Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Erudite

Objavil: admin | 10. Maj 2016

Partnerji, zbrani v okviru projekta ERUDITE so v preteklosti sodelovali pri razvoju in izgradnji širokopasovne infrastrukture na ruralnih področjih, z namenom vključevanja čim večjega števila različnih deležnikov in prebivalcev v tokove sodobne informacijske družbe. Da bi v celoti izkoristili potencial, ki ga vzpostavljena omrežja omogočajo je potrebno načrtovati in implementirati nove in inovativne storitve, ki bodo ustregle javnim in poslovnim interesom lokalnih skupnosti ter na ta način upravičile predhodna vlaganja v infrastrukturo. Projekt ERUDITE bo preko procesov odprtih inovacij ter upoštevanjem družbeno ekonomskih koristi in z vključevanjem najširšega kroga deležnikov, vzpodbujal potrebe lokalnih skupnosti in različne ideje vezane na nove digitalne storitve. Z neposredno udeležbo politik odločanja na nacionalni, regionalni ravni, kot tudi v lokalnih skupnostih, bodo predlogi novih digitalnih storitev vključeni v različna priporočila, konkretne akcijske načrte ter bodoče razvojne programe. Velik del aktivnosti projekta ERUDITE bo namenjen izmenjavi dobrih praks ter izkušenj, delavnicam, kjer bodo predstavljene uspešne digitalne storitve in koncepti iz držav partneric, hkrati pa bodo možne digitalne storitve prihodnosti za podeželje podkrepljene tudi z ekonomskimi in drugimi potrebnimi aspekti, ki bodo olajšali njihovo realizacijo v prihodnje.

Piko bazna postaja četrte generacije

Objavil: Damir Kervina | 19. Avg 2013

Namen projekta je bila industrijska raziskava arhitekture, algoritmov, mehanizmov in sodobnih povezovalnih pristopov za potrebe zasnove in razvoja piko bazne postaje za urbana in ruralna področja z ustrezno podporo za tehnologiji LTE in WiMAX.

Orodje za načrtovanje in optimizacijo omrežij – BANeT

Objavil: Damir Kervina | 19. Avg 2013

Pri iskanju prave kombinacije dostopovnih tehnologij za povečanje širokopasovne penetracije na območjih širokopasovnih vrzeli so orodja za načrtovanje in optimizacijo omrežij postala zelo pomembna. Optimizacijsko orodje BANeT analizira različne kombinacije xDSL, FTTx in brezžičnih signalov glede na različne scenarije uporabniških potreb po pasovni širini.

Razbremenitev podatkovnega mobilnega omrežja 3G

Objavil: Damir Kervina | 19. Avg 2013

Cilj projekta je razviti rešitev, ki mobilnim operaterjem ter ponudnikom mobilnih storitev na enostaven način nudi možnost razbremenitve radijskega dela mobilnega omrežja na WiFi in na drugi strani končnim uporabnikom omogoča večjo pasovno širino.

Avtomatski sistem za meritve QoE za Telekom Slovenije

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

Projekt obsega zasnovo in realizacijo sistema za spremljanje kakovosti uporabniške izkušnje. Sistem je zgrajen iz porazdeljenih avtonomnih sond, ki naložijo konfiguracijo z dispečerskega strežnika, izvedejo specificirane meritve ter rezultate posredujejo na analitski strežnik, kjer so shranjeni in obdelani.

Radio modem ARQ

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

Cilj projekta je bil razvoj radijskega modema za potrebe Slovenske vojske, kompatibilnim z radijskimi postajami Tadiran, ki znatno pohitri podatkovno prepustnost obstoječih vojaških telekomunikacijskih prenosnih radijskih sistemov.

Razvoj komunikacijskega sistema za sledenje in medsebojno komunikacijo vozil MORS

Objavil: Damir Kervina | 03. Jun 2013

V projektu so bili določeni in pilotno izvedeni koncepti napredne rabe obstoječih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij z namenom vzpostavitve informacijskega sistema za sledenje in medsebojno komunikacijo vozil Ministrstva za obrambo RS.

SIVA – Izboljševanje dostopnosti širokopasovnih storitev v jugovzhodni Evropi

Objavil: Damir Kervina | 10. Okt 2012

Cilj projekta SIVA je prispevati k izboljšanju dostopnosti IKT na področju jugovzhodne Evrope s pomočjo širokopasovnih storitev, ki služijo kot alternativa in dopolnilo klasičnim storitvam – takšnim, ki jih ni moč izvajati na daljavo.

ENGAGE – Enhancing "Next Generation Access" Growth in Europe

Objavil: LTFE | 22. Dec 2011

Cilj projekta je izmenjava dobrih praks na področju izzivov, ki jih prinaša gradnja hitrih omrežij naslednje generacije na podeželskih območjih.

Sistem za merjenje in nadzor kvalitete storitve in kvalitete uporabniške izkušnje v večpredstavnostnih komunikacijskih okoljih

Objavil: LTFE | 27. Jun 2011

Cilj projekta je razviti pilotno implementacijo sistema za celostno upravljanje uporabniške izkušnje