Bločne verige in bitcoin
5. september 2017, 8.30-15.30, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Vstopite v svet interneta stvari!
17. oktober 2017, 16.15-20.15, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Vsi projekti

OnCreate


OnCreate je projekt v okviru programa ERASMUS + Strateška partnerstva. Cilj je izboljšati virtualne ustvarjalne procese med študenti na desetih vključenih evropskih univerzah. Orodja za spletno sodelovanje večinoma podpirajo izmenjavo ustvarjalnih idej, ki izvirajo iz srečanj v živo. Projekt raziskuje potenciale in orodja za delovanje virtualnih ustvarjalnih procesov.

Trajanje: april 2017 - september 2017

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Spremljanje fizičnega zdravja mladostnikov v realnem času s pomočjo novih nosljivih naprav z arhitekturami varnega interneta stvari


Sodelovanje Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in Normalne Univerze, Kitajska na bilateralnem projektu

Prvi cilj sodelovanja (vodi: Normal University, Kitajska) je spremljanje zdravja mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah v Pekingu na osnovi kombinacije interneta stvari, nosljivih senzorjev, računalništva v oblaku in analize podatkov. Cilj vsebuje:

  • Razvoj prototipa nove vrste nosljive pametne zapestnice, ki vključuje nekatere najnovejše visoko zmogljive senzorje, ki delujejo v realnem času in zbirajo fiziološke in fizične parametre, vključno z gibanjem, srčnim utripom, nasičenostjo krvi s kisikom.
  • Analizo in večdimenzionalno vizualizacijo zbranih podatkov. Rezultati tega podprojekta bodo del celovitejše ocene telesnega zdravja mladostnikov in spletnih priporočil za osebno vadbo.

 

Drugi cilj sodelovanja (vodi: Univerza v Ljubljani, Slovenija) je oceniti možne vloge arhitektur upravljanja zaupanja in varnosti, ki temeljijo bločnih verigah, za osebne sisteme za spremljanje telesnega zdravja. Cilj je:

  • Opredeliti arhitekturo in pripraviti prototip sistema za participativno spremljanje telesnega zdravja mladostnikov in mlajših odraslih.
  • Sistem bo validiran v laboratoriju v obliki, ki bo omogočala tudi vključitev strokovnjakov iz drugih interdisciplinarnih področij.

 

Partnerja:

  • Beijing Normal University
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije

 

Trajanje: januar 2017 – december 2018

Trajanje: januar 2017 - december 2018

Preberite več »

Aktualno, E-zdravje, Internet stvari, Projekti

Raziskovalna oprema: Sistem za analizo kakovosti signalov v profesionalnih video produkcijskih, predvajalnih in prenosnih sistemih


Naziv:

Sistem za analizo kakovosti signalov v profesionalnih video produkcijskih, predvajalnih in prenosnih sistemih

Opis:

Sistem omogoča zajemanje in digitalizacijo video signalov v profesionalnih produkcijskih in predvajalnih sistemih, izvor visoko kakovostnih digitaliziranih video signalov, implementacijo metapodatkov, kodiranje/kompresijo video signalov po standardih, merjenje in analizo kompresiranih in multipleksiranih video signalov ter merjenje in analizo moduliranih signalov.

Dostop in cena:

Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Cena je 100 EUR na uro (brez eksperta za podporo) in 300 EUR na uro (z vključenim expertom za podporo).

Kontaktna oseba: Klemen Pečnik (mailto:klemen.pecnik@fe.uni-lj.si )
Trajanje: maj 2016 - junij 2016

Preberite več »

Projekti

Raziskovalna oprema: Testni protokolni simulacijski sistem


Naziv: Testni protokolni simulacijski sistem
Opis:

Spirent Test Center omogoča izvajanje širokega nabora skladnostnih (angl. conformance), zmogljivostnih (angl. performance), funkcionalnih (angl. functional) in primerjalnih (angl. benchmark) testov ter emulacijo protokolov, strežnikov in odjemalcev. Vključuje 12 GE optičnih in električnih vmesnikov in omogoča izvajanje meritev in testov za protokole, ki bazirajo na Ethernet, IPv4 in IPv6. Oprema je skalabilna in podpira širok spekter telekomunikacijskih protokolov in zmogljivosti (OSI ravnine 2 do 7).

