izboljšanju dostopnosti IKT na področju jugovzhodne Evrope s pomočjo širokopasovnih storitev, ki služijo kot alternativa in dopolnilo klasičnim storitvam – takšnim, ki jih ni moč izvajati na daljavo.

Trajanje: oktober 2012 - september 2014

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

ENGAGE – Enhancing “Next Generation Access” Growth in Europe


Cilj projekta je izmenjava dobrih praks na področju izzivov, ki jih prinaša gradnja hitrih omrežij naslednje generacije na podeželskih območjih.

Trajanje: januar 2012 - december 2014

Preberite več »

Aktualno, ITkT, LTFE, Novice, Povezave, Projekti, Širokopasovna omrežja

Razbremenitev podatkovnega mobilnega omrežja 3G


Cilj projekta je razviti rešitev, ki mobilnim operaterjem ter ponudnikom mobilnih storitev na enostaven način nudi možnost razbremenitve radijskega dela mobilnega omrežja na WiFi in na drugi strani končnim uporabnikom omogoča večjo pasovno širino.

Trajanje: januar 2012 - december 2013

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Sistem za merjenje in nadzor kvalitete storitve in kvalitete uporabniške izkušnje v večpredstavnostnih komunikacijskih okoljih


Cilj projekta je razviti pilotno implementacijo sistema za celostno upravljanje uporabniške izkušnje

Trajanje: julij 2011 - junij 2014
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Avtomatski sistem za meritve QoE za Telekom Slovenije


Projekt obsega zasnovo in realizacijo sistema za spremljanje kakovosti uporabniške izkušnje. Sistem je zgrajen iz porazdeljenih avtonomnih sond, ki naložijo konfiguracijo z dispečerskega strežnika, izvedejo specificirane meritve ter rezultate posredujejo na analitski strežnik, kjer so shranjeni in obdelani.

Trajanje: julij 2011 - junij 2014

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Radio modem ARQ


Cilj projekta je bil razvoj radijskega modema za potrebe Slovenske vojske, kompatibilnim z radijskimi postajami Tadiran, ki znatno pohitri podatkovno prepustnost obstoječih vojaških telekomunikacijskih prenosnih radijskih sistemov.

Trajanje: september 2009 - oktober 2010

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Piko bazna postaja četrte generacije


Namen projekta je bila industrijska raziskava arhitekture, algoritmov, mehanizmov in sodobnih povezovalnih pristopov za potrebe zasnove in razvoja piko bazne postaje za urbana in ruralna področja z ustrezno podporo za tehnologiji LTE in WiMAX.

Trajanje: januar 2009 - december 2011

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Analiza storitev in tehnologij na področju optičnih transportnih omrežij


Namen projekta je razvoj koncepta optičnega transportnega omrežja, ki omogoča storitev transparentnega prenosa različnih tehnologij (SDH, Ethernet, Fibre Channel, ESCON, FICON) čez hrbtenični in metro (mestni) del omrežja.

Trajanje: januar 2008 - december 2008

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

CRP – Razvoj taktičnega samoorganizacijskega brezžičnega omrežja za potrebe MORS


Cilj projekta je nadgradnja vojaškega bojnega radia Slovenske vojske za podatkovni prenos na osnovi mehanizmov omrežij ad-hoc.

Trajanje: avgust 2007 - december 2009

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

TIA ThTKS – taktični hrbtenični telekomunikacijski sistem


Cilj projekta je razvoj taktičnega hrbteničnega komunikacijskega sistema (ThTKS) Slovenske vojske, ki naj ustreza vojaškim standardom zveze NATO (TACOMS, NNEC).

Trajanje: januar 2007 - december 2009

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Razvoj komunikacijskega sistema za sledenje in medsebojno komunikacijo vozil MORS


V projektu so bili določeni in pilotno izvedeni koncepti napredne rabe obstoječih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij z namenom vzpostavitve informacijskega sistema za sledenje in medsebojno komunikacijo vozil Ministrstva za obrambo RS.

Trajanje: junij 2006 - november 2008

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

CRP – Modeli in tehnologije razvoja širokopasovnih in mobilnih komunikacij na ruralnih območjih Slovenije


Smoter projekta je “internet povsod po Sloveniji”, pot do tega pa vodi preko izbire optimalnih tehnologij.

Trajanje: januar 2006 - december 2008

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Analiza storitev in tehnologij na področju mestnih omrežij


Namen projekta je analiza omrežne arhitekture za zagotavljanje storitev trojčka (angl. triple-play) – internet, televizija, telefonija – v mestnih (metro) omrežjih, ki predstavljajo vmesni del omrežja med hrbtenico in dostopom.

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Spletni portal www.odklopljen.si pričel z zbiranjem informacij o »odklopljenih« območjih


LTFE je vzpostavil spletni portal www.odklopljen.si, ki je namenjen zbiranju podatkov o potrebah uporabnikov po širokopasovnih omrežjih in storitvah.

Zbrani podatki bodo pripomogli k načrtovanju ustreznih kapacitet širokopasovnih omrežij ter k premostitvi digitalnega razkoraka med uporabniki elektronskih komunikacij.

Preberite več »

Aktualno, LTFE, Novice, Projekti, Širokopasovna omrežja

Orodje za načrtovanje in optimizacijo omrežij – BANeT


Pri iskanju prave kombinacije dostopovnih tehnologij za povečanje širokopasovne penetracije na območjih širokopasovnih vrzeli so orodja za načrtovanje in optimizacijo omrežij postala zelo pomembna. Optimizacijsko orodje BANeT analizira različne kombinacije xDSL, FTTx in brezžičnih signalov glede na različne scenarije uporabniških potreb po pasovni širini.

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja