Ni zapisov
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
Delavnica Arduino in IoT
21. april 2017
Arduino and IoT workshop
21. april 2017
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Spremljanje fizičnega zdravja mladostnikov v realnem času s pomočjo novih nosljivih naprav z arhitekturami varnega interneta stvari

Sodelovanje Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in Normalne Univerze, Kitajska na bilateralnem projektu

Prvi cilj sodelovanja (vodi: Normal University, Kitajska) je spremljanje zdravja mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah v Pekingu na osnovi kombinacije interneta stvari, nosljivih senzorjev, računalništva v oblaku in analize podatkov. Cilj vsebuje:

  • Razvoj prototipa nove vrste nosljive pametne zapestnice, ki vključuje nekatere najnovejše visoko zmogljive senzorje, ki delujejo v realnem času in zbirajo fiziološke in fizične parametre, vključno z gibanjem, srčnim utripom, nasičenostjo krvi s kisikom.
  • Analizo in večdimenzionalno vizualizacijo zbranih podatkov. Rezultati tega podprojekta bodo del celovitejše ocene telesnega zdravja mladostnikov in spletnih priporočil za osebno vadbo.

 

Drugi cilj sodelovanja (vodi: Univerza v Ljubljani, Slovenija) je oceniti možne vloge arhitektur upravljanja zaupanja in varnosti, ki temeljijo bločnih verigah, za osebne sisteme za spremljanje telesnega zdravja. Cilj je:

  • Opredeliti arhitekturo in pripraviti prototip sistema za participativno spremljanje telesnega zdravja mladostnikov in mlajših odraslih.
  • Sistem bo validiran v laboratoriju v obliki, ki bo omogočala tudi vključitev strokovnjakov iz drugih interdisciplinarnih področij.

 

Partnerja:

  • Beijing Normal University
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije

 

Trajanje: januar 2017 – december 2018

Trajanje: januar 2017 - december 2018