Dostop in cena:

Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Cena je 100 EUR na uro (brez eksperta za podporo) in 300 EUR na uro (z vključenim expertom za podporo).

Kontaktna oseba: Luka Koršič (luka.korsic@fe.uni-lj.si)
Trajanje: maj 2016 - junij 2016

Preberite več »

Projekti, Telekomunikacijski sistemi

Erudite


Partnerji, zbrani v okviru projekta ERUDITE so v preteklosti sodelovali pri razvoju in izgradnji širokopasovne infrastrukture na ruralnih področjih, z namenom vključevanja čim večjega števila različnih deležnikov in prebivalcev v tokove sodobne informacijske družbe. Da bi v celoti izkoristili potencial, ki ga vzpostavljena omrežja omogočajo je potrebno načrtovati in implementirati nove in inovativne storitve, ki bodo ustregle javnim in poslovnim interesom lokalnih skupnosti ter na ta način upravičile predhodna vlaganja v infrastrukturo. Projekt ERUDITE bo preko procesov odprtih inovacij ter upoštevanjem družbeno ekonomskih koristi in z vključevanjem najširšega kroga deležnikov, vzpodbujal potrebe lokalnih skupnosti in različne ideje vezane na nove digitalne storitve. Z neposredno udeležbo politik odločanja na nacionalni, regionalni ravni, kot tudi v lokalnih skupnostih, bodo predlogi novih digitalnih storitev vključeni v različna priporočila, konkretne akcijske načrte ter bodoče razvojne programe. Velik del aktivnosti projekta ERUDITE bo namenjen izmenjavi dobrih praks ter izkušenj, delavnicam, kjer bodo predstavljene uspešne digitalne storitve in koncepti iz držav partneric, hkrati pa bodo možne digitalne storitve prihodnosti za podeželje podkrepljene tudi z ekonomskimi in drugimi potrebnimi aspekti, ki bodo olajšali njihovo realizacijo v prihodnje.

Trajanje: april 2016 - december 2019

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti, Širokopasovna omrežja, Telekomunikacijski sistemi

NEXES – NEXt generation Emergency Services


Evropska komisija je partnerjem projekta NEXES dodelila skoraj 6 milijonov evrov za raziskave in razvoj novih storitev na osnovi IP-komunikacijskih tehnologij in interoperabilnost, ki bodo ljudem v pomoč v kriznih razmerah.

Trajanje: maj 2015 - april 2018

Preberite več »

H2020, Internet prihodnosti, Internet stvari, Projekti

UNCAP – Vseprisotna interoperabilna skrb za starejše


Pomanjkanje IKT platform, ki so osnovane na odprtih standardih, predstavlja eno od ključnih poslovnih ovir pri kreiranju novih paradigm dolgotrajne oskrbe in podpore za kakovostno in neodvisno življenje starejših oseb. V okviru projekta UNCAP bo vzpostavljen nadgradljiv ekosistem, osnovan na odprtih industrijskih standardih, ki spretno integrira obstoječe tehnologije za spremljanje bioparametrov, lokalizacijo v prostorih in na prostem ter hišno avtomatiko.

Trajanje: januar 2015 - januar 2018

Preberite več »

E-zdravje, Projekti

ARCADIA – Nov koncept razvoja visoko porazdeljenih aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo


Predvidljivost aplikacij, ki delujejo nad izrazito heterogenimi infrastrukturami je znaten izziv, ki je še dodatno poudarjen v povezavi z uporabo programirljivih infrastruktur in omrežij. V tem kontekstu je potreben razvoj nove programske paradigme, ki bo omogočala razvoj rekonfigurabinih aplikacij, ki podpirajo visoko prilagodljivost, skalabilnost, performančno učinkovitost in vzdržljivost.

Trajanje: januar 2015 - januar 2018

Preberite več »

Internet stvari, Projekti

DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo


Glavni namen projekta je razvoj intuitivne in za uporabnika prijazne mobilne aplikacije DriveGreen, ki pomaga zmanjševati emisije CO2, in sicer s spremljanjem voznih navad in spodbujanjem eko-vožnje. Pozitivni rezultati takšnega načina vožnje niso povezani le z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, temveč vplivajo tudi na manjšo porabo goriva, bolj ekonomično izrabo vozil in varno vožnjo. Eko-vožnja pomeni tako optimalno rešitev tako za posameznike (manjši stroški, večja varnost) kot tudi za družbo (zmanjšane emisije CO2).

