Bločne verige in bitcoin
5. september 2017, 8.30-15.30, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Vstopite v svet interneta stvari!
17. oktober 2017, 16.15-20.15, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

OnCreate

Objavil: LTFE | 09. Feb 2015

OnCreate je projekt v okviru programa ERASMUS + Strateška partnerstva. Cilj je izboljšati virtualne ustvarjalne procese med študenti na desetih vključenih evropskih univerzah. Orodja za spletno sodelovanje večinoma podpirajo izmenjavo ustvarjalnih idej, ki izvirajo iz srečanj v živo. Projekt raziskuje potenciale in orodja za delovanje virtualnih ustvarjalnih procesov.

Storitve izdelave gradiv

Objavil: LTFE | 19. Apr 2014

V Laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko že več kot desetletje uspešno razvijamo tehnologije in rešitve za IKT podprto učenje oziroma izobraževanje. Znanje brez dvoma predstavlja enega ključnih virov, česar se zaveda vsako uspešno podjetja ali organizacije.


Skupaj s partnerji zagotavljamo:

  • sistem E-CHO za razvoj in izvajanje interaktivnega multimedijskega izobraževanja v poslovnih okoljih,
  • storitve svetovanja pri uvajanju interaktivnega izobraževanja v poslovnih okoljih,
  • storitve izdelave (produkcije) e-tečajev in e-gradiv (reference),
  • storitve izdelave gradiv po naročilu za industrijske tečaje oz. usposabljanja v okviru industrijskih standardov (referenca NIL d.o.o.).
Sodobni didaktični koncepti, razvoj standardizacije in upravljanje znanja v e-izobraževanju Slovenske vojske

Objavil: Damir Kervina | 14. Avg 2013

Rezultati projekta so učni moduli v obliki e-izobraževanja, ki temeljijo na sodobnih didaktičnih konceptih, en izbirni študijski predmet v obliki e-izobraževanja v obsegu 20 kreditnih točk ter vzpostavljena celovita tehnološka infrastruktura za učenje na daljavo.

Center znanja za e-učenje in konvergenčne multimedijske vsebine

Objavil: Damir Kervina | 30. Jul 2013

Glavni rezultat projekta je razvoj spletne aplikacije Spletna izobraževalna televizija (SiTV). Gre za sodoben izobraževalni video portal, ki omogoča prenos in urejanje video izobraževalnih vsebin, kot tudi ogled (strujanje) in prenos (na zahtevo, visoka kvaliteta) za kasnejšo uporabo v izobraževalnem procesu.

COLLECTIVE

Objavil: Damir Kervina | 29. Jul 2013

V okviru projekta so bile izvedene raziskave in razvoj, ki so imeli za cilj zmanjšanje omejitev pri inovativnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Pri tem je bil poudarek na identifikaciji in razvoju konceptov, ki bi MSP omogočile sodelovalno delo s pomočjo IKT ter dostop do potrebnih znanj ter strokovnjakov s pomočjo semantičnih tehnologij.

Mesto znanja: Razvoj platforme za enostavno implementacijo spletnih izobraževalnih aplikacij

Objavil: Damir Kervina | 29. Jul 2013

V okviru projekta so bili razviti standardni aplikacijski gradniki povezani v skupno platformo, ki omogoča zmanjšanje potrebnega časa, znanja in virov za razvoj interaktivnih digitalnih vsebin z namenom, da le-te lahko izdelujejo tudi napredni končni uporabniki – učitelji in učenci.

Uvajanje modela e-izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja

Objavil: Damir Kervina | 29. Jul 2013

V okviru projekta je bil vzpostavljen portal e-izobraževanja za URSZR in spletna stran projekta z vsemi potrebnimi informacijami. Ob portalu je bila razvita prototipna infrastruktura e-izobraževanja v URSZR z namenom testiranja in izbire najbolj primernega sistema za izvedbo e-izobraževanja.

Prvi uradni e-učbeniki "powered by E-CHO"

Objavil: LTFE | 10. Nov 2011

Komisija Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje je e-gradiva za Tehniko in tehnologijo za 6.,7. in 8. razred OŠ uradno potrdila v e-učbenike.

potrjena-tehnika

KC Class – Kompetenčni center storitve podprte z računalništvom v oblaku

Objavil: LTFE | 27. Maj 2011

Glavni cilj programa KC Class je razvoj storitev in izdelkov na področju računalništva v oblaku.

Projekt IMAGINE

Objavil: LTFE | 08. Apr 2010

V okviru projekta bo vzpostavljena skupnost strokovnjakov, ki bo pospeševala vključitev izobraževanja podprtega z digitalnimi igrami v vse ravni izobraževalnega procesa.