Ni zapisov
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
Girls in ICT Day
29. april 2016

Inteligentni storitveni dostop ISA

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta je bila zasnovana in realizirana rešitev ISA (Intelligent Service Access), ki premika inteligenco iz jedra omrežja v Iskratelovo dostopovno vozlišče SI3000 Lumia in MSAN.

Prilagoditve klicnega strežnika za povezovanje s SCP ElephantTalk

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta so bile analizirane in realizirane rešitve za prilagoditev klicnega strežnika podjetja Iskratel za povezovanje z inteligentno storitveno platformo nizozemskega podjetja ElephantTalk.

Razvoj protokola RADIUS za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta je bila izvedena analiza, zasnova arhitekture, specifikacija, načrtovanje, realizacija, priprava dokumentacije in testiranje odjemalca RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), ki služi za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje storitev, kot je dostop do omrežja.

Razvoj protokola DIAMETER v klicnem strežniku v IMS

Objavil: Damir Kervina | 21. Jun 2013

V okviru projekta je bila izvedena analiza, zasnova arhitekture, specifikacija, načrtovanje, realizacija in testiranje protokola DIAMETER za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje v klicnem strežniku v IMS za sistem SI3000 podjetja Iskratel.

Storitve v TK omrežjih naslednje generacije

Objavil: Damir Kervina | 21. Jun 2013

NGN je koncept evolucije telekomunikacijskih omrežij in predstavlja enovito, na protokolu IP osnovano infrastrukturo, ki kombiniranim govornim, podatkovnim in večpredstavnim storitvam ponuja večjo pasovno širino, prilagodljivost in odprtost.

Mehanizmi za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami

Objavil: LTFE | 04. Oct 2010

V okviru projekta smo vzpostavili okolje za testiranja mehanizmov za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami.

Testno okolje predstavlja zahtevno topologijo in je sestavljeno iz zasebnega in javnega omrežja z vmesnimi napravami NAT. Sestavljajo ga štiri vozlišča z operacijskim sistemom Linux – UBUNTU, dva omrežna stikala ter dva omrežna usmerjevalnika, ki so realizirani v virtualnem okolju VmWare.

Testiranje WiMAX in IMS

Objavil: LTFE | 19. May 2008

Projekt predstavlja razvojno-raziskovalne in implementacijske aktivnosti kot del sodelovanja LTFE s partnerskim podjetjem, ki je aktivno na področju tehnologij in rešitev WiMAX.

IMS – infrastruktura in storitve

Objavil: LTFE | 19. May 2008

Ob uvajanju arhitekture IMS (IP Multimedia Subsystem) v svoje omrežje bo Telekom Slovenije skupaj z LTFE analiziral posamezna infrastrukturna področja IMS in postavil vzorčni model IMS arhitekture v svoje omrežje.

SINTESIO

Objavil: LTFE | 08. Mar 2008

SINTESIO je testni interoperabilni NGN laboratorij.