Ni zapisov
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik

Razširitev WiFi dostopa do interneta na Fakulteti za elektrotehniko v sodelovanju s podjetjem CloudMondo

Objavil: admin | 20. Feb 2017

Laboratorija LTFE in LMMFE sodelujeta s podjetjem CloudMondo pri razvoju in testiranju na področju novih načinov upravljanja dostopnih točk. Storitev se izvaja v oblaku in omogoča naprednejši in bolj učinkovit način konfiguracije WiFi dostopnih točk.

Študente in zaposlene vabimo k uporabi brezplačnega WiFi omrežja, s katerim preizkušamo delovanje storitev v realnem okolju pri velikih obremenitvah omrežja, kot jih pogosto predstavlja fakultetno okolje. Omrežje deluje na tako na 2,4 GHz kot tudi 5 GHz področju. Za dostop do omrežja uporabite že znan SSID in geslo WiFi omrežja LTFE.

Strokovni obisk podjetja DEWESoft

Objavil: admin | 27. Jan 2017

Ekipa LTM je v četrtek, 26. januarja, obiskala podjetje DEWESoft, priznano na področju zahtevnih meritev. Obisk je obsegal ogled razvojnega oddelka, proizvodnje ter podjetniškega pospeševalnika Katapult, strokovnjaki obeh ekip so si izmenjali znanje in izkušnje ter se dogovorili za nadaljnje sodelovanje.

Bilateralni projekt med Republiko Slovenijo ter Ljudsko Republiko Kitajsko

Objavil: admin | 29. Dec 2016

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in Normalna Univerza, Kitajska bosta sodelovali na skupnem projektu spremljanja fizičnega zdravja mladostnikov v realnem času s pomočjo novih nosljivih naprav z arhitekturami varnega interneta stvari.

Cilja projekta sta dva. Prvi cilj je spremljanje zdravja mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah v Pekingu na osnovi kombinacije interneta stvari, nosljivih senzorjev, računalništva v oblaku in analize podatkov.Drugi cilj pa je oceniti možne vloge arhitektur upravljanja zaupanja in varnosti, ki temeljijo bločnih verigah, za osebne sisteme za spremljanje telesnega zdravja. Namen je opredeliti arhitekturo in pripraviti prototip sistema za participativno spremljanje telesnega zdravja mladostnikov in mlajših odraslih.

 

 

 

Predstavitev Digitalne akademije DA! na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva

Objavil: admin | 25. Nov 2016

Bled je 24. novembra 2016 gostil 11. Vrh slovenskega gospodarstva v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenija (GZS). Vrh je bil posvečen digitalni transformaciji in njenim izzivom, predstavljena pa je bila tudi Digitalna akademija DA! za uspešna podjetja.

da

 

Podrobno poročilo o dogodku se nahaja na povezavi Gospodarske zbornice Slovenija (GZS).

Vabljeni predavanji na Xi’an Jiaotong University, Kitajska

Objavil: admin | 11. Nov 2016

Prof.dr. Andrej Kos in viš. pred. dr. Matevž Pustišek sta imela 18. oktobra vabljeni predavanji na Xi’an Jiaotong Univerzi,  Department of Information and Communications Engineering, School of Electronic and Information Engineering.

 

20161019_104426

Iskrin študentski inovacijski izziv: Pametne in energetsko učinkovite zgradbe

Objavil: admin | 16. Maj 2016

Fakulteta za elektrotehniko in Iskra d.d. sodelujeta na področju integracije informacijskih in komunikacijskih tehnologije in energetike.

Iskra_Izziv

Področje sodelovanja želimo razširiti še na uporabo interneta stvari (IoT) in uporabniku prijaznih uporabniških vmesnikov za področji transporta in pametnih zgradb. V okviru tega vas vabimo, da si ogledate spodnji študentski izziv podjetja Iskra d.d. http://www.iskra.eu/izziv . Za zainteresirane študente je iz omenjenih področij možna tudi izdelava diplomske naloge.

Vljudno vabljeni!

1. slovenski forum o upravljanju interneta — SLO IGF’16

Objavil: admin | 12. Maj 2016

V ponedeljek, 16. maja 2016, bo v Tehnološkem parku v Ljubljani organiziran 1. slovenski forum o upravljanju interneta — SLO IGF’16.

