Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Merjenje parametrov kvalitete uporabniške izkušnje na osnovi emulacije uporabnika

Objavil: LTFE | 02. Dec 2009
Avtorji: Peter Kraker

Kvaliteta uporabniške izkušnje predstavlja širok pojem, ki ga določajo tako kvantitativni nizkonivojski parametri omrežja (zakasnitve, variacije zakasnitev in izguba paketov), kot tudi množica kvantitativnih in kvalitativnih višjenivojskih dejavnikov.

Cyber Reaktor: Web 2.0

Objavil: Zebo | 16. Apr 2009
Avtorji: Urban Sedlar, Jernej Rožac (LTFE)

Skozi čas in razvoj web-a sta nas v okviru Cyber Reaktorja Web 2.0 v organizaciji Katedre za telekomunikacije popeljala predavatelja JERNEJ ROŽAC in URBAN SEDLAR. Oglejte si posnetek predavanja!

web-20-4

NGN, VoIP ali Skype?

Objavil: LTFE | 30. Jan 2008
Avtorji: dr. Andrej Kos, Mojca Volk in dr. Janez Bešter

Prispevek podaja širši vpogled v dogajanja na področju telekomunikacij, ki že dalj časa vstopajo v ospredje in so predmet izrazitih sprememb, ki zadevajo tako operaterje kot tudi končne uporabnike. Omrežja in storitve nove generacije so temeljito prevetrile način pojmovanja komunikacije, kakršen je bil v veljavi do danes, odprla nova obzorja tako s tehnološkega kot tudi s storitvenega in socialno psihološkega stališča, s tem pa vzbudila marsikateri dvom in opozorila na potencialne problematike, ki so danes predmet vročih debat in poglobljenih študij.

Razvoj storitev v 21CN na osnovi XML

Objavil: LTFE | 29. Jan 2008
Avtorji: Luka Zebec, Iztok Humar, Andrej Kos, Janez Bešter

Ena poglavitnih prednosti, ki jo prinašajo omrežja naslednje generacije, so nove konvergenčne storitve, ki bodo predstavljale pomemben dejavnik tudi pri penetraciji VoIP. Ključni za množičen razvoj storitev so odprti aplikacijski vmesniki, ki omogočajo selitev inteligence iz omrežnih elementov v aplikacijske strežnike. Omrežja naslednje generacije bodo preko odprtih vmesnikov ponudila dostop do zmogljivosti telekomunikacijskih omrežnih elementov.

Varen elektronski podpis kot temelj elektronskega poslovanja

Objavil: LTFE | 24. Jan 2008
Avtorji: Igor Lesjak, Crea d.o.o.

V zadnjih dveh desetletjih so se podjetja ukvarjala predvsem z informatizacijo svojega poslovanja. Povezava med poslovnimi procesi različnih partnerskih podjetij je večinoma ostala »tradicionalna«. Povezava še vedno temelji na papirnih dokumentih, ki jih pošiljatelj v svojem informacijskem sistemu natisne, prejemnik pa podatke iz dokumenta ročno prenese v svoj informacijski sistem. Elektronsko poslovanje pomeni predvsem informatizacijo povezave poslovnih procesov podjetja s svojimi poslovnimi partnerji in končnimi uporabniki. V praksi to pomeni predvsem odpiranje elektronskih tržnih poti do končnih uporabnikov ali manjših podjetij (npr. spletno elektronsko bančništvo) ali neposredno povezavo z informacijskim sistemom poslovnega partnerja (npr. elektronska preskrbovalna veriga trgovskega podjetja).

Povezava SMS in elektronske pošte

Objavil: LTFE | 15. Jan 2008
Avtorji: Iztok Saje, Mobitel d.d.

GSM omrežja imajo poleg običajnih storitev govorne telefonije še veliko storitev, ki jih omogoča popolnoma digitaliziran sistem, skladen z ISDN. Zelo uporabljana storitev je pošiljanje kratkih sporočil ali SMS (Short Message Service). Do 160 znakov dolga sporočila lahko sprejemamo ali oddajamo z GSM telefona. SMS so zelo primerni za komunikacijo med človekom in strojem, zato se je zadnja leta v svetu pojavila vrsta storitev, ki temeljijo na SMS.

XML: razvoj aplikacij za različne odjemalce

Objavil: LTFE | 14. Dec 2007
Avtorji: Matej Grom, Damjan Vavpotič, Rok Rupnik