Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Spremljanje fizičnega zdravja mladostnikov v realnem času s pomočjo novih nosljivih naprav z arhitekturami varnega interneta stvari

Objavil: admin | 29. Dec 2016

Sodelovanje Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in Normalne Univerze, Kitajska na bilateralnem projektu

Prvi cilj sodelovanja (vodi: Normal University, Kitajska) je spremljanje zdravja mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah v Pekingu na osnovi kombinacije interneta stvari, nosljivih senzorjev, računalništva v oblaku in analize podatkov. Cilj vsebuje:

  • Razvoj prototipa nove vrste nosljive pametne zapestnice, ki vključuje nekatere najnovejše visoko zmogljive senzorje, ki delujejo v realnem času in zbirajo fiziološke in fizične parametre, vključno z gibanjem, srčnim utripom, nasičenostjo krvi s kisikom.
  • Analizo in večdimenzionalno vizualizacijo zbranih podatkov. Rezultati tega podprojekta bodo del celovitejše ocene telesnega zdravja mladostnikov in spletnih priporočil za osebno vadbo.

 

Drugi cilj sodelovanja (vodi: Univerza v Ljubljani, Slovenija) je oceniti možne vloge arhitektur upravljanja zaupanja in varnosti, ki temeljijo bločnih verigah, za osebne sisteme za spremljanje telesnega zdravja. Cilj je:

  • Opredeliti arhitekturo in pripraviti prototip sistema za participativno spremljanje telesnega zdravja mladostnikov in mlajših odraslih.
  • Sistem bo validiran v laboratoriju v obliki, ki bo omogočala tudi vključitev strokovnjakov iz drugih interdisciplinarnih področij.

 

Partnerja:

  • Beijing Normal University
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije

 

Trajanje: januar 2017 – december 2018

UNCAP – Vseprisotna interoperabilna skrb za starejše

Objavil: LTFE | 26. Jan 2015

Pomanjkanje IKT platform, ki so osnovane na odprtih standardih, predstavlja eno od ključnih poslovnih ovir pri kreiranju novih paradigm dolgotrajne oskrbe in podpore za kakovostno in neodvisno življenje starejših oseb. V okviru projekta UNCAP bo vzpostavljen nadgradljiv ekosistem, osnovan na odprtih industrijskih standardih, ki spretno integrira obstoječe tehnologije za spremljanje bioparametrov, lokalizacijo v prostorih in na prostem ter hišno avtomatiko.

Spremljanje zdravja na daljavo v Domu IRIS

Objavil: Damir Kervina | 14. Avg 2013

Dom IRIS je demonstracijsko stanovanje, v katerem so nameščeni oprema in pripomočki različnih tehnologij, od enostavnih do najzahtevnejših, ki so v pomoč osebam z različnimi vrstami invalidnosti in starejšim. Med njimi je tudi sistem za oddaljeno spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov.

E-storitev: Celovita oskrba sladkornih bolnikov s pomočjo telemedicine

Objavil: Damir Kervina | 19. Apr 2012

Cilj projekta je dolgoročno znižati stroške povezane s spremljanjem ter zdravljenjem sladkornih bolnikov.