Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Modeliranje in simulacija z uporabo okolja E-CHO

Objavil: LTFE | 24. Sep 2013
Avtorji: Papić Marko, Atanasijević-Kunc Maja, Logar Vito, Blažič Sašo, Belič Aleš, Bešter Janez

In the paper the most important properties and functionalities of E-CHO program are first presented. This e-learning platform was developed at the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. The education and research environment where different scientific areas are studied is an ideal environment which stimulates a constant improvement of this teaching possibility from technological as well as from pedagogical view point. In the paper this is illustrated for the area of modelling and simulation, where remote experimentation (as more or less demanding projects) can extend teaching efficacy of the lectures or can be organized as motivation projects at different levels of the study. At the end of the paper the goals for the future work are indicated.

Modeliranje in simulacija z uporabo okolja E-CHO
Papić Marko, FE Atanasijević-Kunc Maja, Logar Vito, Blažič Sašo, Belič Aleš, Bešter Janez, FE
Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.
Prispevek je objavljen v Zborniku 22. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013.


Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku 22. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013.


Content Delivery Platform for Hybrid Broadcast Broadband Television

Objavil: LTFE | 20. Sep 2013
Avtorji: Rožac Jernej, Krišelj Miha Pogačnik Matevž


Content Delivery Platform for Hybrid Broadcast Broadband Television
Rožac Jernej, Krišelj Miha Pogačnik Matevž
Hybrid Broadcast Broadband Television is a technology platform that combines television and Internet services. This work proposes an approach to deliver auxiliary web-based content through broadcast applications
bypassing the requirement of Internet connectivity. A complete practical implementation of the solution is provided supporting all technology levels.
Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.
Prispevek je objavljen v Zborniku 22. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013.

Hybrid Broadcast Broadband Television is a technology platform that combines television and Internet services. This work proposes an approach to deliver auxiliary web-based content through broadcast applications bypassing the requirement of Internet connectivity. A complete practical implementation of the solution is provided supporting all technology levels.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku 22. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013.


Low Cost Video on Demand Platform Based on Open Source Software

Objavil: LTFE | 10. Okt 2012
Avtorji: Jernej Rožac, Klemen Pečnik, Matevž Pogačnik

Video on demand servers are complex, expensive and inappropriate to be used in low-budget environments. This work proposes an approach to use an open source web server and an open source content management system as a video on demand platform for public web purposes. Pseudo-streaming over the hyper text transfer protocol is introduced with the supporting web server features. A practical implementation of the solution is provided with the extensions made to WordPress content management system.

low cost

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku 21. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012.

Zagotavljanje osebnih zdravstvenih storitev v sistemih televizije na osnovi internetnega protokola

Objavil: LTFE | 28. Nov 2011
Avtorji: Rok Kovač, Matevž Pogačnik, Matevž Pustišek, Andrej Kos

In this paper, we describe the integration of Internet Protocol Television with information on personal health. We developed a personal health application, called My Health that allows users to see the measurement of blood pressure and body weight on the television screen. The application was implemented as a script based application for XBMC multimedia platform. The paper presents an environment in which the application was integrated followed by the presentation of key problems and solutions in writing software code. Parallel discussion about user point of view on My Health application is carried out. The final chapter discusses future possibilities for application development.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011.

Brezkontaktna interakcija v multimedijskem sistemu

Objavil: LTFE | 28. Nov 2011
Avtorji: Jan Šuštar, Jože Guna, Matevž Pogačnik

V prispevku je predstavljen pristop k izvedbi brezkontaktne interakcije za multimedijski sistem. Sistem je izveden na osnovi multimedijskega predvajalnika XBMC in senzorja Kinect. Povratni odziv testnih uporabnikov večmodalnega sistema je zelo vzpodbuden, saj se jim je naš sistem interakcije zdel intuitiven in enostaven. Evaluacija in analiza le-te nam omogoča uvedbo izboljšav in s tem večjo uporabnost sistema. Opisani postopek omogoča številne možnosti za izboljšave ter nadaljnje raziskave.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011.

Načrtovanje interakcije upravljanja z gestami in drugimi modalnostmi na multimedijskih napravah

Objavil: LTFE | 23. Nov 2011
Avtorji: Jan Šuštar, Matevž Pogačnik, Jože Guna

V članku je predstavljen koncept interakcije človek računalnik. Na kratko je razloženo ustvarjanje interakcije in zasnova uporabniškega vmesnika. Izpostavljena so dejstva, pomembna pri ustvarjanju vmesnika, omejitve in načrt poteka ustvarjanja od papirnega prototipa pa vse do končnega vmesnika s podporo za geste in glasovno upravljanje. Ob koncu je predstavljenih nekaj evaluacijskih pristopov in metod.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011.

Okrogla miza o telekomunikacijah

Objavil: LTFE | 20. Apr 2011
Avtorji: Janez Bešter, Andrej Kos, Matevž Pogačnik

V torek, 17. maja 2011, ob 10 uri bo v prostorih Slovenske matice na Kongresnem trgu potekala okrogla miza o telekomunikacijah. Predavali bodo prof. dr. Janez Bešter, prof.dr. Andrej Kos in doc. dr. Matevž Pogačnik.

Predavanja bodo izpostavila vlogo telekomunikacij ter ostalih IKT tehnologij in storitev, ki bistveno vplivajo na raven kvalitete življenja. Telekomunikacijski sistemi podpirajo storitve, brez katerih si več ne predstavljamo vsakdana. Zato bo poudarek na odnosu do zagotavljanja širokopasovnega dostopa in s tem e-vključenosti prebivalstva ter novimi načini komunikacije, ki so posledica naglega razvoja interaktivnih multimedijskih storitev in vsebin.


Večmodalna interakcija v navideznih okoljih

Objavil: LTFE | 29. Nov 2010
Avtorji: Jože Guna, Jure Žilavec, Matevž Pogačnik, Sašo Tomažič, Andrej Kos, Janez Bešter

V prispevku so obravnavani alternativni večmodalni načini interakcije v navideznih okoljih. Predmet raziskovalnega področja je komunikacija z neživimi napravami oz. interakcija tipa človek-stroj (angl. Human-Computer Interaction, HCI). Raziskovalno področje HCI je močno interdisciplinarno, kjer se med seboj prepletajo telekomunikacijske, računalniške, biološke in psihološke znanosti. Glavni cilji raziskovanja HCI so ljudem čimbolj približati uporabniške vmesnike in interakcije tipa človek-stroj naredit intuitivne, naravne, varne ter predvsem enostavne za uporabo. Sistem je preizkušen na primeru sveta Second Life.

guna

Za ogled celotne vsebine, si prenesite PDF datoteko:

Pregled modalnosti upravljanja elektronskih naprav

Objavil: LTFE | 29. Nov 2010
Avtorji: Jure Žilavec, Jože Guna, Matevž Pogačnik

Prispevek obravnava različne tehnike in tehnologije, ki se uporabljajo za interakcijo med človekom in strojem.

Za ogled celotne vsebine, si prenesite PDF datoteko: