Living bits and things 2016
20.-21. 6. 2016, Bled, Slovenija
Ni zapisov
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Content Delivery Platform for Hybrid Broadcast Broadband Television

Objavil: LTFE | 20. Sep 2013
Avtorji: Rožac Jernej, Krišelj Miha Pogačnik Matevž


Content Delivery Platform for Hybrid Broadcast Broadband Television
Rožac Jernej, Krišelj Miha Pogačnik Matevž
Hybrid Broadcast Broadband Television is a technology platform that combines television and Internet services. This work proposes an approach to deliver auxiliary web-based content through broadcast applications
bypassing the requirement of Internet connectivity. A complete practical implementation of the solution is provided supporting all technology levels.
Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.
Prispevek je objavljen v Zborniku 22. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013.

Hybrid Broadcast Broadband Television is a technology platform that combines television and Internet services. This work proposes an approach to deliver auxiliary web-based content through broadcast applications bypassing the requirement of Internet connectivity. A complete practical implementation of the solution is provided supporting all technology levels.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku 22. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013.


Contextualized monitoring

Objavil: LTFE | 13. Dec 2012
Avtorji: Urban Sedlar, Mojca Volk, Janez Sterle, Andrej Kos in Radovan Sernec

Podatke nadzornega sistema, ki spremlja kvaliteto storitev in kvaliteto uporabniške izkušnje, se lahko poveže tudi z drugimi zunanjimi podatki in tako ugotavlja številne korelacije z dogodki, ki niso neposredno povezani z nadzorovanim okoljem.
Tak sistem, ki v realnem času nadzoruje IPTV promet, je bil vzpostavljen v sodelovanju Laboratorija za telekomunikacije in Telekoma Slovenije.

iptv_netmag

Low Cost Video on Demand Platform Based on Open Source Software

Objavil: LTFE | 10. Oct 2012
Avtorji: Jernej Rožac, Klemen Pečnik, Matevž Pogačnik

Video on demand servers are complex, expensive and inappropriate to be used in low-budget environments. This work proposes an approach to use an open source web server and an open source content management system as a video on demand platform for public web purposes. Pseudo-streaming over the hyper text transfer protocol is introduced with the supporting web server features. A practical implementation of the solution is provided with the extensions made to WordPress content management system.

low cost

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku 21. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012.

A Platform Enabling 2nd Screen Functionality for Mobile Applications

Objavil: LTFE | 07. Oct 2012
Avtorji: Aleksander Kovačić, Jože Guna

We address the problem of presenting an arbitrary content from the mobile device on additional screen. A television is usually considered as such example but it is also possible to use other devices as an additional or second screen. A working platform that enables 2nd screen functionality is presented and compared to some of the most known related technologies, such as DLNA, AirPlay, Anymote and specific solutions from TV manufacturers.

2nd screen

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku 21. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012.

Zagotavljanje osebnih zdravstvenih storitev v sistemih televizije na osnovi internetnega protokola

Objavil: LTFE | 28. Nov 2011
Avtorji: Rok Kovač, Matevž Pogačnik, Matevž Pustišek, Andrej Kos

In this paper, we describe the integration of Internet Protocol Television with information on personal health. We developed a personal health application, called My Health that allows users to see the measurement of blood pressure and body weight on the television screen. The application was implemented as a script based application for XBMC multimedia platform. The paper presents an environment in which the application was integrated followed by the presentation of key problems and solutions in writing software code. Parallel discussion about user point of view on My Health application is carried out. The final chapter discusses future possibilities for application development.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011.

Prometne značilnosti sistemov P2PTV

Objavil: LTFE | 17. Nov 2011
Avtorji: Gregor Lavrič, Matevž Pustišek, Iztok Humar

Sistemi P2PTV se z dneva v dan bolj razvijajo, posebej še zaradi simetričnih optičnih omrežij, ki ponujajo enake visoke oddajne in prenosne hitrosti. Raziskave potekajo predvsem v smeri prenosa vsebin visoke ločljivosti in izboljšanja stikov in upravljanja med omrežnimi vrstniki. V prispevku so prikazane nekatere tipične značilnosti prometa sistemov soležne televizije.

Za ogled vsebine si prenesite PDF datoteko.

Prispevek je objavljen v Zborniku dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011.

Prometne značilnosti sistemov P2PTV

Gregor Lavrič, Matevž Pustišek, Iztok Humar

Sistemi P2PTV se z dneva v dan bolj razvijajo. K temu prispeva tudi razvoj simetričnih optičnih omrežij, ki ponujajo enake visoke oddajne in prenosne hitrosti. Raziskave potekajo predvsem v smeri prenosa vsebin visoke ločljivosti in izboljšanja stikov in upravljanja med omrežnimi vrstniki. V prispevku so prikazane nekatere tipične značilnosti prometa sistemov soležne televizije.

Digitalna televizija v multimedijskem podsistemu internetnega protokola

Objavil: LTFE | 22. Oct 2010
Avtorji: Aleksander Kovacic, Luka Zebec, Andrej Kos

Prispevek obravnava izvedbo integracije digitalne televizije v multimedijski podsistem internetnega protokola IMS (IP Multimedia Subsystem). Predstavljene so prednosti integracije in njena arhitektura. Realiziran je bil pilotski sistem za nudenje digitalne televizije v omrežju IMS, ki prikaže nekatere prednosti takšne združitve.

DIGITALNA TELEVIZIJA V MULTIMEDIJSKEM PODSISTEMU INTERNETNEGA PROTOKOLA

Za ogled celotne vsebine, si prenesite PDF datoteko: