Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Spremljanje fizičnega zdravja mladostnikov v realnem času s pomočjo novih nosljivih naprav z arhitekturami varnega interneta stvari

Objavil: admin | 29. Dec 2016

Sodelovanje Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in Normalne Univerze, Kitajska na bilateralnem projektu

Prvi cilj sodelovanja (vodi: Normal University, Kitajska) je spremljanje zdravja mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah v Pekingu na osnovi kombinacije interneta stvari, nosljivih senzorjev, računalništva v oblaku in analize podatkov. Cilj vsebuje:

  • Razvoj prototipa nove vrste nosljive pametne zapestnice, ki vključuje nekatere najnovejše visoko zmogljive senzorje, ki delujejo v realnem času in zbirajo fiziološke in fizične parametre, vključno z gibanjem, srčnim utripom, nasičenostjo krvi s kisikom.
  • Analizo in večdimenzionalno vizualizacijo zbranih podatkov. Rezultati tega podprojekta bodo del celovitejše ocene telesnega zdravja mladostnikov in spletnih priporočil za osebno vadbo.

 

Drugi cilj sodelovanja (vodi: Univerza v Ljubljani, Slovenija) je oceniti možne vloge arhitektur upravljanja zaupanja in varnosti, ki temeljijo bločnih verigah, za osebne sisteme za spremljanje telesnega zdravja. Cilj je:

  • Opredeliti arhitekturo in pripraviti prototip sistema za participativno spremljanje telesnega zdravja mladostnikov in mlajših odraslih.
  • Sistem bo validiran v laboratoriju v obliki, ki bo omogočala tudi vključitev strokovnjakov iz drugih interdisciplinarnih področij.

 

Partnerja:

  • Beijing Normal University
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije

 

Trajanje: januar 2017 – december 2018

NEXES – NEXt generation Emergency Services

Objavil: LTFE | 08. Jul 2015

Evropska komisija je partnerjem projekta NEXES dodelila skoraj 6 milijonov evrov za raziskave in razvoj novih storitev na osnovi IP-komunikacijskih tehnologij in interoperabilnost, ki bodo ljudem v pomoč v kriznih razmerah.

NEXES – NEXt generation Emergency Services

Objavil: LTFE | 07. Jul 2015

web_logo

LTFE je partner v projektu NEXES, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa H2020 (Sporazum št. 653337) in poteka v obdobju od maja 2015 do aprila 2017.

Evropska komisija je partnerjem projekta NEXES dodelila skoraj 6 milijonov evrov za raziskave in razvoj novih storitev na osnovi IP-komunikacijskih tehnologij in interoperabilnost, ki bodo ljudem v pomoč v kriznih razmerah.
Projekt NEXES prinaša novosti na področju storitev 112 po vsej Evropi in omogoča (i) večje pogovorne zmogljivosti v kriznih razmerah, vključno s socialnimi mediji in upoštevajoč posebnosti, ki jih potrebujejo osebe s posebnimi potrebami; (ii) hitrejše lociranje klicatelja in kraja dogajanja; in (iii) boljšo povezljivost in večjo interoperabilnost med delovanjem storitev v kriznih razmerah, kar je pomemben prispevek k zagotavljanju varnejše družbe.
NEXES konzorcij sestavlja 17 partnerjev iz 10 držav:
RINICOM (Velika Britanija)
Police And Crime Commissioner For West Yorkshire (Velika Britanija)
Ambulance and Emergency Physicians Association (Turčija)
Aimtech (Velika Britanija)
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Italija)
Ministero Dell’interno (Italija)
Deveryware (Francija)
European Union of the Deaf (Belgija)
Institute Of Communication And Computer Systems (Grčija)
Insta (Finska)
Omnitor (Švedska)
Orange Romania (Romunija)
Police University College (Finska)
Préfecture de Police (Francija),
Teamnet (Romunija)
Telekom Slovenia (Slovenija)
University of Ljubljana (Slovenija)

Evropska komisija je partnerjem projekta NEXES dodelila skoraj 6 milijonov evrov za raziskave in razvoj novih storitev na osnovi IP-komunikacijskih tehnologij in interoperabilnost, ki bodo ljudem v pomoč v kriznih razmerah.

ARCADIA – Nov koncept razvoja visoko porazdeljenih aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo

Objavil: LTFE | 26. Jan 2015

Predvidljivost aplikacij, ki delujejo nad izrazito heterogenimi infrastrukturami je znaten izziv, ki je še dodatno poudarjen v povezavi z uporabo programirljivih infrastruktur in omrežij. V tem kontekstu je potreben razvoj nove programske paradigme, ki bo omogočala razvoj rekonfigurabinih aplikacij, ki podpirajo visoko prilagodljivost, skalabilnost, performančno učinkovitost in vzdržljivost.

UNCAP – Vseprisotna interoperabilna skrb za starejše

Objavil: LTFE | 26. Jan 2015

Pomanjkanje IKT platform, ki so osnovane na odprtih standardih, predstavlja eno od ključnih poslovnih ovir pri kreiranju novih paradigm dolgotrajne oskrbe in podpore za kakovostno in neodvisno življenje starejših oseb. V okviru projekta UNCAP bo vzpostavljen nadgradljiv ekosistem, osnovan na odprtih industrijskih standardih, ki spretno integrira obstoječe tehnologije za spremljanje bioparametrov, lokalizacijo v prostorih in na prostem ter hišno avtomatiko.

Določitev in ocena vplivov izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje lokacije

Objavil: Damir Kervina | 21. Avg 2013

Cilj projekta je ugotoviti in oceniti vpliv povečanih Sončevih aktivnosti v času maksimuma 24. Sončevega cikla na odstopanje in razpoložljivost širokega spektra storitev GNSS.

Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji

Objavil: Damir Kervina | 20. Avg 2013

Program opredeljuje strateške smernice uvajanja pametnih omrežij (Smart Grids) s katerim bi v Sloveniji do leta 2020 dobili delujoč sistem.

Spremljanje zdravja na daljavo v Domu IRIS

Objavil: Damir Kervina | 14. Avg 2013

Dom IRIS je demonstracijsko stanovanje, v katerem so nameščeni oprema in pripomočki različnih tehnologij, od enostavnih do najzahtevnejših, ki so v pomoč osebam z različnimi vrstami invalidnosti in starejšim. Med njimi je tudi sistem za oddaljeno spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov.

SUPERMEN – Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov

Objavil: Damir Kervina | 28. Jul 2013

V okviru projekta je bila razvita testna platforma in demonstriran koncept pametnih omrežij (Smart Grid) v distribucijskem omrežju Elektro Gorenjska s standardom IEC 61850, ki zagotavlja maksimalno kompatibilnost.

E-storitev: Celovita oskrba sladkornih bolnikov s pomočjo telemedicine

Objavil: Damir Kervina | 19. Apr 2012

Cilj projekta je dolgoročno znižati stroške povezane s spremljanjem ter zdravljenjem sladkornih bolnikov.