Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

IKT igrajo ključno vlogo pri pametnih omrežjih

Objavil: LTFE | 10. Dec 2012
Avtorji:

Pri pametnih elektroenergetskih omrežjih pomembne vloge ne igra samo energetika, ampak tudi informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Brez njih pametnih omrežij sploh ne bi bilo.

SmartGrid IKT

Okrogla miza o telekomunikacijah

Objavil: LTFE | 20. Apr 2011
Avtorji: Janez Bešter, Andrej Kos, Matevž Pogačnik

V torek, 17. maja 2011, ob 10 uri bo v prostorih Slovenske matice na Kongresnem trgu potekala okrogla miza o telekomunikacijah. Predavali bodo prof. dr. Janez Bešter, prof.dr. Andrej Kos in doc. dr. Matevž Pogačnik.

Predavanja bodo izpostavila vlogo telekomunikacij ter ostalih IKT tehnologij in storitev, ki bistveno vplivajo na raven kvalitete življenja. Telekomunikacijski sistemi podpirajo storitve, brez katerih si več ne predstavljamo vsakdana. Zato bo poudarek na odnosu do zagotavljanja širokopasovnega dostopa in s tem e-vključenosti prebivalstva ter novimi načini komunikacije, ki so posledica naglega razvoja interaktivnih multimedijskih storitev in vsebin.


Prehod na IPv6: Smernice za razmišljanje o nacionalni IPv6 strategiji

Objavil: LTFE | 13. Apr 2011
Avtorji: Urban Kunc, Ivan Pepelnjak, Janez Sterle, Matjaž Straus Istenič,...

Objavljena je Študija: Prehod na IPv6 (Smernice za razmišljanje o nacionalni IPv6 strategiji), rezultat dela 7 slovenskih in tujih strokovnjakov na področju IPv6.

Avtorji so že novembra 2010, na 4. slovenskem IPv6 summitu, predali študijo Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, sedaj pa je delo dostopno tudi za javnost. Študija odgovarja na ključna vprašanja, s katerimi se država sooča ob prehajanju na IPv6.

Pojem digitalne dividende pri razvoju širokopasovnih mobilnih omrežij

Objavil: LTFE | 03. Jun 2010
Avtorji: Miha Krišelj

Digitalna dividenda je pojem, ki je povezan s prehodom na digitalno oddajanje televizijskih programov. Sproščeni del spektra je pogoj za razvoj novih komunikacijskih omrežij, ki bi lahko zmanjšala digitalno ločnico in omogočila dostop do interneta na podeželju.

Novosti v radijskih dostopovnih omrežjih

Objavil: LTFE | 02. Jun 2010
Avtorji: Iztok Saje

Članek podaja pregled novih tehnologij, ki se uvajajo v mobilna omrežja. Razvoj HSPA in LTE dviguje prenašane hitrosti, novi frekvenčni pasovi omogočajo pokrivanje podeželja, piko in femto celice poenostavljajo radijsko pokrivanje v zgradbah.

Converged TV over IMS

Objavil: LTFE | 01. Jun 2010
Avtorji: Damir Opsenica, Andrej Kos

With the gradual popularization of large screen, high performance and low power-consumption terminals, the dream of employing personal portable terminals anytime and anywhere to enjoy multimedia services such as streaming becomes reality. With IMS playing a major role in future, the vision of converged “quadruple play” (combined telephony, Internet, TV and mobile) services can become a reality.

Premoščanje širokopasovne vrzeli na podeželju s fiksnim brezžičnim sistemom

Objavil: LTFE | 24. Maj 2010
Avtorji: Luka Vidmar, mag. Blaž Peternel, dr. Mitja Štular

Medtem ko lahko prebivalci urbanih področij izbirajo ponudnika in tehnologije za širokopasovni dostop, so ljudje na podeželju prikrajšani za kakršenkoli širokopasovni dostop. Izgradnja fiksnih omrežnih sistemov je v podeželskem okolju za zasebne vlagatelje ekonomsko neupravičena, brezžične tehnologije pa lahko nudijo optimalno razmerje med investicijo in številom pokritih uporabnikov.

Merjenje parametrov kvalitete uporabniške izkušnje na osnovi emulacije uporabnika

Objavil: LTFE | 02. Dec 2009
Avtorji: Peter Kraker

Kvaliteta uporabniške izkušnje predstavlja širok pojem, ki ga določajo tako kvantitativni nizkonivojski parametri omrežja (zakasnitve, variacije zakasnitev in izguba paketov), kot tudi množica kvantitativnih in kvalitativnih višjenivojskih dejavnikov.

IMS za primer WIMAX dostopa

Objavil: LTFE | 25. Nov 2009
Avtorji: Ivanka Brajović

IMS predstavlja tehnološko dozorelo in s standardi podprto storitveno rešitev v omrežju naslednje generacije, ki je danes v fazi postopnega uvajanja v operaterska okolja. Le-to je pogojeno s številnimi vidiki, med temi sta pomembna zlasti podpora za ustrezen spekter tipskih dostopovnih omrežij, preko katerih uporabnik dostopa do storitev, ter dodana vrednost, ki jo takšna arhitektura zagotovi storitvam.

ATM vmesnik med ISDN priključkom in centralo

Objavil: LTFE | 06. Jan 2008
Avtorji: Matjaž Žohar, Rado Slatinek, Iskratel, d.o.o.

Telekomunikacije so ena najhitreje rastočih panog v današnjem svetu. Zmožnosti raznih naprav, ki se priključujejo na telekomunikacijsko omrežje, se tako hitro povečujejo, da ta težko sledi rasti zahtev po prenosu signalov. Ker je fizično povečevanje kapacitete prenosa s položitvijo novih vodov (svetlovodi ali bakrene žice) najdražja in najpočasnejša rešitev, se uveljavljajo novi načini, ki učinkoviteje izrabljajo zmožnosti obstoječih kabelskih povezav. Eden od teh je ATM – Asynchronous Transfer Mode (asinhroni prenosni način). ATM uporablja prenos po navideznih poteh in kanalih, ki se razlikuje od plesiohronega prenosa, kjer je kanal zaseden ves čas trajanja zveze, tudi če se po njem ni prenosa.