Trajanje: julij 2014 - junij 2017

Preberite več »

Projekti, Razvoj MM aplikacij na konvergenčnih terminalih

SIVA – Izboljševanje dostopnosti širokopasovnih storitev v jugovzhodni Evropi


Cilj projekta SIVA je prispevati k izboljšanju dostopnosti IKT na področju jugovzhodne Evrope s pomočjo širokopasovnih storitev, ki služijo kot alternativa in dopolnilo klasičnim storitvam – takšnim, ki jih ni moč izvajati na daljavo.

Trajanje: oktober 2012 - september 2014

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

TV-WEB – Zmanjševanje digitalne ločnice v jugovzhodni Evropi z uporabo omrežij digitalne prizemne TV


V okviru projekta TV-WEB tečejo aktivnosti za izboljševanje dostopnosti in razpoložljivosti avdio-video in multimedijskih storitev (angl. audio-video and media services – AVMS).

Trajanje: oktober 2012 - september 2014

Preberite več »

Projekti, Razvoj MM aplikacij na konvergenčnih terminalih

ENGAGE – Enhancing "Next Generation Access" Growth in Europe


Cilj projekta je izmenjava dobrih praks na področju izzivov, ki jih prinaša gradnja hitrih omrežij naslednje generacije na podeželskih območjih.

Trajanje: januar 2012 - december 2014

Preberite več »

Aktualno, ITkT, LTFE, Novice, Povezave, Projekti, Širokopasovna omrežja

GEN6: Governments ENabled with IPv6


V okviru projekta GEN6 bo vzpostavljen pilotni IPv6 komunikacijski sistem za krizno reševanje za potrebe intervencijskega delovanja gasilskih enot, ki bo povezan v mednarodni pilotni komunikacijski sistem IPv6 za zagotavljanje varnosti.

Trajanje: januar 2012 - junij 2014

Preberite več »

Aktualno, IPv6, Projekti

Razbremenitev podatkovnega mobilnega omrežja 3G


Cilj projekta je razviti rešitev, ki mobilnim operaterjem ter ponudnikom mobilnih storitev na enostaven način nudi možnost razbremenitve radijskega dela mobilnega omrežja na WiFi in na drugi strani končnim uporabnikom omogoča večjo pasovno širino.

Trajanje: januar 2012 - december 2013

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

KC OpComm – Kompetenčni center odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev


KC OpComm je komplementarno sestavljen konzorcij partnerjev, ki skupaj zagotavljajo kritično maso znanja za razvoj tehnologij in novih izdelkov, storitev in procesov na področju naprednih uporabniških platform in vmesnikov.

Trajanje: december 2011 - december 2013

Preberite več »

Internet stvari, Projekti

Sistem za merjenje in nadzor kvalitete storitve in kvalitete uporabniške izkušnje v večpredstavnostnih komunikacijskih okoljih


Cilj projekta je razviti pilotno implementacijo sistema za celostno upravljanje uporabniške izkušnje

Trajanje: julij 2011 - junij 2014
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

3rD-LIFE – Tridimenzionalno virtualno okolje kot družabno omrežje za starejše


Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja starejših ljudi s pomočjo virtualnega orodja za interakcijo z drugimi uporabniki in vključevanje v virtualne dejavnosti.

Trajanje: julij 2011 - december 2012
Projekt sofinancira: AAL

Preberite več »

E-vključenost, Projekti

Avtomatski sistem za meritve QoE za Telekom Slovenije


Projekt obsega zasnovo in realizacijo sistema za spremljanje kakovosti uporabniške izkušnje. Sistem je zgrajen iz porazdeljenih avtonomnih sond, ki naložijo konfiguracijo z dispečerskega strežnika, izvedejo specificirane meritve ter rezultate posredujejo na analitski strežnik, kjer so shranjeni in obdelani.

Trajanje: julij 2011 - junij 2014

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji


Program opredeljuje strateške smernice uvajanja pametnih omrežij (Smart Grids) s katerim bi v Sloveniji do leta 2020 dobili delujoč sistem.

