Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
Service Level Agreement (SLA)

Sporazum o nivoju storitve je pogodba med ponudnikom storitve in  naročnikom, ki zagotavlja določeno kakovost storitev in predvideva ukrepe, če kakovost ni dosežena. Nivo storitev IP se podaja s pasovno širino in s prehodnim časom.

10. slovensko IPv6-srečanje
9.-10.6.2015, TP Ljubljana
Living bits and things 2015
8.-9.6.2015, Bled

Projekti - E-izobraževanje

OnCreate


OnCreate je projekt v okviru programa ERASMUS + Strateška partnerstva. Cilj je izboljšati virtualne ustvarjalne procese med študenti na desetih vključenih evropskih univerzah. Orodja za spletno sodelovanje večinoma podpirajo izmenjavo ustvarjalnih idej, ki izvirajo iz srečanj v živo. Projekt raziskuje potenciale in orodja za delovanje virtualnih ustvarjalnih procesov.

Trajanje: april 2017 - september 2017

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

KC Class – Kompetenčni center storitve podprte z računalništvom v oblaku


Glavni cilj programa KC Class je razvoj storitev in izdelkov na področju računalništva v oblaku.

Trajanje: januar 2011 - januar 2013

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

COLLECTIVE


V okviru projekta so bile izvedene raziskave in razvoj, ki so imeli za cilj zmanjšanje omejitev pri inovativnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Pri tem je bil poudarek na identifikaciji in razvoju konceptov, ki bi MSP omogočile sodelovalno delo s pomočjo IKT ter dostop do potrebnih znanj ter strokovnjakov s pomočjo semantičnih tehnologij.

Trajanje: januar 2010 - december 2012
Projekt sofinancira: Evropska komisija, 7. okvirni program

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Mesto znanja: Razvoj platforme za enostavno implementacijo spletnih izobraževalnih aplikacij


V okviru projekta so bili razviti standardni aplikacijski gradniki povezani v skupno platformo, ki omogoča zmanjšanje potrebnega časa, znanja in virov za razvoj interaktivnih digitalnih vsebin z namenom, da le-te lahko izdelujejo tudi napredni končni uporabniki – učitelji in učenci.

Trajanje: julij 2009 - september 2010
Projekt sofinancira: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Uvajanje modela e-izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja


V okviru projekta je bil vzpostavljen portal e-izobraževanja za URSZR in spletna stran projekta z vsemi potrebnimi informacijami. Ob portalu je bila razvita prototipna infrastruktura e-izobraževanja v URSZR z namenom testiranja in izbire najbolj primernega sistema za izvedbo e-izobraževanja.

Trajanje: avgust 2007 - julij 2009
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Center znanja za e-učenje in konvergenčne multimedijske vsebine


Glavni rezultat projekta je razvoj spletne aplikacije Spletna izobraževalna televizija (SiTV). Gre za sodoben izobraževalni video portal, ki omogoča prenos in urejanje video izobraževalnih vsebin, kot tudi ogled (strujanje) in prenos (na zahtevo, visoka kvaliteta) za kasnejšo uporabo v izobraževalnem procesu.

Trajanje: oktober 2006 - september 2008
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Sodobni didaktični koncepti, razvoj standardizacije in upravljanje znanja v e-izobraževanju Slovenske vojske


Rezultati projekta so učni moduli v obliki e-izobraževanja, ki temeljijo na sodobnih didaktičnih konceptih, en izbirni študijski predmet v obliki e-izobraževanja v obsegu 20 kreditnih točk ter vzpostavljena celovita tehnološka infrastruktura za učenje na daljavo.

Trajanje: junij 2006 - november 2007
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

CALIBRATE – souporaba, standardizacija in izmenjava e-izobraževalnih vsebin


Cilj projekta je zagotavljanje souporabe, standardizacije in izmenjave elektronskih izobraževalnih vsebin na evropski ravni v osnovnih in srednjih šolah.

Trajanje: oktober 2005 - marec 2008

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

eMAPPS


V projektu bodo razvita in preverjena prilagodljiva interaktivna orodja za razvoj in izvedbo didaktičnih izobraževalnih iger namenjenih učencem osnovnih šol, s poudarkom na uporabi mobilnih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij.

Trajanje: oktober 2005 - marec 2008

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

E-izobraževanje za MORS in SV


Cilj projekta je priprava predloga uvedbe izobraževanja na daljavo (elaborat) v Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije ob upoštevanju različnih dejavnikov znotraj in izven obeh ciljnih skupin ter s podporo institucij, ki v obeh ciljnih okoljih že danes izvajajo klasične oblike izobraževanja in usposabljanja.

Trajanje: januar 2004 - december 2010

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Izdelava informacijske rešitve za podporo izvedbi projekta Slovenščina na daljavo (2003-2004)


Izdelava informacijske rešitve za podporo učenju slovenščine na daljavo ter izdelava multimedijske vsebine Slovenščine na daljavo in vstavitev v sistem e-izobraževanja.

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Projekt IMAGINE


V okviru projekta bo vzpostavljena skupnost strokovnjakov, ki bo pospeševala vključitev izobraževanja podprtega z digitalnimi igrami v vse ravni izobraževalnega procesa.

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Prvi uradni e-učbeniki “powered by E-CHO”


Komisija Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje je e-gradiva za Tehniko in tehnologijo za 6.,7. in 8. razred OŠ uradno potrdila v e-učbenike.

potrjena-tehnika

Preberite več »

Aktualno, E-izobraževanje, LTFE, Novice, Povezave, Projekti

Storitve izdelave gradiv


V Laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko že več kot desetletje uspešno razvijamo tehnologije in rešitve za IKT podprto učenje oziroma izobraževanje. Znanje brez dvoma predstavlja enega ključnih virov, česar se zaveda vsako uspešno podjetja ali organizacije.


Skupaj s partnerji zagotavljamo:

  • sistem E-CHO za razvoj in izvajanje interaktivnega multimedijskega izobraževanja v poslovnih okoljih,
  • storitve svetovanja pri uvajanju interaktivnega izobraževanja v poslovnih okoljih,
  • storitve izdelave (produkcije) e-tečajev in e-gradiv (reference),
  • storitve izdelave gradiv po naročilu za industrijske tečaje oz. usposabljanja v okviru industrijskih standardov (referenca NIL d.o.o.).
Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti