Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Touch to Communicate Using NGN Open Interfaces

Objavil: LTFE | 13. Maj 2011
Avtorji: Klemen Peternel, Matevž Pogačnik, Janez Bešter, Luka Zebec, Matevž Pustišek, Andrej Kos

Prispevek predstavlja nagrajeno rešitev Touch to Communicate ter nekaj predlogov in scenarijev uporabe. Predstavljen je bil maja 2011, na deveti konferenci Communication Networks and Services Research Conference, v Kanadi.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko:

pdf_icon_small

Energetska učinkovitost mobilnih omrežij

Objavil: LTFE | 12. Apr 2011
Avtorji: Iztok Humar, Xiaohu Ge, Lin Xiang, Minho Jo,...

V okviru raziskovalnega sodelovanja LTFE s kitajsko univerzo HUST, je bil v ugledni reviji IEEE Network Magazine objavljen članek »Rethinking energy efficiency models of cellular networks with embodied energy«.
V nadaljevanju objavljamo celoten članek ter hkrati vabimo diplomante in podiplomske študente k raziskovalnemu delu na področju energijske učinkovitosti TK sistemov.


IEEE

Centralizirani razvrščevalni algoritmi za zankasta omrežja WiMAX

Objavil: LTFE | 11. Feb 2011
Avtorji: Uroš Bajželj, Mojca Volk, Janez Sterle, Andrej Kos

Brezžična zankasta omrežja predstavljajo omrežja z velikim potencialom in vrsto uporabnih aplikativnih področij. Za gradnjo tovrstnih omrežij se tehnologija WiMAX izkazuje kot uporabna tehnologija, saj ima nekatere mehanizme definirane že v standardu. Prispevek predstavi WiMAX zankasta omrežja ključne mehanizme za delovanje ter primerjavo izbranih razvrščevalnih algoritmov.

Za ogled celotne vsebine si prenesite PDF datoteko:

Konferenca ITU-T Kaleidoscope 2010: Beyond the Internet? – Innovations for future networks and services

Objavil: LTFE | 11. Jan 2011
Avtorji: Klemen Peternel, Andrej Kos, Luka Zebec

Na ITU konferenci, ki je potekala od 13. do 15. decembra 2010 v Pune, Indiji, sta Klemen Peternel in izr. prof. dr. Andrej Kos, s prispevkom o uporabniških vmesnikih za osebe s kognitivnimi ali motoričnimi težavami, navdušila prisotne. Predstavitvi so sledili pozitivni odzivi, čestitke in nove možnosti za sodelovanje z univerzami ter raziskovalnimi institucijami v tujini.


ITU 2010


Vabljeni k ogledu predstavitve iz konference oziroma prenosu celega članka z naslovom Innovative tangible user interface as a mean for interacting telecommunications services.

Analiza vpliva proženja v IMS storitvenem sloju

Objavil: LTFE | 23. Dec 2010
Avtorji: Valerij Grašič, Luka Zebec, Andrej Kos

The world of traditional telco services based on a call is moving to the world which is dominated with IP and services based on it. Beside this the traditional vertical networks are moving to horizontal structured networks in which the question how to structure the application layer is an important issue.

This paper presents analysis of triggering mechanism impact in IMS application layer. Specifics of IMS application layer and triggering mechanism impact are present, with analysis of trigerring mechanism impact on real test-bed case. Through this analysis it is shown that proper planning of application layer has great impact on quality of service.

Za ogled celotne vsebine, si prenesite PDF datoteko:

Digitalna televizija v multimedijskem podsistemu internetnega protokola

Objavil: LTFE | 22. Okt 2010
Avtorji: Aleksander Kovacic, Luka Zebec, Andrej Kos

Prispevek obravnava izvedbo integracije digitalne televizije v multimedijski podsistem internetnega protokola IMS (IP Multimedia Subsystem). Predstavljene so prednosti integracije in njena arhitektura. Realiziran je bil pilotski sistem za nudenje digitalne televizije v omrežju IMS, ki prikaže nekatere prednosti takšne združitve.

DIGITALNA TELEVIZIJA V MULTIMEDIJSKEM PODSISTEMU INTERNETNEGA PROTOKOLA

Za ogled celotne vsebine, si prenesite PDF datoteko:


Varnost v podsistemu IMS

Objavil: LTFE | 13. Avg 2010
Avtorji: Ivanka Brajović, Mojca Volk, Janez Sterle, Andrej Kos

IMS subsystem is a standardized IP-based architecture designed to enable fast service creation and delivery without compromising the accuracy of accounting or jeopardizing the security traditionally associated with telecommunication providers. Security is one of the crucial factors in commercial IMS employments. Not less important is the size of the potential user base that spans technologically very different access networks. In this article we give a very brief overview of IMS security services, characteristics of which are somewhat dependant on the access technology used. Security is not the sole factor influencing IMS employment.

IPv6 in Internet prihodnosti

Objavil: LTFE | 03. Jun 2010
Avtorji: Janez Sterle, Luka Koršič, Mojca Volk, Andrej Kos

Internetni protokol verzije 6 (IPv6) predstavlja neizogiben korak k modernizaciji zmogljivosti raznovrstnih omrežnih rešitev, s tem pa tudi omrežno tehnologijo sedanjosti in prihodnosti. Prispevek podaja celovit konceptualni pregled tehnologije IPv6 s poudarkom na tehnoloških novostih, prednostih in pomanjkljivostih, ter novih področjih aplikativne uporabe.

Poenotene komunikacije z Web 2.0 za poslovna okolja

Objavil: LTFE | 24. Maj 2010
Avtorji: Klemen Peternel, Miha Javornik, Luka Zebec, Andrej Kos

Sistemi poenotenih komunikacij omogočajo integracijo različnih komunikacijskih kanalov in storitev, kar prinaša številne prednosti za uporabnike. Takšni sistemi so izredno koristni predvsem v poslovnih okoljih, saj prinašajo prednosti, kot so poenostavitev komunikacije, večji pregled nad aktivnostjo sodelavcev in posledično izboljšanje produktivnosti.

IMS – Ogrodje za zagotavljanje konvergenčnih storitev

Objavil: LTFE | 12. Jan 2010
Avtorji: Luka Zebec, Klemen Peternel, Aleksander Kovačič, Radovan Sernec in Andrej Kos

IMS je 3GPP standard, ki definira vzpostavitev enotnega jedrnega omrežja za kontrolo seje in omogoča konvergenco storitev. Mehanizmi znotraj IMS omogočajo implementacijo uporabniško-naravnanih storitev, ki jih zagotavljamo prek standardnih aplikacijskih strežnikov in storitvenih »enablerjev«. Močan trend na področju IMS storitev je tudi konvergenca in povezljivost s t.i. Web 2.0 storitvami.