Trajanje: julij 2011 - maj 2012
Projekt sofinancira: SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo v Sloveniji)

Preberite več »

Internet stvari, Projekti

Prilagoditve klicnega strežnika za povezovanje s SCP ElephantTalk


V okviru projekta so bile analizirane in realizirane rešitve za prilagoditev klicnega strežnika podjetja Iskratel za povezovanje z inteligentno storitveno platformo nizozemskega podjetja ElephantTalk.

Trajanje: marec 2011 - december 2011

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

KC Class – Kompetenčni center storitve podprte z računalništvom v oblaku


Glavni cilj programa KC Class je razvoj storitev in izdelkov na področju računalništva v oblaku.

Trajanje: januar 2011 - januar 2013

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

I2Web – Internet prihodnosti za vse


Projekt I2Web ima cilj ljudem z različnimi invalidnostmi omogočiti dostop do storitev interneta prihodnosti.

Trajanje: november 2010 - april 2013
Projekt sofinancira: 7. OP EU

Preberite več »

E-vključenost, Projekti

E-kompetentni državljan Slovenije


Projekt naslavlja problematiko konceptov in mehanizmov pridobivanja e-veščin in e-znanj za ciljno skupino starejših oseb v Sloveniji.

Trajanje: oktober 2010 - september 2012
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

E-vključenost, Projekti

Določitev in ocena vplivov izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje lokacije


Cilj projekta je ugotoviti in oceniti vpliv povečanih Sončevih aktivnosti v času maksimuma 24. Sončevega cikla na odstopanje in razpoložljivost širokega spektra storitev GNSS.

Trajanje: maj 2010 - april 2013
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

Internet stvari, Projekti

Inteligentni storitveni dostop ISA


V okviru projekta je bila zasnovana in realizirana rešitev ISA (Intelligent Service Access), ki premika inteligenco iz jedra omrežja v Iskratelovo dostopovno vozlišče SI3000 Lumia in MSAN.

Trajanje: marec 2010 - december 2012

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

COLLECTIVE


V okviru projekta so bile izvedene raziskave in razvoj, ki so imeli za cilj zmanjšanje omejitev pri inovativnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Pri tem je bil poudarek na identifikaciji in razvoju konceptov, ki bi MSP omogočile sodelovalno delo s pomočjo IKT ter dostop do potrebnih znanj ter strokovnjakov s pomočjo semantičnih tehnologij.

Trajanje: januar 2010 - december 2012
Projekt sofinancira: Evropska komisija, 7. okvirni program

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Radio modem ARQ


Cilj projekta je bil razvoj radijskega modema za potrebe Slovenske vojske, kompatibilnim z radijskimi postajami Tadiran, ki znatno pohitri podatkovno prepustnost obstoječih vojaških telekomunikacijskih prenosnih radijskih sistemov.

Trajanje: september 2009 - oktober 2010

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

E-storitev: Celovita oskrba sladkornih bolnikov s pomočjo telemedicine


Cilj projekta je dolgoročno znižati stroške povezane s spremljanjem ter zdravljenjem sladkornih bolnikov.

Trajanje: julij 2009 - september 2010

Preberite več »

E-zdravje, Projekti

Mesto znanja: Razvoj platforme za enostavno implementacijo spletnih izobraževalnih aplikacij


V okviru projekta so bili razviti standardni aplikacijski gradniki povezani v skupno platformo, ki omogoča zmanjšanje potrebnega časa, znanja in virov za razvoj interaktivnih digitalnih vsebin z namenom, da le-te lahko izdelujejo tudi napredni končni uporabniki – učitelji in učenci.

Trajanje: julij 2009 - september 2010
Projekt sofinancira: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Piko bazna postaja četrte generacije


Namen projekta je bila industrijska raziskava arhitekture, algoritmov, mehanizmov in sodobnih povezovalnih pristopov za potrebe zasnove in razvoja piko bazne postaje za urbana in ruralna področja z ustrezno podporo za tehnologiji LTE in WiMAX.

Trajanje: januar 2009 - december 2011

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Razvoj tekstovnega sistema klica v sili 112 za gluhe in naglušne (WAP112)


Ekipa LTFE je za Upravo RS za zaščito in reševanje izvedla uvedbo klica v sili za gluhe in naglušne v obliki mobilne tehnologije WAP. Rešitev je bila edinstvena v Evropi in v letu 2009 v Bruslju nagrajena s strani Evropskega združenja za klic v sili (EENA).

