Bločne verige in bitcoin
5. september 2017, 8.30-15.30, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Vstopite v svet interneta stvari!
17. oktober 2017, 16.15-20.15, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Ni zapisov
ITU News: Forging paths to 5G
Avtorji: Haoulin Zhao, Dongmyun Lee, Francois Rancy, Stephen M. Blust, Sergio Buonomo, Chaesub Lee, Peter Ashwood-Smith, Giovanna Carofiglio, Marc Cohn
Novel Cross-Layer QoE-Aware Radio Resource Allocation Algorithms in Multiuser OFDMA Systems
Avtorji: Rugelj, M., Sedlar, U., Volk, M., Sterle, J., Hajdinjak, M., Kos, A.
WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
     Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

ERUDITE – uspešno izvedeno srečanje z deležniki za vzpostavitev nacionalne referenčne mreže ustvarjalnih laboratorijev

S predstavniki občin iz celotne Slovenije, regionalnih razvojnih agencij, šolskih centrov, nevladnih organizacij in zasebnih iniciativ nastajajočih in obstoječih ustvarjalnih okolij smo se srečali v Ljubljani, 12.4.2017 in predstavili idejo zasnove nacionalne referenčne mreže ustvarjalnih laboratorijev.

 

Poleg predstavitev projektne ideje s strani sodelavcev Fakultete za elektrotehniko in Ministrstva za javno upravo, Direktorata za informacijsko družbo, smo izvedli tudi kratko delavnico. Na njej so udeleženci v skupinah opredelili ideje glede ustvarjalnih laboratorijev v svojih okoljih. Definirali so deležnike in cilje, ter se pogovarjali o ovirah in izzivih.

 

S strani deležnikov smo pridobili veliko zanimivih mnenj, idej in predlogov za nadaljnje korake, vsi udeleženci pa smo se strinjali, da so FabLab* okolja strateškega pomena za bodoči razvoj Slovenije v smislu povezave izobraževalnega sektorja z gospodarstvom ter ustvarjanja pravih kadrov za prihodnje desetletje. Hkrati je potrebno bodoče aktivnosti na področju ustanovitve ustvarjalnih laboratorijev v Sloveniji izvajati povezano in koordinirano na vseh ravneh ter v nacionalno referenčno mrežo vključiti številne obstoječe iniciative in entuziaste, jih podpreti pri izvedbi njihovih zamisli in vzpostaviti vzdržne modele funkcioniranja FabLab okolij v Sloveniji.

 

* »FabLab« (angl. Fabrication Laboratory) ali drugače prototipni laboratoriji, ProtoLabi, MakerLabi predstavljajo ustvarjalna prototipna okolja, ki nudijo dostop do orodij in znanj za lokalno gospodarstvo, ustanove in prebivalce, da razvijajo svoje programerske, izdelovalne in druge inovativne spretnosti ter razvijajo inovativne izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo.. za pospeševanje inovacij na področju sodobnih digitalnih tehnologij, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter aplikacij interneta stvari. Namenjeni so ustvarjalcem, študentom, raziskovalcem in podjetnikom, ki želijo svojo kreativnost izraziti v obliki razvoja inovativnih izdelkov z veliko dodano vrednostjo. Podprt s strani mentorjev, spodbujan s konkurenco in drugimi iniciativami FABLAB zavzema tako pasivno kot proaktivno vlogo pri podpiranju inovativnosti deležnikov.

 

Ideja o vzpostavitvi referečne FabLab nacionalne mreže v Sloveniji je nastala v okviru evropskega projekta ERUDITE, iniciator pa je slovenski partner Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Direktoratom za informacijsko družbo. Nacionalna referenčna FabLab mreža predstavlja tehnološko platformo za prototipiranje inovacij in izumov ter spodbudo za lokalno podjetništvo, tako klasično, kot družbeno oz socialno. Hkrati je tudi platforma za učenje in inovacije: peskovnik za ustvarjanje, učenje, mentoriranje, izumljanje.