Living bits and things 2016
20.-21. 6. 2016, Bled, Slovenija
Ni zapisov
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

NEXES – NEXt generation Emergency Services

Objavil: LTFE | 08. Jul 2015

Evropska komisija je partnerjem projekta NEXES dodelila skoraj 6 milijonov evrov za raziskave in razvoj novih storitev na osnovi IP-komunikacijskih tehnologij in interoperabilnost, ki bodo ljudem v pomoč v kriznih razmerah.

NEXES – NEXt generation Emergency Services

Objavil: LTFE | 07. Jul 2015

web_logo

LTFE je partner v projektu NEXES, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa H2020 (Sporazum št. 653337) in poteka v obdobju od maja 2015 do aprila 2017.

Evropska komisija je partnerjem projekta NEXES dodelila skoraj 6 milijonov evrov za raziskave in razvoj novih storitev na osnovi IP-komunikacijskih tehnologij in interoperabilnost, ki bodo ljudem v pomoč v kriznih razmerah.
Projekt NEXES prinaša novosti na področju storitev 112 po vsej Evropi in omogoča (i) večje pogovorne zmogljivosti v kriznih razmerah, vključno s socialnimi mediji in upoštevajoč posebnosti, ki jih potrebujejo osebe s posebnimi potrebami; (ii) hitrejše lociranje klicatelja in kraja dogajanja; in (iii) boljšo povezljivost in večjo interoperabilnost med delovanjem storitev v kriznih razmerah, kar je pomemben prispevek k zagotavljanju varnejše družbe.
NEXES konzorcij sestavlja 17 partnerjev iz 10 držav:
RINICOM (Velika Britanija)
Police And Crime Commissioner For West Yorkshire (Velika Britanija)
Ambulance and Emergency Physicians Association (Turčija)
Aimtech (Velika Britanija)
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Italija)
Ministero Dell’interno (Italija)
Deveryware (Francija)
European Union of the Deaf (Belgija)
Institute Of Communication And Computer Systems (Grčija)
Insta (Finska)
Omnitor (Švedska)
Orange Romania (Romunija)
Police University College (Finska)
Préfecture de Police (Francija),
Teamnet (Romunija)
Telekom Slovenia (Slovenija)
University of Ljubljana (Slovenija)

Evropska komisija je partnerjem projekta NEXES dodelila skoraj 6 milijonov evrov za raziskave in razvoj novih storitev na osnovi IP-komunikacijskih tehnologij in interoperabilnost, ki bodo ljudem v pomoč v kriznih razmerah.

ARCADIA – Nov koncept razvoja visoko porazdeljenih aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo

Objavil: LTFE | 26. Jan 2015

Predvidljivost aplikacij, ki delujejo nad izrazito heterogenimi infrastrukturami je znaten izziv, ki je še dodatno poudarjen v povezavi z uporabo programirljivih infrastruktur in omrežij. V tem kontekstu je potreben razvoj nove programske paradigme, ki bo omogočala razvoj rekonfigurabinih aplikacij, ki podpirajo visoko prilagodljivost, skalabilnost, performančno učinkovitost in vzdržljivost.

Določitev in ocena vplivov izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje lokacije

Objavil: Damir Kervina | 21. Aug 2013

Cilj projekta je ugotoviti in oceniti vpliv povečanih Sončevih aktivnosti v času maksimuma 24. Sončevega cikla na odstopanje in razpoložljivost širokega spektra storitev GNSS.

Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji

Objavil: Damir Kervina | 20. Aug 2013

Program opredeljuje strateške smernice uvajanja pametnih omrežij (Smart Grids) s katerim bi v Sloveniji do leta 2020 dobili delujoč sistem.

SUPERMEN – Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta je bila razvita testna platforma in demonstriran koncept pametnih omrežij (Smart Grid) v distribucijskem omrežju Elektro Gorenjska s standardom IEC 61850, ki zagotavlja maksimalno kompatibilnost.

DOMINO – Domače inteligentno okolje

Objavil: LTFE | 15. Jul 2011

Sistem DOMINO je namenjen preizkušanju koncepta storitev pametnih domov za operaterska okolja.

Arhitekturo rešitve DOMINO sestavljajo sistemi in naprave znotraj domov, centralni strežnik ter aplikacijski strežniki. Sistemi in naprave so v pilotni izvedbi DOMINO hišna avtomatizacija, merilnik porabe električne energije, alarmna centrala ter merilnik krvnega tlaka.

KC OpComm – Kompetenčni center odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev

Objavil: LTFE | 27. May 2011

KC OpComm je komplementarno sestavljen konzorcij partnerjev, ki skupaj zagotavljajo kritično maso znanja za razvoj tehnologij in novih izdelkov, storitev in procesov na področju naprednih uporabniških platform in vmesnikov.