Trajanje: julij 2008 - december 2008

Preberite več »

E-vključenost, Projekti

Analiza storitev in tehnologij na področju optičnih transportnih omrežij


Namen projekta je razvoj koncepta optičnega transportnega omrežja, ki omogoča storitev transparentnega prenosa različnih tehnologij (SDH, Ethernet, Fibre Channel, ESCON, FICON) čez hrbtenični in metro (mestni) del omrežja.

Trajanje: januar 2008 - december 2008

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

CRP – Razvoj taktičnega samoorganizacijskega brezžičnega omrežja za potrebe MORS


Cilj projekta je nadgradnja vojaškega bojnega radia Slovenske vojske za podatkovni prenos na osnovi mehanizmov omrežij ad-hoc.

Trajanje: avgust 2007 - december 2009

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Razvoj protokola DIAMETER v klicnem strežniku v IMS


V okviru projekta je bila izvedena analiza, zasnova arhitekture, specifikacija, načrtovanje, realizacija in testiranje protokola DIAMETER za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje v klicnem strežniku v IMS za sistem SI3000 podjetja Iskratel.

Trajanje: avgust 2007 - september 2009

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

Uvajanje modela e-izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja


V okviru projekta je bil vzpostavljen portal e-izobraževanja za URSZR in spletna stran projekta z vsemi potrebnimi informacijami. Ob portalu je bila razvita prototipna infrastruktura e-izobraževanja v URSZR z namenom testiranja in izbire najbolj primernega sistema za izvedbo e-izobraževanja.

Trajanje: avgust 2007 - julij 2009
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

TIA ThTKS – taktični hrbtenični telekomunikacijski sistem


Cilj projekta je razvoj taktičnega hrbteničnega komunikacijskega sistema (ThTKS) Slovenske vojske, ki naj ustreza vojaškim standardom zveze NATO (TACOMS, NNEC).

Trajanje: januar 2007 - december 2009

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

IMS – infrastruktura in storitve


Ob uvajanju arhitekture IMS (IP Multimedia Subsystem) v svoje omrežje bo Telekom Slovenije skupaj z LTFE analiziral posamezna infrastrukturna področja IMS in postavil vzorčni model IMS arhitekture v svoje omrežje.

Trajanje: januar 2007 - december 2008

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

Testiranje WiMAX in IMS


Projekt predstavlja razvojno-raziskovalne in implementacijske aktivnosti kot del sodelovanja LTFE s partnerskim podjetjem, ki je aktivno na področju tehnologij in rešitev WiMAX.

Trajanje: januar 2007 - december 2008

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

DfA@eInclusion


Cilj projekta 6. okvirnega programa DfA@eInclusion je povečati stopnjo e-vključenosti v Evropi.

Trajanje: januar 2007 - december 2009

Preberite več »

E-vključenost, Projekti

Spremljanje zdravja na daljavo v Domu IRIS


Dom IRIS je demonstracijsko stanovanje, v katerem so nameščeni oprema in pripomočki različnih tehnologij, od enostavnih do najzahtevnejših, ki so v pomoč osebam z različnimi vrstami invalidnosti in starejšim. Med njimi je tudi sistem za oddaljeno spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov.

Trajanje: januar 2007 - december 2007
Projekt sofinancira: Vlada Republike Slovenije s pristojnimi ministrstvi

Preberite več »

E-zdravje, Projekti

Razvoj protokola RADIUS za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje


V okviru projekta je bila izvedena analiza, zasnova arhitekture, specifikacija, načrtovanje, realizacija, priprava dokumentacije in testiranje odjemalca RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), ki služi za avtorizacijo, avtentikacijo in zaračunavanje storitev, kot je dostop do omrežja.

Trajanje: oktober 2006 - marec 2008

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

Center znanja za e-učenje in konvergenčne multimedijske vsebine


Glavni rezultat projekta je razvoj spletne aplikacije Spletna izobraževalna televizija (SiTV). Gre za sodoben izobraževalni video portal, ki omogoča prenos in urejanje video izobraževalnih vsebin, kot tudi ogled (strujanje) in prenos (na zahtevo, visoka kvaliteta) za kasnejšo uporabo v izobraževalnem procesu.