SloGif

 

Forum je namenjen širokemu krogu udeležencev iz različnih sektorjev — javne uprave, podjetij, nevladnih organizacij, tehniške in akademske skupnosti, uporabnikov interneta, mednarodnih organizacij in medijev.

 

Posebej vabljeni so tudi študentje, saj so mlajši od 25 let skupina, ki je najbolj dejavna pri soustvarjanju in oblikovanju interneta.

 

Na forumu bomo izmenjali mnenja in izkušnje o tem, kaj je upravljanje interneta, kako poteka v regiji in kako na mednarodni ravni. Razpravljali bomo o nevtralnosti interneta, ki ponovno prihaja v ospredje evropskih razprav, ter se dotaknili digitalne ločnice, ki se povečuje in pojavlja v novih oblikah.

 

Program foruma in več informacij je dostopnih na spletnih straneh pobude SLO IGF.

 

Udeležba na forumu je brezplačna. Za vse udeležence je obvezna prijava. Število prijav je omejeno z velikostjo dvorane.

ARCADIA projekt

Objavil: admin | 15. Apr 2016

Projekt ARCADIA snuje nov koncept razvoja visoko porazdeljenih aplikacij z vgrajeno rekonfigurabilnostjo, ki bodo delovale nad programabilnimi infrastrukturami. Glavni cilj projekta je omogočiti razvijalcem aplikacij, da razvijajo programsko opremo, ki je sposobna izkoristiti prednosti razpoložljive infrastrukture, medtem ko hkrati uporablja dinamično konfiguracijo aplikacij na optimalen in avtonomen način.

Arcadia_Baner

ARCADIA project

Objavil: admin | 15. Apr 2016

The ARCADIA project aims to provide a novel reconfigurable by design highly distributed applications’ development paradigm over programmable infrastructure. The main objective is to facilitate application developers to develop software that is able to take advantage of the underlying infrastructure, while in parallel support the deployment and dynamic configuration of applications in an optimal and autonomic manner.

Arcadia_Baner

NEXES – Kick-Off srečanje

Objavil: LTFE | 08. Jul 2015
Začela se je (r) evolucija na področju razvoja storitev v sili.
23. in 24. junija je v Veliki Britaniji potekalo kick-off srečanje partnerjev projekta NEXES – NEXt generation Emergency Services.
Srečanje je potekalo v mestu Lancaster v organizaciji koordinatorja projekta RINICOM. Na dogodku so se zbrali predstavniki vseh 17. partnerjev NEXES konzorcija, med njimi tudi predstavniki Laboratorija za telekomunikacije (LTFE) Univerze v Ljubljani, udeležila pa se ga je tudi gospa Elina Manova iz European Commision’s Research Executive Agency (REA).
V dveh dneh srečanja so partnerji, strokovnjaki iz akademskih krogov, industrije in končnih uporabnikov, razpravljali o današnjem stanju na področju storitev, ki so na voljo v kriznih razmerah in izmenjali dragocene izkušnje, na podlagi katerih bo naslednja generacija storitev lahko nadgrajena. Cilj je omogočiti državljanom več možnosti na osnovi internetnih tehnologij in mobilnih aplikacij za interakcijo v primeru klica v sili. Posebna pozornost bo namenjena osebam s posebnimi potrebami, ki še vedno nimajo zagotovljenega enakega dostopa do univerzalne storitve klica v sili. Partnerji so določili program dela za naslednje mesece, ki bo vključeval tudi državljane in strokovnjake, kateri bodo osvetili socialne, tehnološke, organizacijske, regulativne in etične dimenzije projekta.
Pri projektu NEXES (nexes.eu) gre za raziskave in ukrepe, namenjene razvoju storitev, ki so na voljo v kriznih razmerah, in razvoju storitve v sili 112. Izhajajoč iz povezovanja IP komunikacij in interoperabilnosti ter želje po varnejši družbi, NEXES obljublja začetek nove revolucije na področju storitev v sili.
Začela se je (r) evolucija na področju razvoja storitev v sili.

23. in 24. junija je v Veliki Britaniji potekalo kick-off srečanje partnerjev projekta NEXES – NEXt generation Emergency Services.
nexes_kom