Trajanje: oktober 2006 - september 2008
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Dom IRIS


Dom IRIS (Inteligentne Rešitve in Inovacije za Samostojno življenje) želi postati zgled doma, v katerem so nameščene rešitve, ki osebam z invalidnostmi in starejšim osebam z zmanjšanimi zmožnostmi v čim večji meri omogočajo samostojno in varno življenje.

Trajanje: september 2006 - december 2007

Preberite več »

E-vključenost, Projekti

Razvoj komunikacijskega sistema za sledenje in medsebojno komunikacijo vozil MORS


V projektu so bili določeni in pilotno izvedeni koncepti napredne rabe obstoječih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij z namenom vzpostavitve informacijskega sistema za sledenje in medsebojno komunikacijo vozil Ministrstva za obrambo RS.

Trajanje: junij 2006 - november 2008

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Sodobni didaktični koncepti, razvoj standardizacije in upravljanje znanja v e-izobraževanju Slovenske vojske


Rezultati projekta so učni moduli v obliki e-izobraževanja, ki temeljijo na sodobnih didaktičnih konceptih, en izbirni študijski predmet v obliki e-izobraževanja v obsegu 20 kreditnih točk ter vzpostavljena celovita tehnološka infrastruktura za učenje na daljavo.

Trajanje: junij 2006 - november 2007
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

CRP – Modeli in tehnologije razvoja širokopasovnih in mobilnih komunikacij na ruralnih območjih Slovenije


Smoter projekta je “internet povsod po Sloveniji”, pot do tega pa vodi preko izbire optimalnih tehnologij.

Trajanje: januar 2006 - december 2008

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Ambientalna inteligenca bivalnega okolja (AIBO)


Raziskovalni projekt naslavlja izjemno zanimivo področje združevanja multimedije in hišne avtomatizacije z namenom personalizacije in dodajanja inteligence v vsakdanje domače okolje posameznikov. Glavna ideja projekta je načrovanje ter postavitev inteligentnega okolja, ki se sproti prilagaja željam in potrebam uporabnikov ter jim tako izboljša vsakdanje bivanje ter kvaliteto življenja.

Trajanje: januar 2006 - januar 2008
Projekt sofinancira: ARRS

Preberite več »

Projekti, Razvoj MM aplikacij na konvergenčnih terminalih

CALIBRATE – souporaba, standardizacija in izmenjava e-izobraževalnih vsebin


Cilj projekta je zagotavljanje souporabe, standardizacije in izmenjave elektronskih izobraževalnih vsebin na evropski ravni v osnovnih in srednjih šolah.

Trajanje: oktober 2005 - marec 2008

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

eMAPPS


V projektu bodo razvita in preverjena prilagodljiva interaktivna orodja za razvoj in izvedbo didaktičnih izobraževalnih iger namenjenih učencem osnovnih šol, s poudarkom na uporabi mobilnih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij.

Trajanje: oktober 2005 - marec 2008

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Storitve v TK omrežjih naslednje generacije


NGN je koncept evolucije telekomunikacijskih omrežij in predstavlja enovito, na protokolu IP osnovano infrastrukturo, ki kombiniranim govornim, podatkovnim in večpredstavnim storitvam ponuja večjo pasovno širino, prilagodljivost in odprtost.

Trajanje: julij 2004 - junij 2007

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

E-izobraževanje za MORS in SV


Cilj projekta je priprava predloga uvedbe izobraževanja na daljavo (elaborat) v Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije ob upoštevanju različnih dejavnikov znotraj in izven obeh ciljnih skupin ter s podporo institucij, ki v obeh ciljnih okoljih že danes izvajajo klasične oblike izobraževanja in usposabljanja.

Trajanje: januar 2004 - december 2010

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

EDeAN


Evropska mreža za načrtovanje za vse in e-dostopnost (European Design for All e-Accessibility Network – EDeAN), si prizadeva za informacijsko družbo, dostopno vsem.

Preberite več »

E-vključenost, Projekti

SINTESIO


SINTESIO je testni interoperabilni NGN laboratorij.

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

Izdelava informacijske rešitve za podporo izvedbi projekta Slovenščina na daljavo (2003-2004)


Izdelava informacijske rešitve za podporo učenju slovenščine na daljavo ter izdelava multimedijske vsebine Slovenščine na daljavo in vstavitev v sistem e-izobraževanja.

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Analiza storitev in tehnologij na področju mestnih omrežij


Namen projekta je analiza omrežne arhitekture za zagotavljanje storitev trojčka (angl. triple-play) – internet, televizija, telefonija – v mestnih (metro) omrežjih, ki predstavljajo vmesni del omrežja med hrbtenico in dostopom.

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Projekt IMAGINE


V okviru projekta bo vzpostavljena skupnost strokovnjakov, ki bo pospeševala vključitev izobraževanja podprtega z digitalnimi igrami v vse ravni izobraževalnega procesa.

Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti

Mehanizmi za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami


V okviru projekta smo vzpostavili okolje za testiranja mehanizmov za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami.

Testno okolje predstavlja zahtevno topologijo in je sestavljeno iz zasebnega in javnega omrežja z vmesnimi napravami NAT. Sestavljajo ga štiri vozlišča z operacijskim sistemom Linux – UBUNTU, dva omrežna stikala ter dva omrežna usmerjevalnika, ki so realizirani v virtualnem okolju VmWare.

Preberite več »

Omrežja naslednje generacije (NGN), Projekti

Spletni portal www.odklopljen.si pričel z zbiranjem informacij o »odklopljenih« območjih


LTFE je vzpostavil spletni portal www.odklopljen.si, ki je namenjen zbiranju podatkov o potrebah uporabnikov po širokopasovnih omrežjih in storitvah.

Zbrani podatki bodo pripomogli k načrtovanju ustreznih kapacitet širokopasovnih omrežij ter k premostitvi digitalnega razkoraka med uporabniki elektronskih komunikacij.

Preberite več »

Aktualno, LTFE, Novice, Projekti, Širokopasovna omrežja

DOMINO – Domače inteligentno okolje


Sistem DOMINO je namenjen preizkušanju koncepta storitev pametnih domov za operaterska okolja.

Arhitekturo rešitve DOMINO sestavljajo sistemi in naprave znotraj domov, centralni strežnik ter aplikacijski strežniki. Sistemi in naprave so v pilotni izvedbi DOMINO hišna avtomatizacija, merilnik porabe električne energije, alarmna centrala ter merilnik krvnega tlaka.

Preberite več »

Internet stvari, Projekti

Prvi uradni e-učbeniki "powered by E-CHO"


Komisija Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje je e-gradiva za Tehniko in tehnologijo za 6.,7. in 8. razred OŠ uradno potrdila v e-učbenike.

potrjena-tehnika

Preberite več »

Aktualno, E-izobraževanje, LTFE, Novice, Povezave, Projekti

SUPERMEN – Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov


V okviru projekta je bila razvita testna platforma in demonstriran koncept pametnih omrežij (Smart Grid) v distribucijskem omrežju Elektro Gorenjska s standardom IEC 61850, ki zagotavlja maksimalno kompatibilnost.

Projekt sofinancira: Evropski sklad za regionalni razvoj

Preberite več »

Internet stvari, Projekti

Orodje za načrtovanje in optimizacijo omrežij – BANeT


Pri iskanju prave kombinacije dostopovnih tehnologij za povečanje širokopasovne penetracije na območjih širokopasovnih vrzeli so orodja za načrtovanje in optimizacijo omrežij postala zelo pomembna. Optimizacijsko orodje BANeT analizira različne kombinacije xDSL, FTTx in brezžičnih signalov glede na različne scenarije uporabniških potreb po pasovni širini.

Preberite več »

Projekti, Širokopasovna omrežja

Storitve izdelave gradiv


V Laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko že več kot desetletje uspešno razvijamo tehnologije in rešitve za IKT podprto učenje oziroma izobraževanje. Znanje brez dvoma predstavlja enega ključnih virov, česar se zaveda vsako uspešno podjetja ali organizacije.


Skupaj s partnerji zagotavljamo:

  • sistem E-CHO za razvoj in izvajanje interaktivnega multimedijskega izobraževanja v poslovnih okoljih,
  • storitve svetovanja pri uvajanju interaktivnega izobraževanja v poslovnih okoljih,
  • storitve izdelave (produkcije) e-tečajev in e-gradiv (reference),
  • storitve izdelave gradiv po naročilu za industrijske tečaje oz. usposabljanja v okviru industrijskih standardov (referenca NIL d.o.o.).
Preberite več »

E-izobraževanje, Projekti